fbpx

Intabulare constructie fara autorizatie 2020

intabulare constructii fara autorizatie

Constructiile edificate fara autorizatie de construire se pot intabula in cartea funciara

Pana de curand nu existau prevederi legale care sa permita intabularea imobilelor edificate fara autorizatie de constructie exceptandu-le pe cele realizate inainte de  august 2001 care beneficiau de derogare. Solutia presupunea obtinerea unei autorizatii de constructie ulterioare ridicarii imobilului.

Conform legislatiei in vigoare edificarea unei constructii fara autorizatie constituie contraventie sau dupa caz infractiune si se pedepseste conform legii.

Organele competente pot aplica sanctiunea in termen de pana la 3 ani de la data savarsirii faptei.

Conform Legii Nr. 7, Art. 2, punctul 14 din 6 ianuarie 2020 se modifica prevederile articolului 37, alin. 6 al Legii Nr. 50/1991 si se stipuleaza faptul ca dreptul de proprietate asupra constructiilor se poate intabula in cartea funciara in baza unei adeverinte sau certificat de atestarea a edificarii constructiei.

Prevederile se aplica si in cazul constructiilor realizate fara autorizatie de construire daca s-a implinit termenul de prescriptie de 3 ani pentru sanctionarea faptei.

Pentru intabularea unei constructii fara autorizatie, autoritatile locale vor emite certificatul de atestare a edificarii constructiei in baza unei expertize tehnice calitative pentru a stabili daca aceasta intruneste cerintele fundamentale(structura de rezistenta, securitatea la incendiu) si unei documentatii cadastrale realizate de catre un expert autorizat ANCPI.

Nu se elibereaza certificatul de atestare daca prin expertiza tehnica se constata neideplinirea cerintelor de baza pentru construire ori se incalca reglementarile planului de urbanism.

Acte necesare obținere Certificat de edificare:

  • Cerere
  • Extras de carte funciara pentru informare – actualizata la zi, nu mai vechi de 30 de zile
  • Acte de proprietate teren
  • Schița cadastrala – propunere cu măsurătorile corpurilor realizată de către un cadastrist autorizat

Constructiile realizate inainte de 1 august 2001, data intrarii in vigoare a Legii 453/2001 care modifica si completeaza legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor se intabuleaza, in lipsa autorizatiei de construire, in baza certificatului de atestare fiscala(care atesta achitarea obligatiilor fiscale catre administratia publica locala in raza careia este situata constructia) si a documentatiei cadastrale.

Articolul  37 al Legii 10/1995 care a fost modificat de Legea 7/2020.

Dreptul de proprietate asupra construcțiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare, care să confirme că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire și că există proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sau, după caz, a unei adeverințe/unui certificat de atestare a edificării construcției. 

În cazul construcțiilor pentru care execuția lucrărilor s-a realizat fără autorizație de construire, iar împlinirea termenului de prescripție prevăzut la art. 31 nu mai permite aplicarea sancțiunilor, certificatul de atestare/adeverința privind edificarea construcției va fi emis/emisă în baza unei expertize tehnice cu privire la respectarea cerințelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcții, inclusiv cu încadrarea în reglementările de urbanism aprobate, care să confirme situația actuală a construcțiilor și respectarea dispozițiilor în materie și a unei documentații cadastrale.

În situația în care în expertiza tehnică se constată neîndeplinirea tuturor cerințelor fundamentale și a celor relative la încadrarea în reglementările de urbanism, nu se eliberează certificatul de atestare/adeverința privind edificarea construcției

Click aici pentru articol Inscrierea unei constructii in cartea funciara

Inapoi la meniu


0 comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *