Intabulare constructie fara autorizatie

Picture of Emilian Ion

Emilian Ion

Ing. Autorizat ANCPI
0757557627
[email protected]

Intabulare constructie fara autorizatie 2024

intabulare constructii fara autorizatie

Constructiile edificate fara autorizatie de construire se pot intabula in cartea funciara

Pana de curand nu existau prevederi legale care sa permita intabularea imobilelor edificate fara autorizatie de constructie exceptandu-le pe cele realizate inainte de  august 2001 care beneficiau de derogare. Solutia presupunea obtinerea unei autorizatii de constructie ulterioare ridicarii imobilului. 

Conform legislatiei in vigoare edificarea unei constructii fara autorizatie constituie contraventie sau dupa caz infractiune si se pedepseste conform legii.

Organele competente pot aplica sanctiunea in termen de pana la 3 ani de la data savarsirii faptei.

Intrare in legalitate si intabulare constructii realizate dupa anul 2001

Conform Legii Nr. 7, Art. 2, punctul 14 din 6 ianuarie 2020 se modifica prevederile articolului 37, alin. 6 al Legii Nr. 50/1991 si se stipuleaza faptul ca dreptul de proprietate asupra constructiilor se poate intabula in cartea funciara in baza unei adeverinte sau certificat de atestarea a edificarii constructiei.

Prevederile se aplica si in cazul constructiilor realizate fara autorizatie de construire daca s-a implinit termenul de prescriptie de 3 ani pentru sanctionarea faptei.

Pentru intabularea unei constructii fara autorizatie, autoritatile locale vor emite certificatul de atestare a edificarii constructiei in baza unei expertize tehnice calitativeExpertiza MLPAT, pentru a stabili daca aceasta intruneste cerintele fundamentale(structura de rezistenta, securitatea la incendiu) si unei documentatii cadastrale(Plan de amplasament si delimitare, releee interioare) realizate de catre un inginer geodez – cadastrist, autorizat ANCPI.

Nu se elibereaza certificatul de atestare daca prin expertiza tehnica se constata neindeplinirea cerintelor de baza pentru construire ori se incalca reglementarile documentatiilor de urbanism in vigoare(POT si CUT).

Acte necesare obținere Certificat de edificare de la Primarie:
 • Cerere 
 • Proiect arhitect(memoriu arhitectural)
 • Expertiza MLPAT
 • Extras de carte funciara pentru informare – actualizata la zi, nu mai vechi de 30 de zile
 • Acte de proprietate teren
 • Masuratorile cadastrale conform cu realitatea din teren semnate de inginer autorizat ANCPI

  Echipa noastră este capabilă să realizeze întregul proiect, incluzând măsurătorile cadastrale pentru primărie și Oficiul de Cadastru, proiectul arhitectural, expertiza tehnică MLPAT, și întabularea în cartea funciară, fără a necesita alte deplasări din partea dumneavoastră. Noi venim și efectuăm măsurătorile cadastrale, întocmim documentațiile și vi le înmânăm pentru a le prezenta la primărie.

  Informatii detaliate despre expertiza MLPAT, intabulare si certificat atestare fiscala

  Intabulare constructii edificate inainte de anul 2001

  Constructiile realizate inainte de 1 august 2001, data intrarii in vigoare a Legii 453/2001 care modifica si completeaza legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor se intabuleaza, in lipsa autorizatiei de construire, in baza certificatului de atestare fiscala(care atesta achitarea obligatiilor fiscale catre administratia publica locala in raza careia este situata constructia) si a documentatiei cadastrale.

  Articolul 37, al Legii 7/1996 care a fost modificat de Legea 7/2020

  Dreptul de proprietate asupra construcțiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare, care să confirme că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire și că există proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sau, după caz, a unei adeverințe/unui certificat de atestare a edificării construcției. 

  În cazul construcțiilor pentru care execuția lucrărilor s-a realizat fără autorizație de construire, iar împlinirea termenului de prescripție prevăzut la art. 31 nu mai permite aplicarea sancțiunilor, certificatul de atestare/adeverința privind edificarea construcției va fi emis/emisă în baza unei expertize tehnice cu privire la respectarea cerințelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcții, inclusiv cu încadrarea în reglementările de urbanism aprobate, care să confirme situația actuală a construcțiilor și respectarea dispozițiilor în materie și a unei documentații cadastrale.

  În situația în care în expertiza tehnică se constată neîndeplinirea tuturor cerințelor fundamentale și a celor relative la încadrarea în reglementările de urbanism, nu se eliberează certificatul de atestare/adeverința privind edificarea construcției

  Intabulare constructii fara autorizatie in Cartea Funciara

  Inscrierea in cartea funciara a constructiilor edificate fara autorizatie se face in baza articolului 37 alin. (1) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 , republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

  Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare eliberat de autoritatea locală emitentă a autorizaţiei de construire, care să confirme că edificarea construcţiilor s-a efectuat conform autorizaţiei de construire şi că există proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi a celorlalte dispoziţii legale în materie şi a unei documentaţii cadastrale.

  5/5
  Pentru mai multe informatii sau programari de lucrari va stam la dispozitie.

  Drepturi Copyright

  Articolele de pe acest site sunt proprietatea e-CADASTRU.ro si sunt protejate de legea nr.8/1996 privind dreptul de autor. Conținutul articolului poate fi preluat în limita a 300 de cuvinte și doar cu citarea sursei cu link activ către adresa articolului original. In caz contrar, autorul textului preluat fără respectarea condițiilor se va adresa instanțelor de judecată. vă mulțumim pentru înțelegere.

  Cadastru Sector 5

  Certificatul de edificare o necesitate pentru intrarea in legalitate Certificatul de edificare reprezintă un act administrativ emis de către autoritatea locală (primărie), prin intermediul căruia se atestă faptul că la baza construcției a existat o

  Memoriu arhitect intrare in legalitate

  Memoriu arhitect pentru intrare in legalitate casa, apartament Memoriul arhitectural este un document elaborat de un arhitect autorizat și conține informații despre intervențiile realizate în trecut. Acesta include, de obicei, planuri și scheme ale modificărilor

  Contact OCPI Bucuresti

  OCPI Bucuresti numere de telefon Bulevardul Expoziţiei, 1A, Bucureşti 037.44.88.100 [email protected] https://b.ancpi.ro/ Serviciul Cadastru Fond Funciar – interior 151 Inspectori – interior 148/147 Serviciul Publicitate Imobiliara BCPI Sectorul 1 – interior 136/137/120 BCPI Sectorul 2 –

  Titlul de proprietate

  Ce este Titlul de Proprietate Titlul de proprietate este un act oficial care atestă dreptul unei persoane sau a unui grup de persoane de a deține și de a dispune de un imobil sau teren

  Dreptul de superficie

  Dreptul de superficie Dreptul de superficie este un drept real prin care titularul (superficiarul) are dreptul de a construi și de a exploata o construcție pe un teren care nu îi aparține, pentru o perioadă

  Unitati de masura in topografie

  Unitati de masura in topografie In topografie, există diverse unități de măsură pentru a măsura distanțele, unghiurile și înălțimile. Iată câteva dintre cele mai utilizate unități de măsură în topografie: Metru (m) – Este unitatea

  Coordonatele wgs84

  Coordonatele wgs84 Coordonatele WGS84 sunt un sistem de referință geografică global folosit pentru a descrie poziția unui punct de pe suprafața Pământului. Sistemul de referință WGS84 este utilizat în mod obișnuit în navigație, cartografie și

  Memoriu arhitectura intrare in legalitate

  Memoriu arhitect pentru obtinerea certificatului de edificare Memoriu tehnic arhitectura intrare in legalitate Memoriul arhitectural intocmit de arhitect sau urbanist cu drept de semnatura se solicita in special pentru proiectele de intrare in legalitate in

  Intrare in legalitate constructii

  Intrare in legalitate constructii edificate fara autorizatie Construcţiile edificate fără autorizaţie de construire au dat naştere unor discuţii între urbaniştii şi între arhitecţii şefi ai structurilor administraţiei publice la nivel local şi judeţean în condiţiile

  Acte intabulare casa

  Acte necesare cadastru si intabulare casa Cadastrul si intabularea unei case se realizeaza atunci cand dorim sa inscriem dreptul de proprietate asupra imobilului in cartea funciara la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara(OCPI). Cadastrul si

  Expertiza MLPAT casa, anexa

  Cum se obtine, acte necesare, pret Expertiza tehnica MLPAT casa, anexa Expertiza tehnica MLPAT, casa fara autorizatie Conform legii intrarea in legalitate a constructiilor edificate fara autorizatie sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se face prin

  Expertiza tehnica MLPAT apartament
  Expertiza tehnica MLPAT apartament

  Expertiza tehnica MLPAT apartament Expertiza MLPAT apartament bloc Expertiza tehnica MLPAT pentru apartamente este solicitata de regula dupa ce s-au facut modificari interioare – intrare in legalitate ori se intentioneaza realizarea unor lucrari de construire.