fbpx

Incheiere de carte funciara

Emilian Ion

Emilian Ion

Ing. Autorizat ANCPI
0758030373
[email protected]

Ce insemna incheiere de Carte Funciara

incheire de carte funciara

Incheierea de Carte Funciara se realizeaza in momentul in care registratorul/Oficiul de Cadastru pe raza caruia este situat imobilul dispune respingerea sau admiterea cererii de inscriere.

Daca se admite cererea de receptie se merge mai departe la intabularea drepturilor reale, inscrierea provizorie ori notarea in Cartea Funciara.

Pot exista situatii cand Oficiul de Cadastru admite partial cererea de  receptie motivand detaliat care parte a fost acceptata si care necesita modificari.

Incheierea de admitere este insotita de Extras de Carte Funciara de informare care atesta modul in care s-a efectuat inscrierea in cartea funciara.

In cazul transmiterii dreptului de proprietate se comunica automat catre Directiei de Taxe si Impozite un exemplar al incheierii de Carte Funciara insotita de extras de Carte Funciara de Informare.

Comunicarea incheierii se face direct persoanelor interesate cu semnatura de primire ori prin alte mijloace care asigura confirmarea de primire si protectia datelor cu caracter personal.

Incheierea de carte funciara poate fi atacata in termenii prevazuti de lege insa prin aceasta nu se pot modifica ori intregi informatii cuprinse in cererea pe baza careia s-a dispus aceasta incheiere.

Chiar daca nu ai nevoie acum salveaza numarul nostru de telefon, nu se stie cand vei avea nevoie de el.

Navigare rapida

Formular contact

Expertiza tehnica MLPAT apartament
Expertiza tehnica MLPAT apartament

Expertiza tehnia MLPAT apartament Expertiza MLPAT apartament bloc Expertiza tehnica MLPAT pentru apartamente este solicitata de regula dupa ce s-au facut modificari interioare – intrare in legalitate ori se intentioneaza realizarea unor lucrari de construire.

Expertiza MLPAT Primarie

Expertiza MLPAT pentru Primarie Ce este expertiza MLPAT Prin Certificatul de Urbanism, primaria solicita Expertiza MLPAT in situatia in care se constata ca lucrarile de construire s-au realizat fara respectarea autorizatiei de construire, lipsa acesteia

Durata cadastru si intabulare

Cat dureaza cadastrul si intabularea Documentatia cadastrala constituie o parte importanta a actelor de proprietate ale unui imobil. Vanzarea imobilului si orice alta operatiune notariala privind dreptul de proprietate se va baza pe cadastru si