Autorizatia de constructie

Picture of Emilian Ion

Emilian Ion

Ing. Autorizat ANCPI
0757557627
[email protected]

autorizatie constructie

Cum se obtine Autorizatia de constructie

Conform legii 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructie, lucrarile de constructie se realizeaza doar in baza unei autorizatii/acord de construire/desfiintare eliberata de Autoritatea Publica locala in urma unei cereri din partea titularului dreptului de proprietate asupra imobilului in cauza identificat printr-un numar cadastral unic.

Exceptie fac lucrarile de constructie cu caracter special care se realizeaza conform acordurilor la care Romania este parte.

Pentru lucrarile de racordare la retelele tehnico-edilitare se va emite de catre administratorul drumului un acord/autorizatie direct pe numele operatorilor retelelor tehnico-edilitare la cererea beneficiarului lucrarilor.

Autorizatia de constructie si autorizatia pentru racordarea la reteaua de utilitati publice se emit concomitent de catre autoritatea publica locala respectiv administatorului drumului cu specificatia ca in cazul in care administratorul drumului nu poate elibera avizul/acordul pentru una dintre utilitati acest lucru nu va impiedica obtinerea autorizatiei pentru celelalte.

autorizatie constructie

  1. Primul pas consta in solicitarea Certificatului de Urbanism in scopul obtinerii autorizatiei de constructie; Certificatul de urbanism este un document informativ cu caracter obligatoriu prin care autoritatile publice locale fac cunoscut regimul juridic, economic si tehnic al imobilului precum si conditiile care trebuiesc indeplinite pentru realizarea investitiilor, tranzactiilor imobiliare ori a altor operatiuni imobiliare.
  2. Eliberarea Certificatului de Urbanism
  3. Solicitarea punctului de vedere al Autoritatii publice privind protectia mediului pentru imobilele care nu se supun evaluarii impactului asupra mediului.
  4. Daca Autoritatea Publica privind protectia mediului a stabilit necesitatea evaluarii impactului asupra mediului, solicitantul va notifica Autoritatea Publica Locala cu privire la mentinerea solicitarii de obtinere a Autorizatiei de constructiei ca act final.
  5. Emiterea actului administrativ al Autoritatii protectiei mediului privind investitiile evaluate din punct de vedere al impactului asupra mediului.
  6. Elaborarea documentatiei tehnice
  7. Depunerea documentatiei tehnice
  8. Emiterea autorizatiei de constructie
Autorizatia de constructie se poate emite si fara documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism in urmatoarele situatii:

Pentru lucrarile de modificare, reparare sau restaurare cu conditia mentinerii aceleiasi functiuni, suprafete construite la sol si volumetrii.

Pentru lucrarile de supraetajare a cladirilor, o singura data, cu un singur etaj in suprafata de maxim 20% din suprafata construita desfasurata a cladirii cu conditia ca aceasta sa nu se afle in zone protejate ori zone de protectie a monumentelor.

Pentru lucrari de extindere a cladirilor sociale, de invatamant, de sanatate, institutii publice apartinand domeniului public sau privat al statului daca acestea se incadreaza in regulamentul local de urbanism aferent PUG sau PUZ.

Lucrari de reparare a cailor de comunicatii sau a dotarilor tehnico-edilitare cu conditia nemodificarii traseului respectiv a functionalitatii dupa caz.

Lucrari de amenajare a spatiilor publice, spatii verzi, gradini publice, piete pietonale etc.

Lucrari de prospectare ale terenurilor foraje si escavari.

Organizarea de tabere si corturi.

 

Te pot interesa si urmatoarele articole:

Trasare teren

Inscriere constructie noua in Cartea Funciara

 

inapoi

 

Drepturi Copyright

Articolele de pe acest site sunt proprietatea e-CADASTRU.ro si sunt protejate de legea nr.8/1996 privind dreptul de autor. Conținutul articolului poate fi preluat în limita a 300 de cuvinte și doar cu citarea sursei cu link activ către adresa articolului original. In caz contrar, autorul textului preluat fără respectarea condițiilor se va adresa instanțelor de judecată. vă mulțumim pentru înțelegere.

Cadastru Sector 5

Certificatul de edificare o necesitate pentru intrarea in legalitate Certificatul de edificare reprezintă un act administrativ emis de către autoritatea locală (primărie), prin intermediul căruia se atestă faptul că la baza construcției a existat o

Memoriu arhitect intrare in legalitate

Memoriu arhitect pentru intrare in legalitate casa, apartament Memoriul arhitectural este un document elaborat de un arhitect autorizat și conține informații despre intervențiile realizate în trecut. Acesta include, de obicei, planuri și scheme ale modificărilor

Contact OCPI Bucuresti

OCPI Bucuresti numere de telefon Bulevardul Expoziţiei, 1A, Bucureşti 037.44.88.100 [email protected] https://b.ancpi.ro/ Serviciul Cadastru Fond Funciar – interior 151 Inspectori – interior 148/147 Serviciul Publicitate Imobiliara BCPI Sectorul 1 – interior 136/137/120 BCPI Sectorul 2 –

Titlul de proprietate

Ce este Titlul de Proprietate Titlul de proprietate este un act oficial care atestă dreptul unei persoane sau a unui grup de persoane de a deține și de a dispune de un imobil sau teren

Dreptul de superficie

Dreptul de superficie Dreptul de superficie este un drept real prin care titularul (superficiarul) are dreptul de a construi și de a exploata o construcție pe un teren care nu îi aparține, pentru o perioadă

Unitati de masura in topografie

Unitati de masura in topografie In topografie, există diverse unități de măsură pentru a măsura distanțele, unghiurile și înălțimile. Iată câteva dintre cele mai utilizate unități de măsură în topografie: Metru (m) – Este unitatea

Coordonatele wgs84

Coordonatele wgs84 Coordonatele WGS84 sunt un sistem de referință geografică global folosit pentru a descrie poziția unui punct de pe suprafața Pământului. Sistemul de referință WGS84 este utilizat în mod obișnuit în navigație, cartografie și

Memoriu arhitectura intrare in legalitate

Memoriu arhitect pentru obtinerea certificatului de edificare Memoriu tehnic arhitectura intrare in legalitate Memoriul arhitectural intocmit de arhitect sau urbanist cu drept de semnatura se solicita in special pentru proiectele de intrare in legalitate in

Intrare in legalitate constructii

Intrare in legalitate constructii edificate fara autorizatie Construcţiile edificate fără autorizaţie de construire au dat naştere unor discuţii între urbaniştii şi între arhitecţii şefi ai structurilor administraţiei publice la nivel local şi judeţean în condiţiile

Acte intabulare casa

Acte necesare cadastru si intabulare casa Cadastrul si intabularea unei case se realizeaza atunci cand dorim sa inscriem dreptul de proprietate asupra imobilului in cartea funciara la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara(OCPI). Cadastrul si

Expertiza MLPAT casa, anexa

Cum se obtine, acte necesare, pret Expertiza tehnica MLPAT casa, anexa Expertiza tehnica MLPAT, casa fara autorizatie Conform legii intrarea in legalitate a constructiilor edificate fara autorizatie sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se face prin

Expertiza tehnica MLPAT apartament
Expertiza tehnica MLPAT apartament

Expertiza tehnica MLPAT apartament Expertiza MLPAT apartament bloc Expertiza tehnica MLPAT pentru apartamente este solicitata de regula dupa ce s-au facut modificari interioare – intrare in legalitate ori se intentioneaza realizarea unor lucrari de construire.