fbpx

Autorizatia de constructie

Emilian Ion

Emilian Ion

Ing. Autorizat ANCPI
0758030373
[email protected]

autorizatie constructie

Cum se obtine Autorizatia de constructie

Conform legii 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructie, lucrarile de constructie se realizeaza doar in baza unei autorizatii/acord de construire/desfiintare eliberata de Autoritatea Publica locala in urma unei cereri din partea titularului dreptului de proprietate asupra imobilului in cauza identificat printr-un numar cadastral unic.

Exceptie fac lucrarile de constructie cu caracter special care se realizeaza conform acordurilor la care Romania este parte.

Pentru lucrarile de racordare la retelele tehnico-edilitare se va emite de catre administratorul drumului un acord/autorizatie direct pe numele operatorilor retelelor tehnico-edilitare la cererea beneficiarului lucrarilor.

Autorizatia de constructie si autorizatia pentru racordarea la reteaua de utilitati publice se emit concomitent de catre autoritatea publica locala respectiv administatorului drumului cu specificatia ca in cazul in care administratorul drumului nu poate elibera avizul/acordul pentru una dintre utilitati acest lucru nu va impiedica obtinerea autorizatiei pentru celelalte.

autorizatie constructie

  1. Primul pas consta in solicitarea Certificatului de Urbanism in scopul obtinerii autorizatiei de constructie; Certificatul de urbanism este un document informativ cu caracter obligatoriu prin care autoritatile publice locale fac cunoscut regimul juridic, economic si tehnic al imobilului precum si conditiile care trebuiesc indeplinite pentru realizarea investitiilor, tranzactiilor imobiliare ori a altor operatiuni imobiliare.
  2. Eliberarea Certificatului de Urbanism
  3. Solicitarea punctului de vedere al Autoritatii publice privind protectia mediului pentru imobilele care nu se supun evaluarii impactului asupra mediului.
  4. Daca Autoritatea Publica privind protectia mediului a stabilit necesitatea evaluarii impactului asupra mediului, solicitantul va notifica Autoritatea Publica Locala cu privire la mentinerea solicitarii de obtinere a Autorizatiei de constructiei ca act final.
  5. Emiterea actului administrativ al Autoritatii protectiei mediului privind investitiile evaluate din punct de vedere al impactului asupra mediului.
  6. Elaborarea documentatiei tehnice
  7. Depunerea documentatiei tehnice
  8. Emiterea autorizatiei de constructie
Autorizatia de constructie se poate emite si fara documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism in urmatoarele situatii:

Pentru lucrarile de modificare, reparare sau restaurare cu conditia mentinerii aceleiasi functiuni, suprafete construite la sol si volumetrii.

Pentru lucrarile de supraetajare a cladirilor, o singura data, cu un singur etaj in suprafata de maxim 20% din suprafata construita desfasurata a cladirii cu conditia ca aceasta sa nu se afle in zone protejate ori zone de protectie a monumentelor.

Pentru lucrari de extindere a cladirilor sociale, de invatamant, de sanatate, institutii publice apartinand domeniului public sau privat al statului daca acestea se incadreaza in regulamentul local de urbanism aferent PUG sau PUZ.

Lucrari de reparare a cailor de comunicatii sau a dotarilor tehnico-edilitare cu conditia nemodificarii traseului respectiv a functionalitatii dupa caz.

Lucrari de amenajare a spatiilor publice, spatii verzi, gradini publice, piete pietonale etc.

Lucrari de prospectare ale terenurilor foraje si escavari.

Organizarea de tabere si corturi.

 

Te pot interesa si urmatoarele articole:

Trasare teren

Inscriere constructie noua in Cartea Funciara

 

inapoi

 

Navigare rapida

Formular contact

Expertiza tehnica MLPAT apartament
Expertiza tehnica MLPAT apartament

Expertiza tehnia MLPAT apartament Expertiza MLPAT apartament bloc Expertiza tehnica MLPAT pentru apartamente este solicitata de regula dupa ce s-au facut modificari interioare – intrare in legalitate ori se intentioneaza realizarea unor lucrari de construire.

Expertiza MLPAT Primarie

Expertiza MLPAT pentru Primarie Ce este expertiza MLPAT Prin Certificatul de Urbanism, primaria solicita Expertiza MLPAT in situatia in care se constata ca lucrarile de construire s-au realizat fara respectarea autorizatiei de construire, lipsa acesteia

Durata cadastru si intabulare

Cat dureaza cadastrul si intabularea Documentatia cadastrala constituie o parte importanta a actelor de proprietate ale unui imobil. Vanzarea imobilului si orice alta operatiune notariala privind dreptul de proprietate se va baza pe cadastru si