fbpx

Legalizare hotărâri judecătorești

Emilian Ion

Emilian Ion

Ing. Autorizat ANCPI
0758030373
[email protected]

Copiile legalizate ale hotărârilor judecătorești nu se fac la notariat

Atât copiile simple cât și copiile legalizate după hotărârile judecătorești se obțin de la instanțele judecătorești.

Copiile legalizate ale hotărârilor judecătorești se eliberează de către instanțele emitente(pe rolul cărora se afla dosarul)in baza unei cereri la care se atașează hotărârea in copie xerox simpla fata-verso și dovada achitării taxei de timbru.

Taxa judiciara de timbru este de de 5 lei pentru fiecare exemplar solicitat.

Taxele judiciare se achita in numerar, virament bancar sau in sistem on-line intr-un cont al bugetului local al unității administrativ teritorial pe raza căruia persoana fizica sau firma își are domiciliul/sediu

In situații deosebite cererea se poate transmite și prin posta; in acest caz se vor atașa in original dovada achitării taxei judiciare de timbru și un plic timbrat autoadresat utilizat in scopul expedierii copiilor legalizate.

inapoi

Navigare rapida

Formular contact

Acte intabulare casa

Acte necesare cadastru si intabulare casa Cadastrul si intabularea unei case se realizeaza atunci cand dorim sa inscriem dreptul de proprietate asupra imobilului in cartea funciara la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara(OCPI). Cadastrul si

Expertiza MLPAT casa, anexa

Cum se obtine, acte necesare, pret Expertiza tehnica MLPAT casa, anexa Expertiza tehnica MLPAT, casa fara autorizatie Conform legii intrarea in legalitate a constructiilor edificate fara autorizatie sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se face prin

Expertiza tehnica MLPAT apartament
Expertiza tehnica MLPAT apartament

Expertiza tehnia MLPAT apartament Expertiza MLPAT apartament bloc Expertiza tehnica MLPAT pentru apartamente este solicitata de regula dupa ce s-au facut modificari interioare – intrare in legalitate ori se intentioneaza realizarea unor lucrari de construire.

Expertiza MLPAT Primarie

Expertiza MLPAT pentru Primarie Ce este expertiza MLPAT Prin Certificatul de Urbanism, primaria solicita Expertiza MLPAT in situatia in care se constata ca lucrarile de construire s-au realizat fara respectarea autorizatiei de construire, lipsa acesteia

Durata cadastru si intabulare

Cat dureaza cadastrul si intabularea Documentatia cadastrala constituie o parte importanta a actelor de proprietate ale unui imobil. Vanzarea imobilului si orice alta operatiune notariala privind dreptul de proprietate se va baza pe cadastru si