Acte intabulare casa

Picture of Emilian Ion

Emilian Ion

Ing. Autorizat ANCPI
0757557627
[email protected]

Acte necesare cadastru si intabulare casa

Cadastrul si intabularea unei case se realizeaza atunci cand dorim sa inscriem dreptul de proprietate asupra imobilului in cartea funciara la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara(OCPI).

Cadastrul si intabularea sunt operatiuni distincte obligatorii conform legii respectiv:

 • Cadastrul este partea tehnica prin care se masoara si se reprezinta detaliile de pe teren sub forma de Plan de situatie, Plan de amplasament – PAD, Relevee interioare si alte formate.
 • Intabularea este partea de inscriere a drepturilor tabulare in cartea funciara respectiv o operatiune juridica prin care se identifica proprietarii conform actelor puse la dispozitie si se inscriu in cartea funciara.

Odata depus dosarul cadastral(format din partea tehnica si partea juridica) la Oficiu de Cadastru va ajunge la departamentul de cadastru unde se verifica de catre inspectori corectitudinea datelor tehnice; dupa ce trece de cadastru dosarul merge la departamentul de carte funciara unde se vor verifica si inscrie drepturile tabulare conform actelor de proprietate atasate.

Ce acte am nevoie pentru intabulare casa

Pentru a intabula casa o sa ai nevoie de urmatoarele acte:

Acte necesare intabulare casa noua – prima inregistrare imobil

– Masuratorile cadastrale – PAD si RLV;

– Autorizatie de construire– in copie legalizata;

– Planurile autorizatiei de construire – in copie;

– Certificat fiscal pentru cadastru si intabulare cu valoarea de impozitare a cladirii, obtinut de la directia de taxe si impozite din cadrul Primariei – in original;

– Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor – in copie legalizata;

Certificat de edificare – pentru constructiile realizate dupa anul 2014;

– Autorizatie de demorale – in situatia in care pe teren s-au demolat constructii existente – in copie legalizata notariala;

– Acte identitate proprietari – in copie;

– Daca unul dintre proprietari si-a schimbat numele prin casatorie se va atasa si certificatul de casatorie legalizat la notar;

Acte necesare intabulare casa veche, edificata pana anul 01.08.2001

Casele vechi construite pana in data de 01 august 2001, data intrarii in vigoare a legii nr. 453/2001, se intabuleaza in baza urmatoarelor acte:

 • certificatului fiscal pentru cadastru si intabulare de la Primarie
 • masuratori cadastrale
 • Actul de proprietate asupra terenului legalizat(contract de vanzare cumparare, certificat de mostenitor, act de donatie, hotarare judecatoreasca, titlu de proprietate etc.)
 • Actele de identitate ale proprietarilor, in copie simpla

Conform articolului 37, alineat 2 din legea 7/1996

“Construcţiile realizate înainte de 1 august 2001, care este data intrării în vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, se intabulează, în lipsa autorizaţiei de construire, în baza certificatului de atestare fiscală prin care se atestă achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de plată datorate autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază se află situată construcţia, precum şi a documentaţiei cadastrale.”

Intabulare casa edificata dupa anul 2001, fara autorizatie de construire

Intabularea constructiilor realizate fara autorizatie dupa anul 2001 se poate face in baza:

– masuratori cadastrale conform cu realitatea

– certificat de edificare de la primarie

– act proprietate teren

– act identitate proprietari

Certificatul de edificare se obtine de la Primarie – compartimentul de Urbanism si Amenajare a teritoriului prin depunerea unei cereri insotita de urmatoarele documente:

– Masuratori cadastrale

– Acte de proprietate teren

– Extras de carte funciara pentru informare

– Expertiza tehnica MLPAT privind respectarea calitatii in materie de constructii, structura de rezistenta si riscul seismic

– Memoriu arhitect privind incadrarea in indicii urbanistici

Daca nu se incadreaza in documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului in vigoare autoritatea teritoriala poate dispune alte masuri pentru intrarea in legalitate.

Taxe OCPI intabulare casa

Taxele OCPI sunt de 60 lei/constructie + 0.05 % din valoarea de impozitare a cladirii inscrisa in certificatul fiscal.

Conform articolului 47 din legea 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de construire, in cazul constructiilor pentru care executia lucrarilor s-a realizat fara autorizatie ori nerespectarea acesteia iar termenul de aplicare a amenzilor se prescrie si nu mai permite aplicarea acestora se va putea elibera de catre primarie un certificat de atestare/adeverinta privind edificarea constructiei in baza unei expertize tehnice MLPAT care va releva afectarea/neafectarea structurii de rezistenta si riscul seismic inclusiv incadrarea in indicii urbanistici aprobati conform legii si a unei documentatii cadastrale.

Cat costa documentatia cadastrala la o casa

Pretul documentatiei cadastrale pentru o locuinta, casa difera in functie de complexitatea si dimensiunea acesteia; in continuare va prezentam lista de pret cadastru si intabulare pentru case, locuinte.

Pret cadastru casa Parter

Cost cadastru si intabulare casa parter
de la 1400 lei
 • Relevee interioare
 • Plan de amplasament si delimitare
 • Dosar cadastral pentru depunere OCPI
Pret cadastru

Pret cadastru casa P+M

Cost cadastru si intabulare casa parter si mansarda
de la 1400 lei
 • Relevee interioare
 • Plan de amplasament si delimitare
 • Dosar cadastral pentru depunere OCPI
Pret cadastru

Pret cadastru casa P+1E+M

Cost cadastru si intabulare casa parter cu etaj si mansarda
de la 1600 lei
 • Relevee interioare
 • Plan de amplasament si delimitare
 • Dosar cadastral pentru depunere OCPI
Pret cadastru

Pret cadastru casa P+2E

Cost cadastru si intabulare casa parter si etaj
de la 1800 lei
 • Relevee interioare
 • Plan de amplasament si delimitare
 • Dosar cadastral pentru depunere OCPI
Pret cadastru

Inscriere dreptului de proprietate asupra constructiei in cartea funciara este o operatiune importanta si necesara ori de cate ori dorim sa vindem, cumparam, donam sau alte operatiuni privind dreptul de proprietate asa ca sfatul nostru este sa va pregatiti din timp si sa puneti la punct cu intabularea acesteia.

Cadastru si intabula Garsoniera

Vezi aici articolul despre cum se realizeaza cadastru si intabularea la o garsoniera in Bucuresti.

Drepturi Copyright

Articolele de pe acest site sunt proprietatea e-CADASTRU.ro si sunt protejate de legea nr.8/1996 privind dreptul de autor. Conținutul articolului poate fi preluat în limita a 300 de cuvinte și doar cu citarea sursei cu link activ către adresa articolului original. In caz contrar, autorul textului preluat fără respectarea condițiilor se va adresa instanțelor de judecată. vă mulțumim pentru înțelegere.

Cadastru Sector 5

Certificatul de edificare o necesitate pentru intrarea in legalitate Certificatul de edificare reprezintă un act administrativ emis de către autoritatea locală (primărie), prin intermediul căruia se atestă faptul că la baza construcției a existat o

Memoriu arhitect intrare in legalitate

Memoriu arhitect pentru intrare in legalitate casa, apartament Memoriul arhitectural este un document elaborat de un arhitect autorizat și conține informații despre intervențiile realizate în trecut. Acesta include, de obicei, planuri și scheme ale modificărilor

Contact OCPI Bucuresti

OCPI Bucuresti numere de telefon Bulevardul Expoziţiei, 1A, Bucureşti 037.44.88.100 [email protected] https://b.ancpi.ro/ Serviciul Cadastru Fond Funciar – interior 151 Inspectori – interior 148/147 Serviciul Publicitate Imobiliara BCPI Sectorul 1 – interior 136/137/120 BCPI Sectorul 2 –

Titlul de proprietate

Ce este Titlul de Proprietate Titlul de proprietate este un act oficial care atestă dreptul unei persoane sau a unui grup de persoane de a deține și de a dispune de un imobil sau teren

Dreptul de superficie

Dreptul de superficie Dreptul de superficie este un drept real prin care titularul (superficiarul) are dreptul de a construi și de a exploata o construcție pe un teren care nu îi aparține, pentru o perioadă

Unitati de masura in topografie

Unitati de masura in topografie In topografie, există diverse unități de măsură pentru a măsura distanțele, unghiurile și înălțimile. Iată câteva dintre cele mai utilizate unități de măsură în topografie: Metru (m) – Este unitatea

Coordonatele wgs84

Coordonatele wgs84 Coordonatele WGS84 sunt un sistem de referință geografică global folosit pentru a descrie poziția unui punct de pe suprafața Pământului. Sistemul de referință WGS84 este utilizat în mod obișnuit în navigație, cartografie și

Memoriu arhitectura intrare in legalitate

Memoriu arhitect pentru obtinerea certificatului de edificare Memoriu tehnic arhitectura intrare in legalitate Memoriul arhitectural intocmit de arhitect sau urbanist cu drept de semnatura se solicita in special pentru proiectele de intrare in legalitate in

Intrare in legalitate constructii

Intrare in legalitate constructii edificate fara autorizatie Construcţiile edificate fără autorizaţie de construire au dat naştere unor discuţii între urbaniştii şi între arhitecţii şefi ai structurilor administraţiei publice la nivel local şi judeţean în condiţiile

Expertiza MLPAT casa, anexa

Cum se obtine, acte necesare, pret Expertiza tehnica MLPAT casa, anexa Expertiza tehnica MLPAT, casa fara autorizatie Conform legii intrarea in legalitate a constructiilor edificate fara autorizatie sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se face prin

Expertiza tehnica MLPAT apartament
Expertiza tehnica MLPAT apartament

Expertiza tehnica MLPAT apartament Expertiza MLPAT apartament bloc Expertiza tehnica MLPAT pentru apartamente este solicitata de regula dupa ce s-au facut modificari interioare – intrare in legalitate ori se intentioneaza realizarea unor lucrari de construire.

Expertiza MLPAT Primarie

Expertiza MLPAT pentru Primarie Ce este expertiza MLPAT Prin Certificatul de Urbanism, primaria solicita Expertiza MLPAT in situatia in care se constata ca lucrarile de construire s-au realizat fara respectarea autorizatiei de construire, lipsa acesteia