fbpx

Cadastru si intabulare Sector 1

Emilian Ion

Emilian Ion

Ing. Autorizat ANCPI
0757557627
[email protected]

intabulare casa, apartament

Cadastru Sector 1

Cadastru si intabularea sunt proceduri obligatorii in vederea realizarii operatiunilor privind dreptul de proprietate, vanzare, act de donatie, construire etc.

Cadastru este partea tehnica, masurarea propriuzisa a proprietatii si intocmirea Planului de amplasament si delimitare impreuna cu relevee interioare; intabularea consta in inscrierea dreptului de proprietate – drept tabular in cartea funciara.

RLV apartament Sector 1

Releveul apartamentului este reprezentarea grafica a supfafetelor interioare cu specificarea suprafetei utile a camerelor si suprafetei totale in care este inclusa si suprafata balcoanelor si scarilor de acces.

Intabularea dreptului de proprietate in cartea funciara se realizeaza prin depunerea la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sector 1 a unui dosarar cadastral care cuprinde o parte tehnica si una juridica formata din actele de proprietate legalizate notaria, informatii despre proprietari si actele care au stat la baza achizitionarii apartamentului.

Acte necesare cadastru si intabulare apartament

 • Actele de proprietate (copie legalizata), dupa caz:
  Contract de vanzare–cumparare;
  – Contract de construire;
  – Proces verbal de predare primire;
  – Contract de Imprumut (daca imobilul a fost achizitionat in rate);
  – Dovada de achitare integrala (in cazul imobilelor cu plata in rate);
  – Certificat de casatorie/Sentinta de divort (daca numele beneficiarului din actul de proprietate s-a schimbat intre timp);
  – Certificat de Deces;
  – Certificat de Mostenire;
 • Declaratie Notariala-in cazul apartamentelor care nu au fost transcriseca actul nu a fost trecut in Registrul de Transcripțiuni si Inscriptiuni.
 • Certificatul Fiscal in original(de la taxe si impozite/primarie), cu specificatiea pentru cadastru si cu valoarea impozabila (pentru constructi noi);
 • Copii Acte identitate proprietari in copii xerox
 • Adeverinta adresa postala – daca adresa apartamentului s-a modificat intre timp

Intabulare apartament achzitionat de la CEC, ICRAL, ICVL, ANL

Pentru imobilele achizitionate in rate de la institutii ale statului, CEC, ICRAL, ICVL, ANL. va fi necesar sa prezentati si chitanta privind achitarea integrala a ratelor. In cazul in care aceasta nu mai exista din varii motive va trebui sa scoateti o adeverinta care sa asteste achitarea integrala a ratelor.

Cadastru si inabulare apartament cu modificari ale schitei

Daca apartamentul pe care vrei sa-l intabulezi in cartea funciara prezinta modificari structurale, adaugari sau desfiintari de pereti poti face cadastru si intabularea conform cu realitatea doar daca modificarile s-au facut pana in luna august 2001, data intrarii in vigoare a legii 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, in lipsa autorizatie de construire, in baza certificatului de atestare fiscala prin care se atesta achitarea tuturor obligatiilor fiscale de plata datorate autoritatii administratiei publice locale si a documentatiei cadastrale.

Apartamentul care prezinta modificari realizate dupa august 2001 se va intabula in cartea funciara in baza unei adeverinte privind edificarea constructiilor executate fara autorizatie de construire pentru care s-a implinit termenul de prescriptie conform art. 37, alineat 6 din legea 50/1996 si a unei documentatii cadastrale.

Acte necesare obtinere adeverinta privind edificare constructiilor fara autorizatie Primarie

 Adeverinta privind edificarea constructiilor executate fara autorizatie de construire pentru care s-a implinit termenul de prescriptie se elibereaza de catre primaria Sectorului 1, compartiment de Urbanism si Administrare a teritoriului in baza urmatorelor documente:

 • expertiza tehnica MLPAT privind respectarea calitatii in materie de constructii;
 • masuratori cadadastrale;
 • proiect arhitect privind incadrarea in indicii urbanistici prevatuti de documentatiile in vigoare de urbanism si administrare a teritoriului;
 • declaratie notariala privind data executarii lucrarilor de construire
 • act identitate proprietar
 • acte de proprietate

Pret cadastru apartament Sector 1

Cadastru apartament 2 camere Sector 1

490 incepand de la
 • Releveu
 • Dosar cadastral

Cadastru garsoniera Sector 1

440 incepand de la
 • Releveu
 • Dosar cadastral

Cadastru apartament 3 camere Sector 1

490 incepand de la
 • Releveu
 • Dosar cadastral

Cadastru apartament 4 camere Sector 1

700 incepand de la
 • Releveu
 • Dosar cadastral

Acte necesare cadastru casa Bucuresti, Sector 1

Cadastru si intabularea unei casa necesita intocmirea unui PAD – plan de amplasament si delimitare respectiv a releveelor interioare iar impreuna cu actele de proprietate vor compune dosarul cadastral pentru depunerea la Biroul de cadastru si Publicitate Imobiliara Sector 1.

Acte necesare cadastru si intabulare locuinta Sector 1

Constructiile noi se intabuleaza in cartea funciara in baza urmatoarelor acte:

Copie legalizata a urmatoarelor acte:

 • Autorizatia de construire
 • Proces-verbal de receptie la finalizarea lucrarilor
 • Certificat de atestare a edificarii sau extinderii constructiei, eliberat de primaria localitatii pe raza careia este situat imobilul.
 • Certificatul fiscal in originalse solicita de la oficiul de taxe si impozite din primarie, cu specificatia pentru cadastru, cu valoarea de impozitare a constructiei.

Copii Acte identitate proprietari in copii xerox

Taxa perceputa de OFICIUL DE CADASTRU (OCPI) la receptia documentatiei tehnice si inscriere in cartea funciara este de 60 lei + 0.05% din valoarea de impozitare inscrisa in certificatul fiscal.

Cadastru casa edificata inainte de anul 2001

Cadastru si intabularea locuintelor edificate inainte de august 2001 la fel ca in cazul apartamentelor se intabuleaza in baza certificatului fiscal care atesta achitarea tuturor taxelor la bugetul local si a documentatiei cadastrale respectiv.

Act identitate proprietari

Act de proprietate teren in copie legalizata

Certificat fiscal – in original

Masuratori cadastrale

Pret cadastru casa Sector 1, Bucuresti

Cadastru si intabulare casa

Cat costa cadastru si intabularea pentru o casa in sector 1
1200 incepand de la
 • PAD
 • Relvee interioare
 • Dosar cadastral

Cadastru si intabulare Buftea

Cadastru și Intabulare a Imobilelor în Buftea, Ilfov Cadastrul și intabularea imobilelor reprezintă procesul de înregistrare și actualizare a datelor referitoare la proprietăți în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară. Aceste informații sunt

Read More »

Planuri incadrare in zona

Planurile de incadrare in zona 1:500 si 1:2000 In lumea construcțiilor și dezvoltării imobiliare, planurile de incadrare in zona joacă un rol crucial. Acestea oferă informații detaliate și precise despre dezvoltarea terenurilor, facilitând procesul de

Read More »

Cadastru Sector 5

Certificatul de edificare o necesitate pentru intrarea in legalitate Certificatul de edificare reprezintă un act administrativ emis de către autoritatea locală (primărie), prin intermediul căruia se atestă faptul că la baza construcției a existat o

Read More »

Memoriu arhitect intrare in legalitate

Memoriu arhitect pentru intrare in legalitate casa, apartament Memoriul arhitectural este un document elaborat de un arhitect autorizat și conține informații despre intervențiile realizate în trecut. Acesta include, de obicei, planuri și scheme ale modificărilor

Read More »

Contact OCPI Bucuresti

OCPI Bucuresti numere de telefon Bulevardul Expoziţiei, 1A, Bucureşti 037.44.88.100 [email protected] https://b.ancpi.ro/ Serviciul Cadastru Fond Funciar – interior 151 Inspectori – interior 148/147 Serviciul Publicitate Imobiliara BCPI Sectorul 1 – interior 136/137/120 BCPI Sectorul 2 –

Read More »

Drepturi Copyright

Articolele de pe acest site sunt proprietatea e-CADASTRU.ro si sunt protejate de legea nr.8/1996 privind dreptul de autor. Conținutul articolului poate fi preluat în limita a 300 de cuvinte și doar cu citarea sursei cu link activ către adresa articolului original. In caz contrar, autorul textului preluat fără respectarea condițiilor se va adresa instanțelor de judecată. vă mulțumim pentru înțelegere.

Titlul de proprietate

Ce este Titlul de Proprietate Titlul de proprietate este un act oficial care atestă dreptul unei persoane sau a unui grup de persoane de a deține și de a dispune de un imobil sau teren

Dreptul de superficie

Dreptul de superficie Dreptul de superficie este un drept real prin care titularul (superficiarul) are dreptul de a construi și de a exploata o construcție pe un teren care nu îi aparține, pentru o perioadă

Unitati de masura in topografie

Unitati de masura in topografie In topografie, există diverse unități de măsură pentru a măsura distanțele, unghiurile și înălțimile. Iată câteva dintre cele mai utilizate unități de măsură în topografie: Metru (m) – Este unitatea

Coordonatele wgs84

Coordonatele wgs84 Coordonatele WGS84 sunt un sistem de referință geografică global folosit pentru a descrie poziția unui punct de pe suprafața Pământului. Sistemul de referință WGS84 este utilizat în mod obișnuit în navigație, cartografie și

Memoriu arhitectura intrare in legalitate

Memoriu arhitect pentru obtinerea certificatului de edificare Memoriu tehnic arhitectura intrare in legalitate Memoriul arhitectural intocmit de arhitect sau urbanist cu drept de semnatura se solicita in special pentru proiectele de intrare in legalitate in