fbpx

Dreptul de superficie

Emilian Ion

Emilian Ion

Ing. Autorizat ANCPI
0757557627
[email protected]

Dreptul de superficie

Dreptul de superficie este un drept real prin care titularul (superficiarul) are dreptul de a construi și de a exploata o construcție pe un teren care nu îi aparține, pentru o perioadă determinată. Terenul respectiv poate aparține unei alte persoane fizice sau juridice, de exemplu statului sau unei biserici.

Superficiarul poate construi pe terenul respectiv, dar nu poate deveni proprietar al terenului în sine. Acesta plătește de obicei o sumă de bani anuală sau lunară către proprietarul terenului (numit și terenul fondului), numit canoniul de superficie.

Dreptul de superficie poate fi încheiat prin intermediul unui contract încheiat între proprietarul terenului și superficiar. Acest contract poate fi încheiat pentru o perioadă determinată sau nedeterminată și poate fi încheiat în beneficiul ambelor părți, cum ar fi construirea unei clădiri care să fie utilizată de superficiar, dar care să sporească și valoarea terenului proprietarului.

Dreptul de superficie poate fi un instrument util pentru dezvoltarea economică și urbană, dar este important să se înțeleagă cu atenție toate detaliile contractului înainte de a-l încheia.

Contractul de superficie

Un contract de superficie teren este un acord legal între două părți, în care proprietarul terenului permite unei terțe persoane să utilizeze suprafața terenului pentru o anumită perioadă de timp, în schimbul unor plăți periodice sau a altor beneficii convenite.

Acest tip de contract este adesea folosit în cazul în care o persoană sau o companie dorește să construiască o clădire sau o structură pe un teren care nu le aparține, dar pe care doresc să o folosească pe o perioadă limitată de timp. De exemplu, un dezvoltator imobiliar poate semna un contract de superficie teren cu proprietarul terenului pentru a construi un bloc de apartamente pe acel teren.

În general, contractul de superficie teren trebuie să conțină informații detaliate despre suprafața terenului care va fi folosită, perioada pentru care se va încheia contractul, plățile care vor fi făcute către proprietarul terenului și orice alte condiții sau clauze specifice ale contractului.

Este important ca contractul de superficie teren să fie redactat cu atenție și să fie semnat de ambele părți, pentru a evita neînțelegerile sau problemele ulterioare. De asemenea, este recomandat să se consulte un avocat specializat în dreptul imobiliar pentru a asigura respectarea legii și a proteja interesele ambelor părți.

Drepturi Copyright

Articolele de pe acest site sunt proprietatea e-CADASTRU.ro si sunt protejate de legea nr.8/1996 privind dreptul de autor. Conținutul articolului poate fi preluat în limita a 300 de cuvinte și doar cu citarea sursei cu link activ către adresa articolului original. In caz contrar, autorul textului preluat fără respectarea condițiilor se va adresa instanțelor de judecată. vă mulțumim pentru înțelegere.

Cadastru si intabulare Buftea

Cadastru și Intabulare a Imobilelor în Buftea, Ilfov Cadastrul și intabularea imobilelor reprezintă procesul de înregistrare și actualizare a datelor referitoare la proprietăți în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară. Aceste informații sunt

certificat fiscal
Ce este cadastrul și cum funcționează în România?

Cadastrul în România: O privire de ansamblu Cadastrul este un sistem complex de evidență tehnică, economică și juridică a tuturor bunurilor imobile (pământ, ape, păduri, construcții etc.). Acesta a evoluat de-a lungul timpului, de la

Planuri incadrare in zona

Planurile de incadrare in zona 1:500 si 1:2000 In lumea construcțiilor și dezvoltării imobiliare, planurile de incadrare in zona joacă un rol crucial. Acestea oferă informații detaliate și precise despre dezvoltarea terenurilor, facilitând procesul de

Cadastru Sector 5

Certificatul de edificare o necesitate pentru intrarea in legalitate Certificatul de edificare reprezintă un act administrativ emis de către autoritatea locală (primărie), prin intermediul căruia se atestă faptul că la baza construcției a existat o

Memoriu arhitect intrare in legalitate

Memoriu arhitect pentru intrare in legalitate casa, apartament Memoriul arhitectural este un document elaborat de un arhitect autorizat și conține informații despre intervențiile realizate în trecut. Acesta include, de obicei, planuri și scheme ale modificărilor