Titlul de proprietate

Picture of Emilian Ion

Emilian Ion

Ing. Autorizat ANCPI
0757557627
[email protected]

Ce este Titlul de Proprietate

Titlul de proprietate este un act oficial care atestă dreptul unei persoane sau a unui grup de persoane de a deține și de a dispune de un imobil sau teren în mod legal. Acest document este recunoscut de lege și servește ca dovadă a proprietății și a drepturilor asupra proprietății respective

Cum se obtine Titlul de proprietate

Conform Articolului 34 privind Emiterea titlurilor de proprietate şi punerea în posesie a proprietarilor se prevad urmatoarele:

Pe baza documentaţiilor înaintate de comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, comisia judeţeană, după operaţiunea de validare, emite titlul de proprietate, conform modelului anexă nr. 27. Documentaţiile se trimit în două exemplare, din care unul se reţine şi se depozitează la arhiva oficiului de cadastru şi organizare a teritoriului. Formularele de titlu de proprietate se tipăresc pe hîrtie specială format A-3, ca imprimat cu regim special în carnete în număr de cîte 100 exemplare. Acestea se vor tipări prin grija Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi se vor difuza comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, în raport de necesităţi.”

Titlul de proprietate pentru cetăţenii în viaţă se emite persoanelor îndreptăţite (soţi, soţie), iar pentru moştenitori se emite un singur titlu de proprietate pentru terenurile ce au aparţinut autorului lor, în care se nominalizează toţi solicitanţii îndreptăţiţi, urmînd ca pentru ieşirea din indiviziune, ulterior, aceştia să procedeze potrivit dreptului comun. Titlul de proprietate se completează cu tuş negru şi se numerotează începînd de la nr. 1, în fiecare judeţ. În titlu se vor înscrie numele şi prenumele titularului, precum şi iniţiala tatălui. În cazul în care alături de soţul supravieţuitor vin la moştenire şi alţi moştenitori, potrivit celor prevăzute la art. 14 alin. 2 şi 3, la rubrica “prin reconstituirea dreptului de proprietate” se înscrie suprafaţa atribuită persoanelor care au deţinut terenuri în proprietate sau, după caz, moştenitorilor acestora, precum şi în cazurile prevăzute la art. 21 din lege, iar la rubrica “prin constituirea dreptului de proprietate” se înscrie suprafaţa atribuită pentru celelalte categorii de persoane fizice sau juridice.

Titlul se semnează de: prefect, secretarul prefecturii, directorul general al direcţiei generale pentru agricultură şi alimentaţie şi de directorul oficiului de cadastru şi organizare a teritoriului. Pentru municipiul Bucureşti, titlul se semnează de primarul general, secretarul primăriei, directorul general al direcţiei generale pentru agricultură şi alimentaţie şi de directorul oficiului de cadastru şi organizare a teritoriului. Părţile detaşabile ale titlurilor de proprietate semnate se transmit la comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, care le vor înscrie în registrul agricol, după care le vor înmîna, sub semnătură, titularilor, iar partea nedetaşabilă (cotorul) a titlului de proprietate se reţine şi se depozitează la arhiva oficiului de cadastru şi organizare a teritoriului.

Intabularea Titlului de proprietate in Cartea Funciara

Intabularea titlului de proprietate în cartea funciară este un proces legal prin care se înregistrează dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui imobil într-un registru oficial, numit cartea funciară. Acest proces asigură siguranța juridică a dreptului de proprietate și protejează proprietarul împotriva altor persoane care ar putea să își revendice dreptul asupra aceluiași imobil.

Intabularea titlului de proprietate se realizează prin depunerea la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) a urmatoarelor documente: 

  • titlul de proprietate (copie legalizată)
  • copie după cartea de identitate al titularului
  • certificatul de moștenitor, contract de vânzare – cumpărare in copie legalizată
  • certificat fiscal de la directia Taxe si Impozite pentru toti proprietarii

 

Termen de executie a intabularii in Cartea Funciara cu Titlu de Proprietate

Termenul de executie a lucrarii este de 7 zile(timpul necesar efectuarii masuratorilor in teren si prelucrarii acestora) + 18 zile lucratoare necesar Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobilara sa verifice si sa proceseze cererea de intabulare.

Cat costa intabularea unui imobil in baza Titlului De Proprietate

Click aici pentru a ajunge pe pagina cu onorariile pentru diferite tipuri de lucrari

Drepturi Copyright

Articolele de pe acest site sunt proprietatea e-CADASTRU.ro si sunt protejate de legea nr.8/1996 privind dreptul de autor. Conținutul articolului poate fi preluat în limita a 300 de cuvinte și doar cu citarea sursei cu link activ către adresa articolului original. In caz contrar, autorul textului preluat fără respectarea condițiilor se va adresa instanțelor de judecată. vă mulțumim pentru înțelegere.

Cadastru Sector 5

Certificatul de edificare o necesitate pentru intrarea in legalitate Certificatul de edificare reprezintă un act administrativ emis de către autoritatea locală (primărie), prin intermediul căruia se atestă faptul că la baza construcției a existat o

Memoriu arhitect intrare in legalitate

Memoriu arhitect pentru intrare in legalitate casa, apartament Memoriul arhitectural este un document elaborat de un arhitect autorizat și conține informații despre intervențiile realizate în trecut. Acesta include, de obicei, planuri și scheme ale modificărilor

Contact OCPI Bucuresti

OCPI Bucuresti numere de telefon Bulevardul Expoziţiei, 1A, Bucureşti 037.44.88.100 [email protected] https://b.ancpi.ro/ Serviciul Cadastru Fond Funciar – interior 151 Inspectori – interior 148/147 Serviciul Publicitate Imobiliara BCPI Sectorul 1 – interior 136/137/120 BCPI Sectorul 2 –

Dreptul de superficie

Dreptul de superficie Dreptul de superficie este un drept real prin care titularul (superficiarul) are dreptul de a construi și de a exploata o construcție pe un teren care nu îi aparține, pentru o perioadă

Unitati de masura in topografie

Unitati de masura in topografie In topografie, există diverse unități de măsură pentru a măsura distanțele, unghiurile și înălțimile. Iată câteva dintre cele mai utilizate unități de măsură în topografie: Metru (m) – Este unitatea

Coordonatele wgs84

Coordonatele wgs84 Coordonatele WGS84 sunt un sistem de referință geografică global folosit pentru a descrie poziția unui punct de pe suprafața Pământului. Sistemul de referință WGS84 este utilizat în mod obișnuit în navigație, cartografie și

Memoriu arhitectura intrare in legalitate

Memoriu arhitect pentru obtinerea certificatului de edificare Memoriu tehnic arhitectura intrare in legalitate Memoriul arhitectural intocmit de arhitect sau urbanist cu drept de semnatura se solicita in special pentru proiectele de intrare in legalitate in

Intrare in legalitate constructii

Intrare in legalitate constructii edificate fara autorizatie Construcţiile edificate fără autorizaţie de construire au dat naştere unor discuţii între urbaniştii şi între arhitecţii şefi ai structurilor administraţiei publice la nivel local şi judeţean în condiţiile

Acte intabulare casa

Acte necesare cadastru si intabulare casa Cadastrul si intabularea unei case se realizeaza atunci cand dorim sa inscriem dreptul de proprietate asupra imobilului in cartea funciara la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara(OCPI). Cadastrul si

Expertiza MLPAT casa, anexa

Cum se obtine, acte necesare, pret Expertiza tehnica MLPAT casa, anexa Expertiza tehnica MLPAT, casa fara autorizatie Conform legii intrarea in legalitate a constructiilor edificate fara autorizatie sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se face prin

Expertiza tehnica MLPAT apartament
Expertiza tehnica MLPAT apartament

Expertiza tehnica MLPAT apartament Expertiza MLPAT apartament bloc Expertiza tehnica MLPAT pentru apartamente este solicitata de regula dupa ce s-au facut modificari interioare – intrare in legalitate ori se intentioneaza realizarea unor lucrari de construire.

Expertiza MLPAT Primarie

Expertiza MLPAT pentru Primarie Ce este expertiza MLPAT Prin Certificatul de Urbanism, primaria solicita Expertiza MLPAT in situatia in care se constata ca lucrarile de construire s-au realizat fara respectarea autorizatiei de construire, lipsa acesteia