fbpx

Titlul de proprietate

Emilian Ion

Emilian Ion

Ing. Autorizat ANCPI
0757557627
[email protected]

Ce este Titlul de Proprietate

Titlul de proprietate este un act oficial care atestă dreptul unei persoane sau a unui grup de persoane de a deține și de a dispune de un imobil sau teren în mod legal. Acest document este recunoscut de lege și servește ca dovadă a proprietății și a drepturilor asupra proprietății respective

Cum se obtine Titlul de proprietate

Conform Articolului 34 privind Emiterea titlurilor de proprietate şi punerea în posesie a proprietarilor se prevad urmatoarele:

Pe baza documentaţiilor înaintate de comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, comisia judeţeană, după operaţiunea de validare, emite titlul de proprietate, conform modelului anexă nr. 27. Documentaţiile se trimit în două exemplare, din care unul se reţine şi se depozitează la arhiva oficiului de cadastru şi organizare a teritoriului. Formularele de titlu de proprietate se tipăresc pe hîrtie specială format A-3, ca imprimat cu regim special în carnete în număr de cîte 100 exemplare. Acestea se vor tipări prin grija Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi se vor difuza comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, în raport de necesităţi.”

Titlul de proprietate pentru cetăţenii în viaţă se emite persoanelor îndreptăţite (soţi, soţie), iar pentru moştenitori se emite un singur titlu de proprietate pentru terenurile ce au aparţinut autorului lor, în care se nominalizează toţi solicitanţii îndreptăţiţi, urmînd ca pentru ieşirea din indiviziune, ulterior, aceştia să procedeze potrivit dreptului comun. Titlul de proprietate se completează cu tuş negru şi se numerotează începînd de la nr. 1, în fiecare judeţ. În titlu se vor înscrie numele şi prenumele titularului, precum şi iniţiala tatălui. În cazul în care alături de soţul supravieţuitor vin la moştenire şi alţi moştenitori, potrivit celor prevăzute la art. 14 alin. 2 şi 3, la rubrica “prin reconstituirea dreptului de proprietate” se înscrie suprafaţa atribuită persoanelor care au deţinut terenuri în proprietate sau, după caz, moştenitorilor acestora, precum şi în cazurile prevăzute la art. 21 din lege, iar la rubrica “prin constituirea dreptului de proprietate” se înscrie suprafaţa atribuită pentru celelalte categorii de persoane fizice sau juridice.

Titlul se semnează de: prefect, secretarul prefecturii, directorul general al direcţiei generale pentru agricultură şi alimentaţie şi de directorul oficiului de cadastru şi organizare a teritoriului. Pentru municipiul Bucureşti, titlul se semnează de primarul general, secretarul primăriei, directorul general al direcţiei generale pentru agricultură şi alimentaţie şi de directorul oficiului de cadastru şi organizare a teritoriului. Părţile detaşabile ale titlurilor de proprietate semnate se transmit la comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, care le vor înscrie în registrul agricol, după care le vor înmîna, sub semnătură, titularilor, iar partea nedetaşabilă (cotorul) a titlului de proprietate se reţine şi se depozitează la arhiva oficiului de cadastru şi organizare a teritoriului.

Intabularea Titlului de proprietate in Cartea Funciara

Intabularea titlului de proprietate în cartea funciară este un proces legal prin care se înregistrează dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui imobil într-un registru oficial, numit cartea funciară. Acest proces asigură siguranța juridică a dreptului de proprietate și protejează proprietarul împotriva altor persoane care ar putea să își revendice dreptul asupra aceluiași imobil.

Intabularea titlului de proprietate se realizează prin depunerea la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) a urmatoarelor documente: 

  • titlul de proprietate (copie legalizată)
  • copie după cartea de identitate al titularului
  • certificatul de moștenitor, contract de vânzare – cumpărare in copie legalizată
  • certificat fiscal de la directia Taxe si Impozite pentru toti proprietarii

 

Termen de executie a intabularii in Cartea Funciara cu Titlu de Proprietate

Termenul de executie a lucrarii este de 7 zile(timpul necesar efectuarii masuratorilor in teren si prelucrarii acestora) + 18 zile lucratoare necesar Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobilara sa verifice si sa proceseze cererea de intabulare.

Cat costa intabularea unui imobil in baza Titlului De Proprietate

Click aici pentru a ajunge pe pagina cu onorariile pentru diferite tipuri de lucrari

Drepturi Copyright

Articolele de pe acest site sunt proprietatea e-CADASTRU.ro si sunt protejate de legea nr.8/1996 privind dreptul de autor. Conținutul articolului poate fi preluat în limita a 300 de cuvinte și doar cu citarea sursei cu link activ către adresa articolului original. In caz contrar, autorul textului preluat fără respectarea condițiilor se va adresa instanțelor de judecată. vă mulțumim pentru înțelegere.

Cadastru si intabulare Buftea

Cadastru și Intabulare a Imobilelor în Buftea, Ilfov Cadastrul și intabularea imobilelor reprezintă procesul de înregistrare și actualizare a datelor referitoare la proprietăți în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară. Aceste informații sunt

certificat fiscal
Ce este cadastrul și cum funcționează în România?

Cadastrul în România: O privire de ansamblu Cadastrul este un sistem complex de evidență tehnică, economică și juridică a tuturor bunurilor imobile (pământ, ape, păduri, construcții etc.). Acesta a evoluat de-a lungul timpului, de la

Planuri incadrare in zona

Planurile de incadrare in zona 1:500 si 1:2000 In lumea construcțiilor și dezvoltării imobiliare, planurile de incadrare in zona joacă un rol crucial. Acestea oferă informații detaliate și precise despre dezvoltarea terenurilor, facilitând procesul de

Cadastru Sector 5

Certificatul de edificare o necesitate pentru intrarea in legalitate Certificatul de edificare reprezintă un act administrativ emis de către autoritatea locală (primărie), prin intermediul căruia se atestă faptul că la baza construcției a existat o

Memoriu arhitect intrare in legalitate

Memoriu arhitect pentru intrare in legalitate casa, apartament Memoriul arhitectural este un document elaborat de un arhitect autorizat și conține informații despre intervențiile realizate în trecut. Acesta include, de obicei, planuri și scheme ale modificărilor