Cadastru Sector 5

Picture of Emilian Ion

Emilian Ion

Ing. Autorizat ANCPI
0757557627
[email protected]

Certificatul de edificare o necesitate pentru intrarea in legalitate

Edifcare constructie

Certificatul de edificare reprezintă un act administrativ emis de către autoritatea locală (primărie), prin intermediul căruia se atestă faptul că la baza construcției a existat o autorizație de construire valabilă și un proces verbal de recepție. În cazul construcțiilor care au fost ridicate fără autorizație, certificatul de edificare atestă faptul că acestea respectă cerințele fundamentale privind calitatea în construcții, precum și încadrarea în indicii urbanistici existenți.

Constructiile ori modificarile realizate fara autorizatie de construire creaza o mare problema atunci cand se doreste vanzarea imobilului datorita reticentei bancilor in a aproba creditele ori a cumparatorilor care doresc sa-l achizitioneze cu banii jos.

Intrarea in legalitate presupune decalarea termenelor de vanzare cu cateva luni perioada necesara intocmirii documentatiilor tehnice, depunerea dosarului la primarie, emiterea certificatului de edificare si ulterior inscrierea in cartea funciara.

Sectorul 5 elibereaza Certificat de edificare pentru modificarile interioare fara autorizatie pentru care termenul de 3 ani pentru aplicarea amenzilor s-a prescris in baza unor documentatii(cadastru, arhitectura, si Expertize MLPAT) care trebuiesc depuse in 2 etape. Termenul de eliberarea a certificatulu de edificare in sectorul 5 este de aproximativ 1-2 luni de la depunerea primei transe de documente.

Masuratori cadastrale pentru intrare in legalitate

Efectuarea masurătorilor cadastrale este un pas esențial în procesul de obținere a certificatului de edificare, fiind folosite atât în cadrul expertizei tehnice MLPAT cât și în ceea ce privește întocmirea memoriului arhitectural.

Cadastrul unei case cuprinde realizarea planului de amplasament și delimitare a terenului, precum și relevarea detaliată a elementelor de construcție ale clădirii, inclusiv a celor interioare.

Asigurarea unei documentații complete și precise a cadastrului este vitală pentru a garanta conformitatea construcției cu reglementările în vigoare, precum și pentru a evita eventuale probleme ulterioare legate de proprietate sau de alte aspecte legale.

Documente necesare pentru lucrări fără autorizație în apartamente, Sector 5​

Procedura de obținere a Certificatului de Edificare de către Primăria Sectorului 5 se desfășoară în două etape distincte. În prima etapă, este necesar să se obțină acordul Arhitectului Șef al instituției, în timp ce în cea de-a doua etapă se va emite Certificatul propriu-zis de edificare.

Acte necesare ETAPA I - pentru emiterea AVIZULUI ARHITECTULUI ȘEF

 • C.I. coproprietari persoane fizice/ C.U.I./C.I.F. persoane juridice;
 • Acte de proprietate, conform cu originalul;
 • Extras de Carte Funciara de informare (actualizat la zi – 30 de zile de la emitere);
  Autorizație de construire inițială /
 • Nota de constatare emisă de către Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5 – Serviciul Disciplina în Construcții din care să reiasă anul efectuării respectivelor construcții și totodată, stadiul fizic al lucrărilor executate la data solicitării;
 • Documentație cadastrală întocmită de persoană autorizată A.N.C.P.I. privitor la lucrările executate – RLV cu situatia actuala;
 • Memoriu tehnic de arhitectură, întocmite de arhitect cu drept de semnătură, în concordanță cu documentația cadastrală incluzand schite si planuri cu suprafata totala și utilă si incadrarea lucrarii in indicatorii urbanistici P.O.T. și C.U.T.

ETAPA II :

Documente necesare pentru emiterea CERTIFICATULUI DE ATESTARE PRIVIND EDIFICAREA CONSTRUCȚIILOR EXECUTATE FĂRĂ AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE
SAU CU NERESPECTAREA PREVEDERILOR AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE
ȘI PENTRU CARE S-A ÎMPLINIT TERMENUL DE PRESCRIPȚIE,

conform art. 37 alin. (6) din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificǎrile și completările ulterioare, în baza reglementărilor documentațiilor de
urbanism aprobate, în vigoare la data solicitării

Cerere tip;

 • Avizul Arhitectului Șef favorabil (ETAPA I);
 • Extras de Carte Funciară de informare (actualizat la zi – 30 zile de la emitere) ;
 • Certificat de atestare fiscală emis de DGITL Sector 5 (actualizat la zi – 30 de zile de la
  emitere);
 •  Acordul deținătorului dreptului de ipotecă legală sau dovadă radiere ipotecă (dacă este
  cazul) – în original ;
 • Acordul Asociației de proprietari pentru modificările realizate – în original ;
 • Certificat de performanță energetică;
 • Expertiză tehnică cu privire la respectarea cerinţelor fundamentale aplicabile privind
  calitatea în construcţii, întocmită de expert tehnic atestat MLPAT – în original;
 • Documentație tehnică – memoriu arhitectură și planșe (cu situația inițială și cea existentă –
  propusă) întocmită de arhitect cu drept de semnătură;
 • Alte documente necesare, după caz (acord proprietari vecini direct afectați – pt. schimbare
  de destinație, etc.) – în original;
 • Deviz lucrări executate;
  12. Dovada achitării taxei pentru emiterea Certificatului de atestare, calculată pe baza
  procentelor stabilite de Lege pentru emiterea autorizațiilor de construire.

Ce este memoriul tehnic arhitectural

Memoriul tehnic arhitectural soliciat la Primaria Sector 5 pentru eliberarea certificatului de edificare este un document intocmit de catre un arhitect autorizat prin care se coreleaza concluziile expertului tehnic MLPAT cu masuratorile cadastrale si incadrarea in coeficientii urbanistici aprobati CUT si POT. Memoriul arhitectural cuprinde planuri cu situatia initiala si cea finala rezultata dupa modificari insusite de catre arhitect.

Suntem specializați în efectuarea de masuratori cadastrale, expertize tehnice și întocmirea de memoriu arhitectural pentru a obține certificatul de edificare.

Avem o echipă de specialiști atestați și suntem dedicați să oferim un serviciu complet și de calitate, care să vă ajute să evitați problemele în obținerea certificatului de edificare. Suntem o alegere sigură și eficientă pentru orice nevoi în acest domeniu.

Ing. Emilian Ion
Ing. Emilian Ion[email protected]
Read More
Telefon: 0757557627

Drepturi Copyright

Articolele de pe acest site sunt proprietatea e-CADASTRU.ro si sunt protejate de legea nr.8/1996 privind dreptul de autor. Conținutul articolului poate fi preluat în limita a 300 de cuvinte și doar cu citarea sursei cu link activ către adresa articolului original. In caz contrar, autorul textului preluat fără respectarea condițiilor se va adresa instanțelor de judecată. vă mulțumim pentru înțelegere.

Memoriu arhitect intrare in legalitate

Memoriu arhitect pentru intrare in legalitate casa, apartament Memoriul arhitectural este un document elaborat de un arhitect autorizat și conține informații despre intervențiile realizate în trecut. Acesta include, de obicei, planuri și scheme ale modificărilor

Contact OCPI Bucuresti

OCPI Bucuresti numere de telefon Bulevardul Expoziţiei, 1A, Bucureşti 037.44.88.100 [email protected] https://b.ancpi.ro/ Serviciul Cadastru Fond Funciar – interior 151 Inspectori – interior 148/147 Serviciul Publicitate Imobiliara BCPI Sectorul 1 – interior 136/137/120 BCPI Sectorul 2 –

Titlul de proprietate

Ce este Titlul de Proprietate Titlul de proprietate este un act oficial care atestă dreptul unei persoane sau a unui grup de persoane de a deține și de a dispune de un imobil sau teren

Dreptul de superficie

Dreptul de superficie Dreptul de superficie este un drept real prin care titularul (superficiarul) are dreptul de a construi și de a exploata o construcție pe un teren care nu îi aparține, pentru o perioadă

Unitati de masura in topografie

Unitati de masura in topografie In topografie, există diverse unități de măsură pentru a măsura distanțele, unghiurile și înălțimile. Iată câteva dintre cele mai utilizate unități de măsură în topografie: Metru (m) – Este unitatea

Coordonatele wgs84

Coordonatele wgs84 Coordonatele WGS84 sunt un sistem de referință geografică global folosit pentru a descrie poziția unui punct de pe suprafața Pământului. Sistemul de referință WGS84 este utilizat în mod obișnuit în navigație, cartografie și

Memoriu arhitectura intrare in legalitate

Memoriu arhitect pentru obtinerea certificatului de edificare Memoriu tehnic arhitectura intrare in legalitate Memoriul arhitectural intocmit de arhitect sau urbanist cu drept de semnatura se solicita in special pentru proiectele de intrare in legalitate in

Intrare in legalitate constructii

Intrare in legalitate constructii edificate fara autorizatie Construcţiile edificate fără autorizaţie de construire au dat naştere unor discuţii între urbaniştii şi între arhitecţii şefi ai structurilor administraţiei publice la nivel local şi judeţean în condiţiile

Acte intabulare casa

Acte necesare cadastru si intabulare casa Cadastrul si intabularea unei case se realizeaza atunci cand dorim sa inscriem dreptul de proprietate asupra imobilului in cartea funciara la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara(OCPI). Cadastrul si

Expertiza MLPAT casa, anexa

Cum se obtine, acte necesare, pret Expertiza tehnica MLPAT casa, anexa Expertiza tehnica MLPAT, casa fara autorizatie Conform legii intrarea in legalitate a constructiilor edificate fara autorizatie sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se face prin

Expertiza tehnica MLPAT apartament
Expertiza tehnica MLPAT apartament

Expertiza tehnica MLPAT apartament Expertiza MLPAT apartament bloc Expertiza tehnica MLPAT pentru apartamente este solicitata de regula dupa ce s-au facut modificari interioare – intrare in legalitate ori se intentioneaza realizarea unor lucrari de construire.

Expertiza MLPAT Primarie

Expertiza MLPAT pentru Primarie Ce este expertiza MLPAT Prin Certificatul de Urbanism, primaria solicita Expertiza MLPAT in situatia in care se constata ca lucrarile de construire s-au realizat fara respectarea autorizatiei de construire, lipsa acesteia