Cadastru si intabulare Sector 1

Picture of Emilian Ion

Emilian Ion

Ing. Autorizat ANCPI
0757557627
[email protected]

intabulare casa, apartament

Pentru a efectua cadastru și intabularea unui imobil în Sector 1, București, sunt necesare o serie de documente tehnice și juridice pe care vom incerca sa le detaliem in continuare pentru a clarifica pe cât de mult posibil întregul proces.

Ce sunt cadastru si intabularea?

Cadastrul și intabularea sunt proceduri obligatorii pentru realizarea operațiunilor legate de dreptul de proprietate, vânzare, act de donație, construire etc.

Cadastrul reprezintă partea tehnică, fiind vorba despre măsurarea propriu-zisă a proprietății și întocmirea Planului de Amplasament și Delimitare, împreună cu releveele interioare. Intabularea constă în înscrierea dreptului de proprietate – drept tabular, în cartea funciară.

Cadastru si intabulare apartament Sector 1

Cadastrul și intabularea unui apartament în Sectorul 1, București, se efectuează de către un inginer autorizat ANCPI. Acesta va realiza măsurătorile cadastrale(releveul apartamentului) și va întocmi un dosar pe care îl va depune la Oficiul de Cadastru și Intabulare (OCPI). Dosarul include măsurătorile cadastrale și documentele care au stat la baza achiziționării apartamentului.

Releveul apartamentului reprezintă descrierea grafică a suprafețelor interioare, incluzând specificarea suprafeței utile a camerelor și suprafeței totale, care include și suprafața balcoanelor și a scărilor de acces.

Acte necesare cadastru si intabulare apartament

 • Actele de proprietate (copie legalizata), dupa caz:
  Contract de vanzare–cumparare;
  – Contract de construire;
  – Proces verbal de predare primire;
  – Contract de Imprumut (daca imobilul a fost achizitionat in rate);
  – Dovada de achitare integrala (in cazul imobilelor cu plata in rate);
  – Certificat de casatorie/Sentinta de divort (daca numele beneficiarului din actul de proprietate s-a schimbat intre timp);
  – Certificat de Deces;
  – Certificat de Mostenire;
 • Declaratie Notariala-in cazul apartamentelor care nu au fost transcriseca actul nu a fost trecut in Registrul de Transcripțiuni si Inscriptiuni;
 • Certificatul Fiscal(de la taxe si impozite/primarie), cu specificatia pentru cadastru  si intabulare;
 • Copii acte de identitate proprietari in copii xerox;
 • Adeverinta adresa postala – daca adresa apartamentului s-a modificat intre timp;
 • Schita apartamentului(daca este specificata in acte);
 • Asigurare obligatorie PAD ;

Intabulare apartament achzitionat de la CEC, ICRAL, ICVL, ANL

Pentru imobilele achiziționate în rate de la instituții ale statului, precum CEC, ICRAL, ICVL sau ANL, va fi necesar să prezentați chitanța ce dovedește achitarea integrală a ratelor. Dacă aceasta nu mai există din diverse motive, va trebui să obțineți o adeverință care să ateste achitarea completă a ratelor.

Dacă nu găsiți unul dintre actele de achiziționare inițială (Contractul de Vânzare-Cumpărare, Procesul Verbal de Predare-Primire, Schița apartamentului), va fi necesar să vă adresați Administrației Fondului Imobiliar, situată pe Bulevardul Regina Elisabeta nr. 16, Sector 3, București, pentru a obține duplicatele necesare cadastrului și intabulării, care ulterior vor trebui legalizate la notar.

Cadastru si inabulare apartament cu modificari ale schitei

Chiar dacă modificările fără autorizație au fost efectuate până în luna august 2001, data intrării în vigoare a Legii 453/2001 pentru modificarea și completarea Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții și anumite măsuri pentru realizarea locuințelor, apartamentele nu se pot intabula doar în baza certificatului de atestare fiscală, spre deosebire de case. Pentru acestea este absolut necesară obținerea certificatului de edificare bazat pe măsurători cadastrale, expertiza MLPAT și memoriul arhitectural.

Acte necesare obtinere Certificat de edificare pentru constructii realizate fara autorizatie Primaria Sector 1

Certificatul de edificare pentru imobilele sau modificările executate fără autorizație de construire, pentru care s-a împlinit termenul de prescripție, se eliberează de către Primăria Sectorului 1, Compartimentul de Urbanism și Administrare a Teritoriului, pe baza următoarelor documente:

 • Expertiză tehnică MLPAT privind respectarea calității în materie de construcții;
 • Măsurători cadastrale;
 • Proiect de arhitectură privind încadrarea în indicii urbanistici prevăzuți de documentațiile de urbanism și administrare a teritoriului în vigoare;
 • Declarație notarială privind data executării lucrărilor de construire;
 • Act de identitate al proprietarului;
 • Acte de proprietate;
 • Certificat energetic.

Pret cadastru apartament Sector 1

Cadastru si intabulare garsoniera

Consultați aici articolul complet despre procedura de cadastru și întabulare pentru garsoniere în București.

Acte necesare cadastru casa Bucuresti, Sector 1

Cadastrul și intabularea unei case necesită întocmirea unui PAD – Plan de Amplasament și Delimitare, precum și a releveelor interioare. Acestea, împreună cu actele de proprietate, vor compune dosarul cadastral destinat depunerii la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 1.

Acte necesare cadastru si intabulare locuinta Sector 1

Intabularea construcțiilor noi în cartea funciară se realizează pe baza următoarelor documente:

 • Autorizația de construire;
 • Planurile aferente autorizației de construire, vizate pentru neschimbare (inclusiv planul de situație și planurile pentru fiecare nivel);
 • Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
 • Certificat de atestare a edificării sau extinderii construcției, eliberat de Primăria Sector 1;
 • Documentația cadastrală anterior avizată;
 • Asigurarea obligatorie PAD;
 • Certificat de atestare fiscală, solicitat de la oficiul de taxe și impozite din primărie, cu specificația pentru cadastru și valoarea de impozitare a construcției;
 • Actele de identitate ale proprietarilor;
 • Copie a actului de proprietate.

Taxa percepută de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) pentru recepția documentației tehnice și înregistrarea în cartea funciară a construcției este de 60 lei, plus 0.05% din valoarea de impozitare înscrisă în certificatul fiscal.

Cadastru casa edificata inainte de anul 2001

Cadastrul și intabularea imobilelor fără număr cadastral, edificate înainte de august 2001, se realizează în baza certificatului de atestare fiscală care confirmă achitarea tuturor taxelor la bugetul local și a documentației cadastrale.

Acte necesare pentru prima înregistrare a unui imobil cu construcții edificate până în 2001:

 • CI proprietari;
 • Copie legalizată a actului de proprietate a terenului;
 • Certificat fiscal pentru cadastru și intabulare, pentru toți proprietarii;
 • Asigurare obligatorie PAD;
 • Măsurători cadastrale.

Pret cadastru casa Sector 1, Bucuresti

Cadastru si intabulare casa

Cat costa cadastru si intabularea pentru o casa in sector 1
1400 incepand de la
 • PAD
 • Relvee interioare
 • Dosar cadastral

Drepturi Copyright

Articolele de pe acest site sunt proprietatea e-CADASTRU.ro si sunt protejate de legea nr.8/1996 privind dreptul de autor. Conținutul articolului poate fi preluat în limita a 300 de cuvinte și doar cu citarea sursei cu link activ către adresa articolului original. In caz contrar, autorul textului preluat fără respectarea condițiilor se va adresa instanțelor de judecată. vă mulțumim pentru înțelegere.

Cadastru Sector 5

Certificatul de edificare o necesitate pentru intrarea in legalitate Certificatul de edificare reprezintă un act administrativ emis de către autoritatea locală (primărie), prin intermediul căruia se atestă faptul că la baza construcției a existat o

Memoriu arhitect intrare in legalitate

Memoriu arhitect pentru intrare in legalitate casa, apartament Memoriul arhitectural este un document elaborat de un arhitect autorizat și conține informații despre intervențiile realizate în trecut. Acesta include, de obicei, planuri și scheme ale modificărilor

Contact OCPI Bucuresti

OCPI Bucuresti numere de telefon Bulevardul Expoziţiei, 1A, Bucureşti 037.44.88.100 [email protected] https://b.ancpi.ro/ Serviciul Cadastru Fond Funciar – interior 151 Inspectori – interior 148/147 Serviciul Publicitate Imobiliara BCPI Sectorul 1 – interior 136/137/120 BCPI Sectorul 2 –

Titlul de proprietate

Ce este Titlul de Proprietate Titlul de proprietate este un act oficial care atestă dreptul unei persoane sau a unui grup de persoane de a deține și de a dispune de un imobil sau teren

Dreptul de superficie

Dreptul de superficie Dreptul de superficie este un drept real prin care titularul (superficiarul) are dreptul de a construi și de a exploata o construcție pe un teren care nu îi aparține, pentru o perioadă

Unitati de masura in topografie

Unitati de masura in topografie In topografie, există diverse unități de măsură pentru a măsura distanțele, unghiurile și înălțimile. Iată câteva dintre cele mai utilizate unități de măsură în topografie: Metru (m) – Este unitatea

Coordonatele wgs84

Coordonatele wgs84 Coordonatele WGS84 sunt un sistem de referință geografică global folosit pentru a descrie poziția unui punct de pe suprafața Pământului. Sistemul de referință WGS84 este utilizat în mod obișnuit în navigație, cartografie și

Memoriu arhitectura intrare in legalitate

Memoriu arhitect pentru obtinerea certificatului de edificare Memoriu tehnic arhitectura intrare in legalitate Memoriul arhitectural intocmit de arhitect sau urbanist cu drept de semnatura se solicita in special pentru proiectele de intrare in legalitate in

Intrare in legalitate constructii

Intrare in legalitate constructii edificate fara autorizatie Construcţiile edificate fără autorizaţie de construire au dat naştere unor discuţii între urbaniştii şi între arhitecţii şefi ai structurilor administraţiei publice la nivel local şi judeţean în condiţiile

Acte intabulare casa

Acte necesare cadastru si intabulare casa Cadastrul si intabularea unei case se realizeaza atunci cand dorim sa inscriem dreptul de proprietate asupra imobilului in cartea funciara la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara(OCPI). Cadastrul si

Expertiza MLPAT casa, anexa

Cum se obtine, acte necesare, pret Expertiza tehnica MLPAT casa, anexa Expertiza tehnica MLPAT, casa fara autorizatie Conform legii intrarea in legalitate a constructiilor edificate fara autorizatie sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se face prin

Expertiza tehnica MLPAT apartament
Expertiza tehnica MLPAT apartament

Expertiza tehnica MLPAT apartament Expertiza MLPAT apartament bloc Expertiza tehnica MLPAT pentru apartamente este solicitata de regula dupa ce s-au facut modificari interioare – intrare in legalitate ori se intentioneaza realizarea unor lucrari de construire.