Cadastru si intabulare Sector 1

Emilian Ion

Emilian Ion

Ing. Autorizat ANCPI
0757557627
[email protected]

intabulare casa, apartament

Pentru a efectua cadastru și intabularea unui imobil în Sector 1, București, sunt necesare o serie de documente tehnice și juridice pe care vom incerca sa le detaliem in continuare pentru a clarifica pe cât de mult posibil întregul proces.

Ce sunt cadastru si intabularea?

Cadastrul și intabularea sunt proceduri obligatorii pentru realizarea operațiunilor legate de dreptul de proprietate, vânzare, act de donație, construire etc.

Cadastrul reprezintă partea tehnică, fiind vorba despre măsurarea propriu-zisă a proprietății și întocmirea Planului de Amplasament și Delimitare, împreună cu releveele interioare. Intabularea constă în înscrierea dreptului de proprietate – drept tabular, în cartea funciară.

Cadastru si intabulare apartament Sector 1

Cadastrul și intabularea unui apartament în Sectorul 1, București, se efectuează de către un inginer autorizat ANCPI. Acesta va realiza măsurătorile cadastrale(releveul apartamentului) și va întocmi un dosar pe care îl va depune la Oficiul de Cadastru și Intabulare (OCPI). Dosarul include măsurătorile cadastrale și documentele care au stat la baza achiziționării apartamentului.

Releveul apartamentului reprezintă descrierea grafică a suprafețelor interioare, incluzând specificarea suprafeței utile a camerelor și suprafeței totale, care include și suprafața balcoanelor și a scărilor de acces.

Acte necesare cadastru si intabulare apartament

 • Actele de proprietate (copie legalizata), dupa caz:
  Contract de vanzare–cumparare;
  – Contract de construire;
  – Proces verbal de predare primire;
  – Contract de Imprumut (daca imobilul a fost achizitionat in rate);
  – Dovada de achitare integrala (in cazul imobilelor cu plata in rate);
  – Certificat de casatorie/Sentinta de divort (daca numele beneficiarului din actul de proprietate s-a schimbat intre timp);
  – Certificat de Deces;
  – Certificat de Mostenire;
 • Declaratie Notariala-in cazul apartamentelor care nu au fost transcriseca actul nu a fost trecut in Registrul de Transcripțiuni si Inscriptiuni;
 • Certificatul Fiscal(de la taxe si impozite/primarie), cu specificatia pentru cadastru  si intabulare;
 • Copii acte de identitate proprietari in copii xerox;
 • Adeverinta adresa postala – daca adresa apartamentului s-a modificat intre timp;
 • Schita apartamentului(daca este specificata in acte);
 • Asigurare obligatorie PAD ;

Intabulare apartament achzitionat de la CEC, ICRAL, ICVL, ANL

Pentru imobilele achiziționate în rate de la instituții ale statului, precum CEC, ICRAL, ICVL sau ANL, va fi necesar să prezentați chitanța ce dovedește achitarea integrală a ratelor. Dacă aceasta nu mai există din diverse motive, va trebui să obțineți o adeverință care să ateste achitarea completă a ratelor.

Dacă nu găsiți unul dintre actele de achiziționare inițială (Contractul de Vânzare-Cumpărare, Procesul Verbal de Predare-Primire, Schița apartamentului), va fi necesar să vă adresați Administrației Fondului Imobiliar, situată pe Bulevardul Regina Elisabeta nr. 16, Sector 3, București, pentru a obține duplicatele necesare cadastrului și intabulării, care ulterior vor trebui legalizate la notar.

Cadastru si inabulare apartament cu modificari ale schitei

Chiar dacă modificările fără autorizație au fost efectuate până în luna august 2001, data intrării în vigoare a Legii 453/2001 pentru modificarea și completarea Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții și anumite măsuri pentru realizarea locuințelor, apartamentele nu se pot intabula doar în baza certificatului de atestare fiscală, spre deosebire de case. Pentru acestea este absolut necesară obținerea certificatului de edificare bazat pe măsurători cadastrale, expertiza MLPAT și memoriul arhitectural.

Acte necesare obtinere Certificat de edificare pentru constructii realizate fara autorizatie Primaria Sector 1

Certificatul de edificare pentru imobilele sau modificările executate fără autorizație de construire, pentru care s-a împlinit termenul de prescripție, se eliberează de către Primăria Sectorului 1, Compartimentul de Urbanism și Administrare a Teritoriului, pe baza următoarelor documente:

 • Expertiză tehnică MLPAT privind respectarea calității în materie de construcții;
 • Măsurători cadastrale;
 • Proiect de arhitectură privind încadrarea în indicii urbanistici prevăzuți de documentațiile de urbanism și administrare a teritoriului în vigoare;
 • Declarație notarială privind data executării lucrărilor de construire;
 • Act de identitate al proprietarului;
 • Acte de proprietate;
 • Certificat energetic.

Pret cadastru apartament Sector 1

Cadastru si intabulare garsoniera

Consultați aici articolul complet despre procedura de cadastru și întabulare pentru garsoniere în București.

Acte necesare cadastru casa Bucuresti, Sector 1

Cadastrul și intabularea unei case necesită întocmirea unui PAD – Plan de Amplasament și Delimitare, precum și a releveelor interioare. Acestea, împreună cu actele de proprietate, vor compune dosarul cadastral destinat depunerii la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 1.

Acte necesare cadastru si intabulare locuinta Sector 1

Intabularea construcțiilor noi în cartea funciară se realizează pe baza următoarelor documente:

 • Autorizația de construire;
 • Planurile aferente autorizației de construire, vizate pentru neschimbare (inclusiv planul de situație și planurile pentru fiecare nivel);
 • Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
 • Certificat de atestare a edificării sau extinderii construcției, eliberat de Primăria Sector 1;
 • Documentația cadastrală anterior avizată;
 • Asigurarea obligatorie PAD;
 • Certificat de atestare fiscală, solicitat de la oficiul de taxe și impozite din primărie, cu specificația pentru cadastru și valoarea de impozitare a construcției;
 • Actele de identitate ale proprietarilor;
 • Copie a actului de proprietate.

Taxa percepută de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) pentru recepția documentației tehnice și înregistrarea în cartea funciară a construcției este de 60 lei, plus 0.05% din valoarea de impozitare înscrisă în certificatul fiscal.

Cadastru casa edificata inainte de anul 2001

Cadastrul și intabularea imobilelor fără număr cadastral, edificate înainte de august 2001, se realizează în baza certificatului de atestare fiscală care confirmă achitarea tuturor taxelor la bugetul local și a documentației cadastrale.

Acte necesare pentru prima înregistrare a unui imobil cu construcții edificate până în 2001:

 • CI proprietari;
 • Copie legalizată a actului de proprietate a terenului;
 • Certificat fiscal pentru cadastru și intabulare, pentru toți proprietarii;
 • Asigurare obligatorie PAD;
 • Măsurători cadastrale.

Pret cadastru casa Sector 1, Bucuresti

Cadastru si intabulare casa

Cat costa cadastru si intabularea pentru o casa in sector 1
1400 incepand de la
 • PAD
 • Relvee interioare
 • Dosar cadastral

Drepturi Copyright

Articolele de pe acest site sunt proprietatea e-CADASTRU.ro si sunt protejate de legea nr.8/1996 privind dreptul de autor. Conținutul articolului poate fi preluat în limita a 300 de cuvinte și doar cu citarea sursei cu link activ către adresa articolului original. In caz contrar, autorul textului preluat fără respectarea condițiilor se va adresa instanțelor de judecată. vă mulțumim pentru înțelegere.

Asigurare locuinta pentru cadastru

Asigurarea locuintei obligatorie pentru Cadastru si intabulare Asigurarea pentru locuințe de tip PAD este obligatorie pentru realizarea cadastrului și întabulării, conform Legii 115/2023, care modifică Legea 260/2008. Prevederile acestei legi au intrat în vigoare începând

Cadastru Voluntari

Ghid complet pentru a realiza cadastru si intabularea in Voluntari Ce înseamnă cadastru și intabulare? Cadastrul se referă la procesul de înregistrare a proprietăților imobiliare într-un registru oficial, care include detalii precum amplasamentul, dimensiunile, limitele

Cadastru si intabulare Buftea

Cadastru și Intabulare a Imobilelor în Buftea, Ilfov Cadastrul și intabularea imobilelor reprezintă procesul de înregistrare și actualizare a datelor referitoare la proprietăți în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară. Aceste informații sunt

certificat fiscal
Ce este cadastrul și cum funcționează în România?

Cadastrul în România: O privire de ansamblu Cadastrul este un sistem complex de evidență tehnică, economică și juridică a tuturor bunurilor imobile (pământ, ape, păduri, construcții etc.). Acesta a evoluat de-a lungul timpului, de la

Planuri incadrare in zona

Planurile de incadrare in zona 1:500 si 1:2000 In lumea construcțiilor și dezvoltării imobiliare, planurile de incadrare in zona joacă un rol crucial. Acestea oferă informații detaliate și precise despre dezvoltarea terenurilor, facilitând procesul de