Ce sunt CUT si POT

Coeficientul de utilizare al terenului CUT CUT reprezintă coeficientul de utilizare al terenului. Poate fi modificat doar prin PUZ – planuri urbanistice zonale. Zonele cu coeficientul CUT mai mare de de 4 se stabilesc doar prin documentații PUG aprobate conform legii. Determina suprafața construibile desfășurată și numărul de nivele ale Citește mai mult…

certificat urbanism

Acte proprietate imobile

Acte proprietate imobile Pentru a face cadastru, edifica constructii ori realiza operatiuni notariale imobiliare, trebuie sa facem dovada dreptului de proprietate asupra imobilului(teren si/sau constructii). Actele doveditoare ale dreptului de proprietate asupra imobilelor sunt urmatoarele: Acte proprietate teren Contract de vanzare-cumparare sau act de donatie in forma autentica notariala. Certificat Citește mai mult…

Acordul vecinilor

Acordul vecinilor in cazul in care se executa lucrări de construcție a unor imobile noi ori de consolidare/reabilitare/ schimbare de destinație clădirilor preexistente Acordul vecinilor stipulat in cadrul Anexei 1 la legea 50/1991 privind Autorizarea lucrărilor de construcție este necesar in următoarele situații: Amplasarea unor imobile noi situate in adiacent Citește mai mult…

autorizatie constructie

Certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism   Ce este certificatul de urbanism Certificatul de urbanism reprezinta un act informativ cu caracter obligatoriu prin care Autoritatea Administratiei Publice judetene/locale face cunoscut regimul juridic, economic si tehnic al imobilelor precum si regulile de urbanism la care se supun in vederea realizarii de investitii, tranzactii imobiliare Citește mai mult…

autorizatie constructie

Autorizatia de constructie

Cum se obtine Autorizatia de constructie Conform legii 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructie, lucrarile de constructie se realizeaza doar in baza unei autorizatii/acord de construire/desfiintare eliberata de Autoritatea Publica locala in urma unei cereri din partea titularului dreptului de proprietate asupra imobilului in cauza identificat printr-un numar cadastral unic. Citește mai mult…

ce este intabularea

Cand se face intabularea

Ce este si cand avem nevoie de intabulare Ce este intabularea Intabularea este procesul de inscriere in Cartea Funciara a unui drept real imobiliar si se realizeaza de regula dupa incheierea unei tranzactii imobililare de vanzare, donatie, partaj sau alte situatii. Cand avem nevoie de intabulare Pentru a putea realiza Citește mai mult…

cadastru Bucuresti

Cadastru apartament modificat

Cadastru apartament modificat Conform Legii nr. 230/2007: „ Art. 13 – (1) Proprietarul poate aduce îmbunătăţiri sau modificări proprietăţii sale individuale, cu respectarea prevederilor legale referitoare la autorizarea de către autoritatea publică locală a modificărilor construcţiei, fără a pune în pericol integritatea structurală a clădirii sau a altor proprietăţi individuale.” (2) Citește mai mult…