cadastru Bucuresti

Cadastru apartament modificat

Cadastru apartament modificat

cadastru Bucuresti

Conform Legii nr. 230/2007:

„ Art. 13 – (1) Proprietarul poate aduce îmbunătăţiri sau modificări proprietăţii sale individuale, cu respectarea prevederilor legale referitoare la autorizarea de către autoritatea publică locală a modificărilor construcţiei, fără a pune în pericol integritatea structurală a clădirii sau a altor proprietăţi individuale.”

(2) Proprietarul nu poate schimba aspectul sau destinaţia proprietăţii comune fără a obţine mai întâi acceptul asociaţiei de proprietari.

(3) Orice modificare a proprietăţii individuale se va aduce la cunoştinţa asociaţiei pentru înscrierea în jurnalul evenimentelor din cartea tehnică a construcţiei, prin depunerea în copie a actelor de autorizare, a procesului-verbal de recepţie şi a schiţelor.

(4) Unităţile care au administrat clădirile şi sunt deţinătoare a cărţii construcţiei au obligaţia de a o preda asociaţiilor de proprietari, iar acolo unde aceasta nu mai există, să o reconstituie pe cheltuiala proprie.”

Ce modificari se pot face in apartament fara autorizatie

Se pot realiza fara o autorizatie prealabila lucrari simple de instalare usi/geamuri, zugraveli, inlocuiri instalatii electrice/sanitare, montare aer conditionat etc. care nu modifica structura de rezistenta a imobilului.

Nu se poate face Cadastrul daca nu exista o autorizatie de modificare/compartimentare/desfiintare/construire pentru apartamentele in care sunt mentionate clar dependintele ori apar in schita anexa a contractului de vanzare cumparare.

Reapartamentari imobile invecinate cu modificari anterioare fara autorizatie

Doua apartamente alaturate avand acelasi proprietar care se doresc a fi alipite, se realizeaza prin subapartamentare si apoi alipire unitati individuale. Daca un proprietar insa executa modificari apartamentului prin zidirea unei usi si crearea altei usi fara autorizatie de constructie din punct de vedere legal primaria nu mai poate emite act administrativ pentru reapartamentare.

Certificat atestare a edificarii constructiei

Pana de curand pentru a fi consemnata in Cartea Funciara orice modificare a unei constructii trebuia insotita de Certificat de atestare a edificarii constructiei de la Primaria pe raza careia se afla imobilul, conform noului ordin 700 certificatul de atestare a edificarii constructiei nu mai este necesar, se va depune autorizatia e construire in copie legalizata si procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor in format original semnat de autoritatea emitenta.

Daca in Procesul Verbal de receptie la terminarea lucrarilor este specificata componenta imobilului Certificatul de atestare fiscala nu este necesar.

 

Inapoi la meniu

alipire apartamente, cadastru apartament

Suprafata utila versus suprafata construita

Suprafata utila versus suprafata construita

suprafata utila versul suprafata construita

Care este diferenta dintre suprafata utila si cea construita?

Ori de cate ori ne confruntam cu situatia in care dorim sa cumparam, sa inchiriem, sa vindem un imobil(casa, apartament) trebuie sa specificam suprafata acestuia utila si construita.

Suprafata utila este formata din totalul suprafetelor utile ale incaperilor, spatiile de circulatie din interiorul locuintei, camera de zi, baie, bucatarie, spatii depozitare exceptand suprafata peretilor, logiilor, pragurile golurilor usilor, suprafete ocupate de sobe si cazane, rampa duplex, boxa etc.

  Suprafata construita reprezinta suma suprafetelor utile plus suprafate peretilor interiori si exteriori ai locuintei, balcoane, cota parte din spatiile comune in cazul imobilelor cu mai multe locuinte(casa scari, hol comun, casa lift, ghena etc.)

  Boxa si locul de parcare se specifica separat reprezentand anexe.

  Suprafata utila totala reprezinta suma dintre suprafata utila si suprafata balcoanelor si logiilor, este un termen nereglementat de Legea locuintei nr.114 din 11 octombrie 1996 insa se foloseste  in cazul tranzactiilor imobiliare.

  De multe ori vanzatorii de apartamente/case au tendinta sa specifice pretul raportandu-se la metrii patrati construiti, iar cumparatorul poate fi dus in eroare crezand ca este vorba de metrii patrati utili, este bine totusi sa lamurim lucrurile pentru a nu cadea in acesta capcana.

  urmatorul articol

  incheire de carte funciara

  Incheiere de carte funciara

  Ce insemna incheiere de Carte Funciara

  incheire de carte funciara

  Incheierea de Carte Funciara se realizeaza in momentul in care registratorul/Oficiul de Cadastru pe raza caruia este situat imobilul dispune respingerea sau admiterea cererii de inscriere.

  Daca se admite cererea de receptie se merge mai departe la intabularea drepturilor reale, inscrierea provizorie ori notarea in Cartea Funciara.

  Pot exista situatii cand Oficiul de Cadastru admite partial cererea de  receptie motivand detaliat care parte a fost acceptata si care necesita modificari.

  Incheierea de admitere este insotita de Extras de Carte Funciara de informare care atesta modul in care s-a efectuat inscrierea in cartea funciara.

  In cazul transmiterii dreptului de proprietate se comunica automat catre Directiei de Taxe si Impozite un exemplar al incheierii de Carte Funciara insotita de extras de Carte Funciara de Informare.

  Comunicarea incheierii se face direct persoanelor interesate cu semnatura de primire ori prin alte mijloace care asigura confirmarea de primire si protectia datelor cu caracter personal.

  Incheierea de carte funciara poate fi atacata in termenii prevazuti de lege insa prin aceasta nu se pot modifica ori intregi informatii cuprinse in cererea pe baza careia s-a dispus aceasta incheiere.

  Inapoi la meniu

  intabulare constructii fara autorizatie

  Intabulare constructie fara autorizatie

  Intabulare constructie fara autorizatie 2020

  intabulare constructii fara autorizatie

  Constructiile edificate fara autorizatie de construire se pot intabula in cartea funciara

  Pana de curand nu existau prevederi legale care sa permita intabularea imobilelor edificate fara autorizatie de constructie exceptandu-le pe cele realizate inainte de  august 2001 care beneficiau de derogare. Solutia presupunea obtinerea unei autorizatii de constructie ulterioare ridicarii imobilului.

  Conform legislatiei in vigoare edificarea unei constructii fara autorizatie constituie contraventie sau dupa caz infractiune si se pedepseste conform legii.

  Organele competente pot aplica sanctiunea in termen de pana la 3 ani de la data savarsirii faptei.

  Conform Legii Nr. 7, Art. 2, punctul 14 din 6 ianuarie 2020 se modifica prevederile articolului 37, alin. 6 al Legii Nr. 50/1991 si se stipuleaza faptul ca dreptul de proprietate asupra constructiilor se poate intabula in cartea funciara in baza unei adeverinte sau certificat de atestarea a edificarii constructiei.

  Prevederile se aplica si in cazul constructiilor realizate fara autorizatie de construire daca s-a implinit termenul de prescriptie de 3 ani pentru sanctionarea faptei.

  Pentru intabularea unei constructii fara autorizatie, autoritatile locale vor emite certificatul de atestare a edificarii constructiei in baza unei expertize tehnice calitative pentru a stabili daca aceasta intruneste cerintele fundamentale(structura de rezistenta, securitatea la incendiu) si unei documentatii cadastrale realizate de catre un expert autorizat ANCPI.

  Nu se elibereaza certificatul de atestare daca prin expertiza tehnica se constata neideplinirea cerintelor de baza pentru construire ori se incalca reglementarile planului de urbanism.

  Constructiile realizate inainte de 1 august 2001, data intrarii in vigoare a Legii 453/2001 care modifica si completeaza legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor se intabuleaza, in lipsa autorizatiei de construire, in baza certificatului de atestare fiscala(care atesta achitarea obligatiilor fiscale catre administratia publica locala in raza careia este situata constructia) si a documentatiei cadastrale.

  Articolul  37 al Legii 10/1995 care a fost modificat de Legea 7/2020.

  Dreptul de proprietate asupra construcțiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare, care să confirme că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire și că există proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sau, după caz, a unei adeverințe/unui certificat de atestare a edificării construcției. 

  În cazul construcțiilor pentru care execuția lucrărilor s-a realizat fără autorizație de construire, iar împlinirea termenului de prescripție prevăzut la art. 31 nu mai permite aplicarea sancțiunilor, certificatul de atestare/adeverința privind edificarea construcției va fi emis/emisă în baza unei expertize tehnice cu privire la respectarea cerințelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcții, inclusiv cu încadrarea în reglementările de urbanism aprobate, care să confirme situația actuală a construcțiilor și respectarea dispozițiilor în materie și a unei documentații cadastrale.

  În situația în care în expertiza tehnică se constată neîndeplinirea tuturor cerințelor fundamentale și a celor relative la încadrarea în reglementările de urbanism, nu se eliberează certificatul de atestare/adeverința privind edificarea construcției

  Click aici pentru articol Inscrierea unei constructii in cartea funciara

  Inapoi la meniu