Ce ai nevoie pentru închidere balcon

Pentru lucrări de închidere a balcoanelor/logiilor existente este necesar sa obținem autorizație de construire. Autorizație de construire pentru închiderea unui balcon se obține in baza unei documentații tehnice cu conținut simplificat întocmita de un arhitect cu drept de semnătura. Documentația tehnica cu conținut simplificat va conține următoarele: Memoriu arhitectural Releveu Propunerea de inchidere a balconului Fațada Avizul proiectantului inițial sau expertiza tehnica după caz Inapoi

Acte necesare lucrări apartamentare

Pentru lucrările necesare modificării compartimentarilor interioare este necesară obținerea unei autorizații de construire/desființare. Pentru acest tip de lucrări trebuie întocmita o documentație tehnica cu conținut simplificat care cuprinde următoarele: Memoriu arhitectura. Releveu interior. Propunerea de compartimentare/desființare cu avizul proiectantului inițial sau după caz expertiza tehnica a imobilului care urmează a fi modificat.

Schimbare destinație spațiu apartament in spațiu comercial fără modificări interioare

Schimbarea destinatiei unui imobil(apartament) situat in zona comercială, parter a clădirii se poate face la oficiul de cadastru cu înaintarea unei cereri însoțită de un document de la primăria pe raza căreia se afla imobilul prin care se atesta faptul ca nu se vor aduce modificări spațiului. Documentele necesare eliberării documentului primăriei sunt: documentația cadastrala, extras carte funciara actualizata la zi, actele de proprietate și copia CI proprietar. Pentru spațiile comerciale mai mari de 50 Citește mai mult…

Acordul vecinilor

Acordul vecinilor in cazul in care se executa lucrări de construcție a unor imobile noi ori de consolidare/reabilitare/ schimbare de destinație clădirilor preexistente Acordul vecinilor stipulat in cadrul Anexei 1 la legea 50/1991 privind Autorizarea lucrărilor de construcție este necesar in următoarele situații: Amplasarea unor imobile noi situate in adiacent sau in imediata vecinătate a unor imobile existente – numai in situația in care se impun măsuri de protecție a acestora Lucrări la construcțiile existente Citește mai mult…

autorizatie constructie

Certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism   Ce este certificatul de urbanism Certificatul de urbanism reprezinta un act informativ cu caracter obligatoriu prin care Autoritatea Administratiei Publice judetene/locale face cunoscut regimul juridic, economic si tehnic al imobilelor precum si regulile de urbanism la care se supun in vederea realizarii de investitii, tranzactii imobiliare ori alte actiuni imobiliare. Pe langa datele tehnice, economice si juridice ale imobilului prin certificatul de urbanism, daca scopul cererii il constituie obtinerea autorizatiei de Citește mai mult…

autorizatie constructie

Autorizatia de constructie

Cum se obtine Autorizatia de constructie Conform legii 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructie, lucrarile de constructie se realizeaza doar in baza unei autorizatii/acord de construire/desfiintare eliberata de Autoritatea Publica locala in urma unei cereri din partea titularului dreptului de proprietate asupra imobilului in cauza identificat printr-un numar cadastral unic. Exceptie fac lucrarile de constructie cu caracter special care se realizeaza conform acordurilor la care Romania este parte. Pentru lucrarile de racordare la retelele tehnico-edilitare Citește mai mult…