Cadastru apartament | Carte funciara apartament 2020

cadastru apartament, acte cadastruCadastru unui apartament se realizeaza in baza unei documentatii cadastrale intocmite de catre un expert Topograf autorizat de catre ANCPI.

Intocmirea documentatiei tehnice si juridice

Documentatia tehnica consta in realizarea planului imobilului impreuna cu descrierea acestuia pe baza masuratorilor cadastrale prin schite, relevee, planuri topografice.

Documentatia Juridica consta in identificarea si centralizarea actelor proprietarilor, titlul de proprietate precum si mentionarea inscrisurilor care stau la baza acestuia, informatii despre sarcini, drepturi, garantii, servitutii constituite in folosul imobilelor, dezmembramintele dreptului de proprietate, ipoteci si multe altele.

Centralizarea informatiilor si intocmirea dosarului cadastral

Expertul autorizat ANCPI va realiza in urma informatiilor si masuratorilor schita tehnica a imobilului si va intocmi dosarul cadastral se depune catre Oficiul de Cadastru pe raza caruia este situat imobilul spre avizare.

Se vor achita taxele de intabulare percepute de catre OCPI(acestea difera in functie de dimensiunea apartamentului).

In termen de 15 zile lucratoare in regim normal respectiv 7 zile lucratoare in regim de urgenta OCPI va aviza dosarul cadastral.

Dupa ce se receptioneza documentatia si se realizeaza inscrierea in Cartea Funciara se vor elibera Incheierea de Carte Funciara, Extrasul de Carte Funciara si releveul apartamentului catre proprietar.


Acte necesare pentru Cadastru apartament

1 Actul de proprietate si inscrisurile care stau la baza acestuia

Daca imobilul a fost achizitionat de la stat(ICVL, ICRAL etc.):

 • contract de vanzare cumparare respectiv contract de construire in copie legalizata de catre un notar public.
 • proces verbal de predare-primire apartament in copie legalizata.
 • contract pentru achitarea in rate plus adeverinta de achitare integrala (pentru apartamentele achizitonate in rate) in copii legalizate.
 • pentru actele netranscrise in registrul de transcripiuni si inscripiuni este necesara o declaratie notariala de transcriere in original.

Daca imobilul a fost dobandit prin mostenire:

  • certificatul de mostenitor si actele de proprietate invocate in certificatul de mostenitor in copii legalizate.
  • pentru actele netranscrise in registrul de transcripiuni si inscripiuni este necesara o declaratie notariala de transcriere in original.

  Daca apartamentul este achizitionat de la o persoana fizica sau juridica:

  • contract de vanzare-cumparare, contract de schimb sau act de donatie, dupa caz in copie legalizata.

  Daca imobilul a fost dobandit in baza unei Sentinte Civile, prin Judecatorie sunt necesare urmatoarele documente:

  • Sentinta Civila cu mentiunea definitiva si irevocabila in copie conforma cu originalul (duplicat) emisa de Judecatorie.

  Daca apartamentul a fost dobandit in baza Legii 112/1995:

  • contract de vanzare-cumparare in copie legalizata
  • schita anexa contract in copie xerox.

  2 Schita apartamentului in cazul in care exista in copie xerox.

  3 Actele de identitate ale proprietarilor in copie xerox.

  4 Certificat fiscal de la Administratia Financiara, Directia Taxe si Impozite cu mentiunea “pentru Cadastru si Intabulare” (valabil in luna depunerii dosarului cadastral) in original.

  In cazul Certificatelor de mostenire si a Sentintelor civile emise dupa data de 16 04 2009, se percepe de catre OCPI o taxa suplimentara de 0,15% din valoarea apartamentului (in regim normal) sau 0,75% (in regim de urgenta) la care se adauga  120 Lei (taxa de prima inregistrare in regim normal)

  In situatia in care sunt diferente intre numele inscrise in Actul de Proprietate si cel din Cartea de identitate sunt necesare dupa caz si urmatoarele copii legalizate dupa Certificatul de casatorie sau Sentinta Civila de divort (de la judecatoria unde s-a emis sentinta).

  In situatia in care exista neconcordante intre denumirea strazii din acte si cea din teren, este necesara o  Adeverinta de la Asociatia de Proprietari din care sa reiasa schimbarea denumirii strazii pe care este situat apartamentul.

  In situatia in care in registrele anterioare de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare a fost inscris ipoteca in favoarea bancii, somatie de plata, acestea vor fi inscrise in Cartea Funciara ca sarcina.

  Daca exista situatia in care actele originale au fost plastifiate ori pierdute si au fost obtinute dublicate este necesara obtinerea de la notariat o Declaratie din care sa rezulte ca actele originale au fost pierdute in conditii necunoscute fiind emise duplicate.

  Preturi Cadastru apartament

  Cadastru apartament 1 camere(garsoniera) 300 Ron+ Taxe Oficiu Cadastru

  • 120 Ron regim normal – 21 zile lucratoare
  • 600 Ron regim urgenta  7 zile lucratoare

  Cadastru apartament 2 camere 350 Ron+ Taxe Oficiu Cadastru

  • 120 Ron regim normal – 21 zile lucratoare
  • 600 Ron regim urgenta  7 zile lucratoare

  Cadastru apartament 4 camere 450 Ron+ Taxe Oficiu Cadastru

  • 120 Ron regim normal – 21 zile lucratoare
  • 600 Ron regim urgenta  7 zile lucratoare