Cadastru si intabulare apartament

Picture of Emilian Ion

Emilian Ion

Ing. Autorizat ANCPI
0757557627
[email protected]

Cadastru si intabulare apartament

cadastru apartament, acte cadastru

Cadastru si intabulare apartament, cum se realizeaza, ce acte sunt necesare.

Cadastrul și intabularea unui apartament în Cartea Funciară se realizează pe baza unei documentații cadastrale întocmite de un inginer topograf, inginer geodez sau cadastrist, așa cum este denumirea populară. Documentația cadastrală este alcătuită din date tehnice (măsurători interioare, întocmirea releveului apartamentului) și date juridice necesare înregistrării dreptului de proprietate în Cartea Funciară.

De ce este necesar sa realizam cadastru si intabularea unui apartament

Cadastrul si intabularea apartamentului sunt necesare in momentul in care se realizeaza:

 • operatiuni notariale(succesiuni, grevari, uzufruct);
 • bancare(credite, ipoteci, garantii);
 • modificari interioare(atunci cand se desfiinteaza pereti ori se reconfigureaza un apartament, alipiri);
 • tranzactii imobiliare(contract de vânzare cumpărare, act donatie, contract de schimb);

Cat costa cadastrul si intabularea unui apartament

Cadastru apartament 1 camera(garsoniera) 500 lei + Taxa OCPI, care poate fi:

 • 120 lei regim normal – 18 zile lucratoare
 • 600 lei regim urgenta  8 zile lucratoare
Cadastru apartament 2 camere 550 lei + Taxa OCPI
 • 120 lei regim normal – 18 zile lucratoare
 • 600 lei regim urgenta  8 zile lucratoare
 • 120 lei regim normal – 18 zile lucratoare
 • 600 lei regim urgenta  8 zile lucratoare

Pentru depunerea dosarului în regim de urgență, taxa OCPI este de 600 lei, plus 300 lei pentru întocmirea documentației.

Taxarea suplimentară este de 60 lei pentru radierea ipotecii și notarea unor drepturi reale (drept de superficie, uzufruct, uz, concesiune, folosință).

Unde fac cadastru si intabularea

Cadastru si intabularea sunt operatiuni diferite intre ele, respectiv cadastru este operatiunea tehnica prin care se face releveul unui apartament si se intocmeste dosarul cadastral; intabularea este operatiunea prin care se inregistreaza  dreptul de proprietate pentru apartament in cartea funciara. Cadastrul si intabularea se fac de catre un inginer cadastrist care se ocupa de la inceput pana la sfarsit de lucrare.

intabulare

Intabulare, ce este si cand trebuie facuta

Poti vedea aici toata procedura de intabulare pentru un imobil

Ce acte sunt necesare pentru cadastru si intabularea apartamentului

1 Acte de proprietate in copie legalizata

Acestea pot fi:

 • contract de vanzare-cumparare

contract de vanzare-cumparare in forma autentica notariala cu institutii de stat (ICRAL, RAPPS)

Contract de vanzare-cumparare sau act de donatie in forma autentica notariala.

 • contract de construire cu firme de constructii insotit de proces verbal predare primire si receptie la terminarea lucrarilor.
 • contract de donatie
 • contract de plata in rate
 • certificat de mostenitor insotit de actele defunctului prin care se atesta ca dreptul de proprietate al actualului proprietar a fost dobandit prin mostenire.
 • Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se atribuie drept de proprietate proprietarului actual.

  Acte proprietate apartamente achizitionate in rate de la institutii bancare(CEC sau altele)

  • contract de vanzare-cumparare insotit de:
   • Contract de Imprumut.
   • Dovada de achitare integrala.

  Puteti vedea aici articolul nostru despre cum se obtine adeverinta de plata integrala apartament achizitionat prin rate de la institutiile statului, CEC, ICRAL etc.

  Daca imobilul a fost achizitionat de la stat(ICVL, ICRAL etc.):

  • contract de vanzare cumparare respectiv contract de construire in copie legalizata de catre un notar public.
  • proces verbal de predare-primire apartament in copie legalizata.
  • contract pentru achitarea in rate plus adeverinta de achitare integrala (pentru apartamentele achizitonate in rate) in copii legalizate.
  • pentru actele netranscrise in registrul de transcripiuni si inscripiuni este necesara o declaratie notariala de transcriere in original.

  Daca apartamentul a fost dobandit prin mostenire:

   • certificatul de mostenitor si actele de proprietate invocate in certificatul de mostenitor in copii legalizate.
   • pentru actele netranscrise in registrul de transcripiuni si inscripiuni este necesara o declaratie notariala de transcriere in original.

   Daca apartamentul este achizitionat de la o persoana fizica sau juridica:

   • contract de vanzare-cumparare, contract de schimb sau act de donatie, dupa caz in copie legalizata.

   Daca imobilul a fost dobandit in baza unei Sentinte Civile, prin Judecatorie sunt necesare urmatoarele documente:

   • Sentinta Civila cu mentiunea definitiva si irevocabila in copie conforma cu originalul (duplicat) emisa de Judecatorie.

   Daca apartamentul a fost dobandit in baza Legii 112/1995:

   • contract de vanzare-cumparare in copie legalizata
   • schita anexa contract in copie xerox.

   2 Schita apartamentului in cazul in care exista in copie xerox.

   3 Actele de identitate ale proprietarilor in copie.

   4 Certificat fiscal de la Administratia Financiara, Directia Taxe si Impozite cu mentiunea “pentru Cadastru si Intabulare” (valabil in luna depunerii dosarului cadastral) in original.

   5. Asigurare obligatorie PAD.

   In cazul Certificatelor de mostenire si a Sentintelor civile emise dupa data de 16 04 2009, se percepe de catre OCPI o taxa suplimentara de 0,15% din valoarea apartamentului (in regim normal) sau 0,75% (in regim de urgenta) la care se adauga  120 Lei (taxa de prima inregistrare in regim normal)

   În situația în care există diferențe între numele înscrise în Actul de Proprietate și cel din Cartea de Identitate, sunt necesare, după caz, și următoarele copii legalizate: după Certificatul de Căsătorie sau după Sentința Civilă de Divorț (emisă de judecătoria unde a fost pronunțată sentința).

   În situația în care există neconcordanțe între denumirea străzii din acte și cea reală din teren, este necesară o adeverință de nomenclatură stradală emisă de primărie sau o adeverință emisă de Asociația de Proprietari, din care să reiasă schimbarea denumirii străzii pe care este situat apartamentul.

   In situatia in care in registrele anterioare de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare a fost inscris ipoteca in favoarea bancii, somatie de plata, acestea vor fi inscrise in Cartea Funciara ca sarcina.

   Dacă se întâmplă ca actele originale să fie plastifiate sau pierdute, iar au fost obținute duplicate, este necesară obținerea de la notariat a unei Declarații care să ateste că actele originale au fost pierdute în condiții necunoscute și că au fost emise duplicate.

   Cadastru si intabulare Garsoniera

   Vezi aici procedura pentru a realiza cadastru si intabulare pentru o garsoniera in Bucuresti

   Valabilitate cadastru si intabulare

   Cadastrul și intabularea nu au termen de valabilitate; odată realizate, pe viitor doar se actualizează în anumite situații, respectiv atunci când se realizează tranzacții imobiliare notariale și se schimbă proprietarul, se execută modificări interioare și trebuie actualizat releveul apartamentului, se adaugă grevări de sarcini, ipoteci etc.

   Actualizare cadastru imobil

   Vezi aici cand se actualizeaza informatiile din cartea funciara

   Realizam documentatia pentru urmatoarele tipuri de apartamente

   • Cadastru si intabulare garsoniera
   • Cadastru si intabulare apartament 2 camere
   • Cadastru si intabulare apartament 3 camere
   • Cadastru si intabulare apartament 4 camere

   Cum se realizeaza documentatia tehnica

   Documentatia tehnica consta in realizarea planului imobilului impreuna cu descrierea acestuia pe baza masuratorilor cadastrale prin schite, relevee, planuri topografice.

   Documentatia Juridica consta in identificarea si centralizarea actelor proprietarilor, titlul de proprietate precum si mentionarea inscrisurilor care stau la baza acestuia, informatii despre sarcini, drepturi, garantii, servitutii constituite in folosul imobilelor, dezmembramintele dreptului de proprietate, ipoteci si multe altele.

   Cum se realizeaza cadastrul si intabularea unui apartament

   Expertul autorizat ANCPI va realiza in urma informatiilor si masuratorilor schita tehnica a imobilului si va intocmi dosarul cadastral se depune catre Oficiul de Cadastru pe raza caruia este situat imobilul spre avizare.

   Se vor achita taxele de intabulare percepute de catre OCPI(acestea difera in functie de dimensiunea apartamentului).

   În termen de 18 zile lucrătoare în regim normal, respectiv 8 zile lucrătoare în regim de urgență, OCPI va aviza dosarul cadastral.

   Dupa ce se receptioneza documentatia si se realizeaza inscrierea in Cartea Funciara se vor elibera de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara urmatoarele documente:

   • Incheierea de Carte Funciara
   • Extras de carte funciara de informare
   • Releveul avizat al apartamentului
   5/5
   Procesul de cadastru si intabulare implica si putina birocratie in vederea obtinerii actelor necesare inscrierii, este normal sa nu cunoasteti toti pasii asa ca va stau la dispozitie pentru eventualele intrebari.

   Drepturi Copyright

   Articolele de pe acest site sunt proprietatea e-CADASTRU.ro si sunt protejate de legea nr.8/1996 privind dreptul de autor. Conținutul articolului poate fi preluat în limita a 300 de cuvinte și doar cu citarea sursei cu link activ către adresa articolului original. In caz contrar, autorul textului preluat fără respectarea condițiilor se va adresa instanțelor de judecată. vă mulțumim pentru înțelegere.

   Cadastru Sector 5

   Certificatul de edificare o necesitate pentru intrarea in legalitate Certificatul de edificare reprezintă un act administrativ emis de către autoritatea locală (primărie), prin intermediul căruia se atestă faptul că la baza construcției a existat o autorizație de construire valabilă și un proces verbal de recepție. În cazul construcțiilor care au

   Memoriu arhitect intrare in legalitate

   Memoriu arhitect pentru intrare in legalitate casa, apartament Memoriul arhitectural este un document elaborat de un arhitect autorizat și conține informații despre intervențiile realizate în trecut. Acesta include, de obicei, planuri și scheme ale modificărilor efectuate, precum și detalii despre materialele folosite. În plus, memoriul arhitectural poate conține și informații

   Contact OCPI Bucuresti

   OCPI Bucuresti numere de telefon Bulevardul Expoziţiei, 1A, Bucureşti 037.44.88.100 [email protected] https://b.ancpi.ro/ Serviciul Cadastru Fond Funciar – interior 151 Inspectori – interior 148/147 Serviciul Publicitate Imobiliara BCPI Sectorul 1 – interior 136/137/120 BCPI Sectorul 2 – interior 119/172/171 BCPI Sectorul 3 – interior 127/121/126 BCPI Sectorul 4 – interior 125/164/143 BCPI

   Titlul de proprietate

   Ce este Titlul de Proprietate Titlul de proprietate este un act oficial care atestă dreptul unei persoane sau a unui grup de persoane de a deține și de a dispune de un imobil sau teren în mod legal. Acest document este recunoscut de lege și servește ca dovadă a proprietății

   Dreptul de superficie

   Dreptul de superficie Dreptul de superficie este un drept real prin care titularul (superficiarul) are dreptul de a construi și de a exploata o construcție pe un teren care nu îi aparține, pentru o perioadă determinată. Terenul respectiv poate aparține unei alte persoane fizice sau juridice, de exemplu statului sau

   Unitati de masura in topografie

   Unitati de masura in topografie In topografie, există diverse unități de măsură pentru a măsura distanțele, unghiurile și înălțimile. Iată câteva dintre cele mai utilizate unități de măsură în topografie: Metru (m) – Este unitatea de bază pentru distanță în sistemul metric și este utilizată pentru a măsura lungimea segmentelor

   Coordonatele wgs84

   Coordonatele wgs84 Coordonatele WGS84 sunt un sistem de referință geografică global folosit pentru a descrie poziția unui punct de pe suprafața Pământului. Sistemul de referință WGS84 este utilizat în mod obișnuit în navigație, cartografie și în sistemele de poziționare globală, cum ar fi GPS. Coordonatele WGS84 sunt date sub formă

   Memoriu arhitectura intrare in legalitate

   Memoriu arhitect pentru obtinerea certificatului de edificare Memoriu tehnic arhitectura intrare in legalitate Memoriul arhitectural intocmit de arhitect sau urbanist cu drept de semnatura se solicita in special pentru proiectele de intrare in legalitate in cazul constructiilor realizate fara autorizatie de construire si contin concluzii privind incadrarea lucrarilor in reglementarile

   Intrare in legalitate constructii

   Intrare in legalitate constructii edificate fara autorizatie Construcţiile edificate fără autorizaţie de construire au dat naştere unor discuţii între urbaniştii şi între arhitecţii şefi ai structurilor administraţiei publice la nivel local şi judeţean în condiţiile în care din Legea 50/1991 a fost eliminată noţiunea de “intrare în legalitate”. Deşi această

   Acte intabulare casa

   Acte necesare cadastru si intabulare casa Cadastrul si intabularea unei case se realizeaza atunci cand dorim sa inscriem dreptul de proprietate asupra imobilului in cartea funciara la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara(OCPI). Cadastrul si intabularea sunt operatiuni distincte obligatorii conform legii respectiv: Cadastrul este partea tehnica prin care se

   Expertiza MLPAT casa, anexa

   Cum se obtine, acte necesare, pret Expertiza tehnica MLPAT casa, anexa Expertiza tehnica MLPAT, casa fara autorizatie Conform legii intrarea in legalitate a constructiilor edificate fara autorizatie sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se face prin obtinerea Certificatului de edificare de la primaria in circumscriptia careia se afla imobilul daca s-au

   Expertiza tehnica MLPAT apartament
   Expertiza tehnica MLPAT apartament

   Expertiza tehnica MLPAT apartament Expertiza MLPAT apartament bloc Expertiza tehnica MLPAT pentru apartamente este solicitata de regula dupa ce s-au facut modificari interioare – intrare in legalitate ori se intentioneaza realizarea unor lucrari de construire. Intrare in legalitate modificari apartament Pentru a realiza modificari structurale in apartament in mod normal