Formulare si cereri tip cadastru

Picture of Emilian Ion

Emilian Ion

Ing. Autorizat ANCPI
0757557627
[email protected]

Formulare si cereri tip cadastru

formulare tip cadastru

Formulare si cereri tip cadastru necesare intocmirii Dosarului Cadastral si inscrierea oricarui imobil in Cartea Funciara.

Pentru realizarea lucrarilor cadastrale este necesar sa completam dupa caz anumite cereri tip furnizate de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Regasiti mai jos formularele tip necesare lucrarilor de cadastru in format Pdf care pot fi vizualizate, descarcate, printate si completate.

Cereri pentru INSCRIERE IN CARTEA FUNCIARA si ELIBERARE EXTRASE CF

Cerere tip pentru eliberare Extras Carte Funciara de informare Descarca aici

  • se depune la biroul de Carte Funciara al Oficiului de Cadastru

Cerere tip pentru inscriere in Cartea Funciara Descarca aici

  • se va completa atunci cand se inscrie fara documentatie cadastrala

Anexe la documentatiile cadastrale

Cerere privind solicitarea avizului de incepere/receptie a lucrarii  Descarca aici

  • pentru toate tipurile de documentatii cadastrale

Borderou de inaintare documentatii cadastrale Descarca aici

Cerere de Solicitare Informatii Descarca aici

  • pentru toate tipurile de lucrari de Cadastru si Topografie reprezentand intelegerea/conventia incheiata intre beneficiar si persoana autorizata sa execute lucrarea

Declaratie proprietar Descarca aici

  • pentru toate tipurile de documentatii cadastrale

Formulare si cereri tip cadastru

Modele anexe Documentatii Cadastrale
  • se completeaza de catre persoanele autorizate sa execute lucrarile cadastrale

Formular tip pentru solicitare coordonate GPS Descarca aici

Cerere consultare documente arhiva Descarca aici

Cerere consultare documente arhiva Descarca aici

Foaia de avere a cartii funciare Descarca aici

  • se intocmeste de catre persoana autorizata la modificarea Cartii Funciare prin apartamentare, subapartamentare sau reapartamentare

Memoriu tehnic Descarca aici

  • pentru toate tipurile de documentatii cadastrale

Fisa imobilului Descarca aici

  • pentru toate tipurile de documentatii cadastrale

Cerere informatii intocmire plan parcelar pentru atribuirea numerelor cadastrale Descarca aici

Cerere eliberare planuri Descarca aici

Cerere copii arhiva OCPI Descarca aici

  • se va complate in situatia in este necesara obtinerea unor documente conform cu originalul inregistrate in evidentele Oficiului de Cadastru

Cerere de anulare a numarului cadastral Descarca aici

Inapoi la meniu

Drepturi Copyright

Articolele de pe acest site sunt proprietatea e-CADASTRU.ro si sunt protejate de legea nr.8/1996 privind dreptul de autor. Conținutul articolului poate fi preluat în limita a 300 de cuvinte și doar cu citarea sursei cu link activ către adresa articolului original. In caz contrar, autorul textului preluat fără respectarea condițiilor se va adresa instanțelor de judecată. vă mulțumim pentru înțelegere.

Cadastru Sector 5

Certificatul de edificare o necesitate pentru intrarea in legalitate Certificatul de edificare reprezintă un act administrativ emis de către autoritatea locală (primărie), prin intermediul căruia se atestă faptul că la baza construcției a existat o autorizație de construire valabilă și un proces verbal de recepție. În cazul construcțiilor care au

Memoriu arhitect intrare in legalitate

Memoriu arhitect pentru intrare in legalitate casa, apartament Memoriul arhitectural este un document elaborat de un arhitect autorizat și conține informații despre intervențiile realizate în trecut. Acesta include, de obicei, planuri și scheme ale modificărilor efectuate, precum și detalii despre materialele folosite. În plus, memoriul arhitectural poate conține și informații

Contact OCPI Bucuresti

OCPI Bucuresti numere de telefon Bulevardul Expoziţiei, 1A, Bucureşti 037.44.88.100 [email protected] https://b.ancpi.ro/ Serviciul Cadastru Fond Funciar – interior 151 Inspectori – interior 148/147 Serviciul Publicitate Imobiliara BCPI Sectorul 1 – interior 136/137/120 BCPI Sectorul 2 – interior 119/172/171 BCPI Sectorul 3 – interior 127/121/126 BCPI Sectorul 4 – interior 125/164/143 BCPI

Titlul de proprietate

Ce este Titlul de Proprietate Titlul de proprietate este un act oficial care atestă dreptul unei persoane sau a unui grup de persoane de a deține și de a dispune de un imobil sau teren în mod legal. Acest document este recunoscut de lege și servește ca dovadă a proprietății

Dreptul de superficie

Dreptul de superficie Dreptul de superficie este un drept real prin care titularul (superficiarul) are dreptul de a construi și de a exploata o construcție pe un teren care nu îi aparține, pentru o perioadă determinată. Terenul respectiv poate aparține unei alte persoane fizice sau juridice, de exemplu statului sau

Unitati de masura in topografie

Unitati de masura in topografie In topografie, există diverse unități de măsură pentru a măsura distanțele, unghiurile și înălțimile. Iată câteva dintre cele mai utilizate unități de măsură în topografie: Metru (m) – Este unitatea de bază pentru distanță în sistemul metric și este utilizată pentru a măsura lungimea segmentelor

Coordonatele wgs84

Coordonatele wgs84 Coordonatele WGS84 sunt un sistem de referință geografică global folosit pentru a descrie poziția unui punct de pe suprafața Pământului. Sistemul de referință WGS84 este utilizat în mod obișnuit în navigație, cartografie și în sistemele de poziționare globală, cum ar fi GPS. Coordonatele WGS84 sunt date sub formă

Memoriu arhitectura intrare in legalitate

Memoriu arhitect pentru obtinerea certificatului de edificare Memoriu tehnic arhitectura intrare in legalitate Memoriul arhitectural intocmit de arhitect sau urbanist cu drept de semnatura se solicita in special pentru proiectele de intrare in legalitate in cazul constructiilor realizate fara autorizatie de construire si contin concluzii privind incadrarea lucrarilor in reglementarile

Intrare in legalitate constructii

Intrare in legalitate constructii edificate fara autorizatie Construcţiile edificate fără autorizaţie de construire au dat naştere unor discuţii între urbaniştii şi între arhitecţii şefi ai structurilor administraţiei publice la nivel local şi judeţean în condiţiile în care din Legea 50/1991 a fost eliminată noţiunea de “intrare în legalitate”. Deşi această

Acte intabulare casa

Acte necesare cadastru si intabulare casa Cadastrul si intabularea unei case se realizeaza atunci cand dorim sa inscriem dreptul de proprietate asupra imobilului in cartea funciara la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara(OCPI). Cadastrul si intabularea sunt operatiuni distincte obligatorii conform legii respectiv: Cadastrul este partea tehnica prin care se

Expertiza MLPAT casa, anexa

Cum se obtine, acte necesare, pret Expertiza tehnica MLPAT casa, anexa Expertiza tehnica MLPAT, casa fara autorizatie Conform legii intrarea in legalitate a constructiilor edificate fara autorizatie sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se face prin obtinerea Certificatului de edificare de la primaria in circumscriptia careia se afla imobilul daca s-au

Expertiza tehnica MLPAT apartament
Expertiza tehnica MLPAT apartament

Expertiza tehnica MLPAT apartament Expertiza MLPAT apartament bloc Expertiza tehnica MLPAT pentru apartamente este solicitata de regula dupa ce s-au facut modificari interioare – intrare in legalitate ori se intentioneaza realizarea unor lucrari de construire. Intrare in legalitate modificari apartament Pentru a realiza modificari structurale in apartament in mod normal