fbpx

Formulare si cereri tip cadastru

formulare tip cadastru

Formulare si cereri tip cadastru necesare intocmirii Dosarului Cadastral si inscrierea oricarui imobil in Cartea Funciara.

Pentru realizarea lucrarilor cadastrale este necesar sa completam dupa caz anumite cereri tip furnizate de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Regasiti mai jos formularele tip necesare lucrarilor de cadastru in format Pdf care pot fi vizualizate, descarcate, printate si completate.

Cereri pentru INSCRIERE IN CARTEA FUNCIARA si ELIBERARE EXTRASE CF

Cerere tip pentru eliberare Extras Carte Funciara de informare Descarca aici

  • se depune la biroul de Carte Funciara al Oficiului de Cadastru

Cerere tip pentru inscriere in Cartea Funciara Descarca aici

  • se va completa atunci cand se inscrie fara documentatie cadastrala

Anexe la documentatiile cadastrale

Cerere privind solicitarea avizului de incepere/receptie a lucrarii  Descarca aici

  • pentru toate tipurile de documentatii cadastrale

Borderou de inaintare documentatii cadastrale Descarca aici

Cerere de Solicitare Informatii Descarca aici

  • pentru toate tipurile de lucrari de Cadastru si Topografie reprezentand intelegerea/conventia incheiata intre beneficiar si persoana autorizata sa execute lucrarea

Declaratie proprietar Descarca aici

  • pentru toate tipurile de documentatii cadastrale

Formulare si cereri tip cadastru

Modele anexe Documentatii Cadastrale
  • se completeaza de catre persoanele autorizate sa execute lucrarile cadastrale

Formular tip pentru solicitare coordonate GPS Descarca aici

Cerere consultare documente arhiva Descarca aici

Cerere consultare documente arhiva Descarca aici

Foaia de avere a cartii funciare Descarca aici

  • se intocmeste de catre persoana autorizata la modificarea Cartii Funciare prin apartamentare, subapartamentare sau reapartamentare

Memoriu tehnic Descarca aici

  • pentru toate tipurile de documentatii cadastrale

Fisa imobilului Descarca aici

  • pentru toate tipurile de documentatii cadastrale

Cerere informatii intocmire plan parcelar pentru atribuirea numerelor cadastrale Descarca aici

Cerere eliberare planuri Descarca aici

Cerere copii arhiva OCPI Descarca aici

  • se va complate in situatia in este necesara obtinerea unor documente conform cu originalul inregistrate in evidentele Oficiului de Cadastru

Cerere de anulare a numarului cadastral Descarca aici

Inapoi la meniu