fbpx

Cadastru apartament modificat

Emilian Ion

Emilian Ion

Ing. Autorizat ANCPI
0758030373
[email protected]

Cadastru apartament modificat

Ce modificari se pot face in apartament fara autorizatie

Se pot realiza fara o autorizatie prealabila lucrari simple de instalare usi/geamuri, zugraveli, inlocuiri instalatii electrice/sanitare, montare aer conditionat etc. care nu modifica fatada si structura de rezistenta a apartamentului.

De obicei in cazul apartamentelor vechi in contractul de vanzare cumparare este inclusa ca anexa si schita interioarelor in care apar camerele si dependintele.

Apartamentele care prezinta modificari fata de schitele/releveele vechi se pot intabula in baza unei expertize MLPAT ori a unei adeverinte pentru modificari interioare(dupa caz).

Modificari interioare apartament inscris in cartea funciara

Daca apartamentul este inscris in cartea funciara pentru modificarile interiore usoare, nestructurale realizate se va obtine adeverinta pentru modificari interioare de la primarie iar pentru modificarile structurale se va face expertiza MLPAT.

Actualizare releveu apartament cu modificari interioare

Pentru a actualiza releveul apartamentului cu moficari la Oficiul de Cadastru – OCPI va fi necesar sa obtineti certificat de edificare sau adeverinta pentru modificari interioare de la primarie; pentru certificatului/adeverintei se vor solicita o serie de acte care difera de la o primarie la alta respectiv de flexibilitatea departamentului de urbanism

Acte necesare emitere certificat de edificare/adeverinta modificari interioare:

  • extras de carte funciara
  • actele de proprietate ale imobilului
  • releveu cu situatia initiala
  • releveu cu situatia actuala
  • expertiza MLPAT(dupa caz)
  • proiect arhitect(dupa caz)
  • declaratie notariala cu privire la data in care s-au facut modificarile(dupa caz)
  • actele de identitate ale proprietarilor

Alipire apartamente cu modificari interioare fara autorizatie

Doua apartamente alaturate avand acelasi proprietar se pot alipi daca au deja cadastru si nu prezinta modificari interioare(se respecta releveul initial). Daca prezinta modificari interioare se vor putea alipi doar dupa actualizarea noilor moficari in cartea funciara.

Un alt exemplu este atunci cand un proprietar executa modificari apartamentului prin zidirea unei usi si crearea altei usi fara autorizatie de constructie din punct de vedere legal primaria nu mai poate emite act administrativ pentru reapartamentare si se vor urma aceiasi pasi, respectiv intrare in legalitate si actualizare.

Conform Legii nr. 230/2007:

„ Art. 13 – (1) Proprietarul poate aduce îmbunătăţiri sau modificări proprietăţii sale individuale, cu respectarea prevederilor legale referitoare la autorizarea de către autoritatea publică locală a modificărilor construcţiei, fără a pune în pericol integritatea structurală a clădirii sau a altor proprietăţi individuale.”

(2) Proprietarul nu poate schimba aspectul sau destinaţia proprietăţii comune fără a obţine mai întâi acceptul asociaţiei de proprietari.

(3) Orice modificare a proprietăţii individuale se va aduce la cunoştinţa asociaţiei pentru înscrierea în jurnalul evenimentelor din cartea tehnică a construcţiei, prin depunerea în copie a actelor de autorizare, a procesului-verbal de recepţie şi a schiţelor.

(4) Unităţile care au administrat clădirile şi sunt deţinătoare a cărţii construcţiei au obligaţia de a o preda asociaţiilor de proprietari, iar acolo unde aceasta nu mai există, să o reconstituie pe cheltuiala proprie.”

Certificat de atestare a edificarii constructiei

Pana de curand pentru a fi consemnata in Cartea Funciara orice modificare a unei constructii trebuia insotita de Certificat de atestare a edificarii constructiei de la Primaria pe raza careia se afla imobilul, conform noului ordin 700 certificatul de atestare a edificarii constructiei nu mai este necesar, se va depune autorizatia e construire in copie legalizata si procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor in format original semnat de autoritatea emitenta.

Daca in Procesul Verbal de receptie la terminarea lucrarilor este specificata componenta imobilului, Certificatul de atestare a edificarii nu este necesar.

Pentru mai multe informatii sau programari de lucrari va stam la dipozitie.

Navigare rapida

Formular contact

Expertiza tehnica MLPAT apartament
Expertiza tehnica MLPAT apartament

Expertiza tehnia MLPAT apartament Expertiza MLPAT apartament bloc Expertiza tehnica MLPAT pentru apartamente este solicitata de regula dupa ce s-au facut modificari interioare – intrare in legalitate ori se intentioneaza realizarea unor lucrari de construire.

Expertiza MLPAT Primarie

Expertiza MLPAT pentru Primarie Ce este expertiza MLPAT Prin Certificatul de Urbanism, primaria solicita Expertiza MLPAT in situatia in care se constata ca lucrarile de construire s-au realizat fara respectarea autorizatiei de construire, lipsa acesteia

Durata cadastru si intabulare

Cat dureaza cadastrul si intabularea Documentatia cadastrala constituie o parte importanta a actelor de proprietate ale unui imobil. Vanzarea imobilului si orice alta operatiune notariala privind dreptul de proprietate se va baza pe cadastru si