Cadastru apartament modificat

Emilian Ion

Emilian Ion

Ing. Autorizat ANCPI
0757557627
[email protected]

Modificari apartament fara autorizatie

Ce modificări se pot face într-un apartament fără autorizație? 

Fără o autorizație prealabilă, se pot realiza lucrări simple precum instalarea ușilor/geamurilor, zugrăvirea, înlocuirea instalațiilor electrice/sanitare, montarea aparatului de aer condiționat etc., care nu modifică fațada și structura de rezistență a apartamentului.

Lucrarile de recompartimentare cu materiale usoare se supun si ele avizarii de catre Primarie prin emiterea unei Adeverinte prin care se specifica faptul ca modificarile executate nu necesita autorizatie de construire.

În cazul apartamentelor vechi, în contractul de vânzare-cumpărare este adesea inclusă ca anexă o schiță a interioarelor, care arată camerele și dependințele.

Apartamentele care prezintă modificări față de schițele/releveele vechi, fara numar cadastral atribuit se pot întabula în cartea funciară, conform cu realitatea, pe baza Certificatului de edificare emis de primărie și a unei expertize tehnice MLPAT cu conditia ca modificarile sa fie mai vechi de 3 ani si sa nu fi fost aplicate amenzi.

Daca apartamentul are numar cadastral atribuit si este inscris in cartea funciara, se va realiza o documentatie cadastrala de actualizare UI(unitate individuala); daca nu are numar cadastral atribuit se va executa o documentatie de prima inregistrare UI.

Modificari apartament credit ipotecar

Modificările efectuate într-un apartament devin de obicei o problemă atunci când se intenționează accesarea unui credit ipotecar. În astfel de cazuri, banca poate refuza acordarea creditului sau poate impune intrarea in legalitate a modificărilor efectuate.

Cele mai uzuale modificari interioare executate fara autorizatie sunt desființarea debaralelor, schimbarea tâmplăriei geamurilor și a pereților care dau spre balcon/logie, adăugarea de pereți din rigips etc.

Actualizare releveu apartament cu modificari interioare fara autorizatie

Începând cu anul 2020 și a modificării Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, se poate intra în legalitate relativ ușor prin intermediul Certificatului de edificare emis de primăria de sector și a unei Expertize MLPAT, cu condiția ca termenul de aplicare a amenzilor contravenționale de 3 ani să fie împlinit.

Acte necesare pentru Certificatul de edificare

În funcție de fiecare primărie de sector, actele solicitate pentru emiterea certificatului de edificare, în cazul modificărilor releveului realizate fără autorizație de construcție, sunt următoarele:

Certificat de edificare Primaria Sector 1 

Actele necesare pentru emiterea certificatului de edificare solicitate de Primaria Sectorului 1 sunt urmatoarele:

 • Cerere tip;
 • Actul de identitate;
 •  Documentele de reprezentare (în cazul în care e nevoie);
 • Nota de constatare de la Politia Locala(disciplina in constructii);
 • Extras de Carte Funciară actualizat;
 • Actele de proprietate;
 • Plansa A3 cu releveul vechi si releveul nou semnate de ing. Autorizat ANCPI
 • Expertiză Tehnică MLPAT;
 • Documentația Tehnică (de arhitectură și urbanism),
 • Documentația Cadastrală;
 • Declarație notarială, acte privitoare la vechimea construcției/modificarilor interioare;
 • Dovada luării în evidențe fiscale;
 • Dovada plății impozitului pe construcție;

Certificat edificare Primaria Sector 2

Actele solicitate de Primaria Sectorului 2 pentru emiterea certificatului de edificare pentru modificarile realizate fara atorizatie sunt urmatoarele:

 • Cererea tip;
 • Actul de identitate;
 • Actele de proprietate;
 • Extrasul de Carte Funciară actualizat;
 • Expertiza Tehnică MLPAT;
 • Releveul vechi/anterior avizat;
 • Releveul actual, conform cu realitatea
 • Nota de constatare de la Poliția Locală

Certificat de edificare Primaria Sector 3

Pentru emiterea certificatului de edificare a modificărilor executate fără autorizație valabilă, atât pentru apartamente cât și pentru case, Primăria Sectorului 3 solicită următoarele acte:

 • Cererea tip;
 • Actele de identitate ale proprietarilor;
 • Actele de proprietate;
 • Extrasul de Carte Funciară actualizat(daca exista nr. cadastral);
 • Expertiza Tehnică MLPAT;
 • Memoriu arhitectural, intocmit de arhitect cu drept de semnatura;
 • Declaratie notariala privind data realizarii modificarilor;
 • Releveul vechi/anterior avizat de Oficiul de Cadastru;
 • Releveul actual, conform cu realitatea, intocmit de catre noi;
 • Nota de constatare de la Poliția Locală

Certificat edificare Primaria Sector 4

Primaria Sectorului 4 solicita pentru emiterea certificatului de edificare pentru apartamente/locuinte edificate fara autorizatie de construire urmatoarele acte:

 • Cererea tip – descarca aici;
 • Acte de identitate proprietari;
 • Actele de proprietate;
 • Extrasul de Carte Funciară actualizat(daca exista nr. cadastral daca nu se va solicita o negatie de la OCPI);
 • Expertiza Tehnică MLPAT;
 • Memoriu arhitectural, intocmit de arhitect cu drept de semnatura(doar in caselor);
 • Declaratie notariala privind data realizarii modificarilor;
 • Releveul vechi/anterior avizat de Oficiul de Cadastru;
 • Releveul actual, conform cu realitatea, intocmit de catre noi;
 • Nota de constatare emisa de Poliția Locală, disciplina in constructii;

Certificat de edficare Primaria Sector 5

Emiterea certificatului de edificare de catre Primaria Sectorului 5 se realizeaza dupa parcurgerea a doua etape:

 • Etapa I – Emiterea avizului Arhitectului Șef
 • Etapa II – Emiterea certificatului de edificare

Acte necesare etapa 1 – descarca aici

 1. Cerere tip, incluzând numărul de telefon de contact sau adresa de e-mail;
 2. Copie a B.I./C.I. pentru coproprietari persoane fizice sau C.U.I./C.I.F. pentru persoane juridice;
 3. Acte de proprietate, conform cu originalul și informații despre litigii, dacă există;
 4. Planuri cadastrale de încadrare în zonă actualizate – scara 1/500, 1/2000 de la O.C.P.I.;
 5. Extras de Carte Funciară de informare, actualizat la zi (30 zile de la emitere);
 6. C.U. inițial, A.C. inițială sau Proces Verbal de Constatare și Sancționare a Contravențiilor, dacă există;
 7. Notă de constatare de la Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5 – Serviciul Disciplina în Construcții, cu detaliile anului de efectuare a construcțiilor și stadiul fizic al lucrărilor la data solicitării;
 8. Documentație cadastrală întocmită de un autorizat A.N.C.P.I., cu detalii despre lucrările executate;
 9. Plan de situație și memoriu tehnic de arhitectură, întocmite de un arhitect cu drept de semnătură, conform cu documentația cadastrală;
 10. Fotografii color ale construcției din diferite unghiuri.

Actele necesare pentru etapa 2 – descarca aici

 1. Cerere tip, cu numărul de telefon de contact sau adresa de e-mail;
 2. Avizul favorabil al Arhitectului Șef (Faza I);
 3. Extras de Carte Funciară de informare, actualizat la zi (30 zile de la emitere);
 4. Certificat de atestare fiscală fără creanțe, emis de DGITL Sector 5;
 5. Declarație notarială a coproprietarilor despre inexistența litigiilor;
 6. Acordul deținătorului dreptului de ipotecă legală sau dovada de radiere a ipotecii, în original;
 7. Acordul notarial al coproprietarilor vecini direct afectați;
 8. Expertiză tehnică actualizată privind structura, întocmită de un expert tehnic atestat MLPAT;
 9. Expertiză tehnică actualizată privind securitatea la incendiu;
 10. Documentație cadastrală actualizată, întocmită de un autorizat A.N.C.P.I.;
 11. Documentație tehnică actualizată, incluzând memoriu tehnic și planșe, întocmită de un arhitect;
 12. Certificat de performanță energetică, în original;
 13. Studiu de însorire, verificat la cerința „D”, în original, după caz;
 14. Deviz al lucrărilor executate, conform legislației fiscale;
 15. Dovada achitării taxei pentru emiterea Certificatului de atestare.

Certificat edificare Primaria Sector 6

Actele solicitate de Primaria Sectorului 6 pentru emiterea certificatului de edificare pentru modificari/constructii realizate fara autorizatie sunt urmatoarele:

 • Cererea tip – descarca aici;
 • Acte de identitate proprietari;
 • Actele de proprietate;
 • Extrasul de Carte Funciară actualizat(daca exista nr. cadastral daca nu se va solicita o negatie de la OCPI);
 • Expertiza Tehnică MLPAT;
 • Memoriu arhitectural, intocmit de arhitect urbanist cu drept de semnatura(doar in cazul caselor);
 • Declaratie notariala privind data realizarii modificarilor;
 • Releveul vechi/anterior avizat de Oficiul de Cadastru;
 • Releveul actual, conform cu realitatea, intocmit de catre noi;
 • Nota de constatare emisa de Poliția Locală, disciplina in constructii;

Acte necesare pentru emiterea unei adeverinte privind modificari interioare:

Actele necesare solicitate de primarie pentru emiterea adeverintei de modificari interioare usoare, tamplarie, pereti de rigips sunt urmatoarele:

 • extras de carte funciara
 • actele de proprietate ale imobilului
 • releveu cu situatia initiala
 • releveu cu situatia actuala
 • expertiza MLPAT(dupa caz)
 • proiect arhitect(dupa caz)
 • declaratie notariala cu privire la data in care s-au facut modificarile(dupa caz)
 • actele de identitate ale proprietarilor

Alipire apartamente cu modificari interioare fara autorizatie

Doua apartamente alaturate avand acelasi proprietar se pot alipi daca au deja cadastru si nu prezinta modificari interioare(se respecta releveul initial). Daca prezinta modificari interioare se vor putea alipi doar dupa actualizarea noilor moficari in cartea funciara.

Un alt exemplu este atunci cand un proprietar executa modificari apartamentului prin zidirea unei usi si crearea altei usi fara autorizatie de constructie din punct de vedere legal primaria nu mai poate emite act administrativ pentru reapartamentare si se vor urma aceiasi pasi, respectiv intrare in legalitate si actualizare.

Conform Legii nr. 230/2007:

„ Art. 13 – (1) Proprietarul poate aduce îmbunătăţiri sau modificări proprietăţii sale individuale, cu respectarea prevederilor legale referitoare la autorizarea de către autoritatea publică locală a modificărilor construcţiei, fără a pune în pericol integritatea structurală a clădirii sau a altor proprietăţi individuale.”

(2) Proprietarul nu poate schimba aspectul sau destinaţia proprietăţii comune fără a obţine mai întâi acceptul asociaţiei de proprietari.

(3) Orice modificare a proprietăţii individuale se va aduce la cunoştinţa asociaţiei pentru înscrierea în jurnalul evenimentelor din cartea tehnică a construcţiei, prin depunerea în copie a actelor de autorizare, a procesului-verbal de recepţie şi a schiţelor.

(4) Unităţile care au administrat clădirile şi sunt deţinătoare a cărţii construcţiei au obligaţia de a o preda asociaţiilor de proprietari, iar acolo unde aceasta nu mai există, să o reconstituie pe cheltuiala proprie.”

Pentru mai multe informatii sau programari de lucrari va stam la dipozitie.

Drepturi Copyright

Articolele de pe acest site sunt proprietatea e-CADASTRU.ro si sunt protejate de legea nr.8/1996 privind dreptul de autor. Conținutul articolului poate fi preluat în limita a 300 de cuvinte și doar cu citarea sursei cu link activ către adresa articolului original. In caz contrar, autorul textului preluat fără respectarea condițiilor se va adresa instanțelor de judecată. vă mulțumim pentru înțelegere.

Cadastru si intabulare Sector 1

Pentru a efectua cadastru și intabularea unui imobil în Sector 1, București, sunt necesare o serie de documente tehnice și juridice pe care vom incerca sa le detaliem in continuare pentru a clarifica pe cât

Asigurare locuinta pentru cadastru

Asigurarea locuintei obligatorie pentru Cadastru si intabulare Asigurarea pentru locuințe de tip PAD este obligatorie pentru realizarea cadastrului și întabulării, conform Legii 115/2023, care modifică Legea 260/2008. Prevederile acestei legi au intrat în vigoare începând

Cadastru Voluntari

Ghid complet pentru a realiza cadastru si intabularea in Voluntari Ce înseamnă cadastru și intabulare? Cadastrul se referă la procesul de înregistrare a proprietăților imobiliare într-un registru oficial, care include detalii precum amplasamentul, dimensiunile, limitele

Cadastru si intabulare Buftea

Cadastru și Intabulare a Imobilelor în Buftea, Ilfov Cadastrul și intabularea imobilelor reprezintă procesul de înregistrare și actualizare a datelor referitoare la proprietăți în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară. Aceste informații sunt

certificat fiscal
Ce este cadastrul și cum funcționează în România?

Cadastrul în România: O privire de ansamblu Cadastrul este un sistem complex de evidență tehnică, economică și juridică a tuturor bunurilor imobile (pământ, ape, păduri, construcții etc.). Acesta a evoluat de-a lungul timpului, de la