fbpx

Alipire terenuri, certificat urbanism

Emilian Ion

Emilian Ion

Ing. Autorizat ANCPI
0757557627
[email protected]

Alipire terenuri 

intabulare teren extravilan

Alipire terenuri si obtinerea certificatului de urbanism

Alipirea a doua sau mai multe imobile alaturate reprezinta procesul prin care acestea se unesc formand un singur imobil identificat printr-un numar cadastral unic.

Prin imobil se intelege un teren format din una sau mai multe parcele alaturate de pe teritoriul unei Unitati Administrativ Terioriale(UAT) cu sau fara constructii, indiferent de categoria de folosinta, avand unul sau mai multi proprietari.

Obtine o cotatie de pret pentru alipire completand formularul de mai jos.

Cand se realizeaza alipirea

Alipirea se realizeaza in situatia in care mosteniti sau achizitionati  un imobil nou situat in imediata vecinatate a celui vechi, ori detineti doua sau mai multe imobile alaturate de pe teritoriul aceleiasi UAT.

Imobilele alaturate inregistrate in cartea funciara, situate in intravilan, cu proprietari diferiti se pot alipi in scopul unei mai bune exploatari ale acestora; de exemplu alipirea unor loturi de teren pentru a forma o suprafata destinata construirii. 

Proprietarii imobilelor pot solicita alipirea in baza unei documentatii cadastrale, a unei conventii notariale cu privire la cotele parti rezultate din alipire si a actului de alipire.

Proprietarii unor terenuri situate in extravilan pentru a constitui exploatatii agricole pot alipi terenuri care nu au fost inscrise in prealabil in cartea funciara cu conditia ca imobilul rezultat prin alipire sa fie delimitat in teritoriu prin detalii fixe pe termen lung.

Aceste imobile pot fi alipite conform Ordinului 600/2023 al Directorului Agentiei Nationale de Publicitate Imobiliara denumit in continuare OCPI.

Acte necesare alipire imobile

Pentru alipirea a doua sau mai multe imobile(terenuri cu sau fara constructii) sunt necesare mai multe documente, respectiv:
  • Extras de carte funciară pentru fiecare imobil ce se va alipi;
  • Actele de proprietate;
  • Actele de identitate ale proprietarilor in copie xerox;
  • Schitele si planurile imobilelor;

Se vor completa formularele tip cerute de ANCPI/ OCPI la depunerea documentației în vederea recepționării și deschiderii cărții funciare.

Documentația de alipire se depune la Primaria pe raza careia se afla imobilele in vederea emiterii certificatului de urbanism de alipire.

Daca exista creditor ipotecar va trebui sa obineti si acordul acestuia.

Ce este certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism este un act cu caracter informativ si obligatoriu prin care Autoritatile Publice judetene sau locale(primariile) informeaza asupra regimul tehnic, economic si juridic al imobilelor precum si conditiile necesare pentru realizarea investitiilor imobiliare, tranzactiilor imobiliare ori alte operatiuni imobiliare.

Documentele de mai sus, plus certificatul de urbanism de alipire terenuri, se vor depune la OCPI în vederea recepționării, se va achita un tarif pentru recepționare de 60 de lei, termenul fiind de 7 zile lucratoare.

OCPI va emite un referat de admitere si va aloca numar cadastral pentru imobilul rezultat după alipire.

Actul de alipire, documentul care certifica alipirea se intocmeste de catre un notar public care va solicita la randul sau de la Oficiul de Cadastru extrasele de Carte Funciara pentru autentificare apoi va depune cererea de inscriere in Cartea Funciara a alipirii imobilelor.

Tarif OCPI pentru alipire

  • 20 lei pentru eliberarea extrasului, temenul este de 1 zi lucratoare.
  • 60 lei pentru inscrierea in cartea Funciara a alipirii, termenul este de 7 zile lucratoare.

Incheierea alipirii OCPI

OCPI va dispune prin incheierea inscrierii in Cartea Funciara a alipirii respectiv inchiderea Cartilor Funciare ale imobilelor ce se alipesc si deschiderea unei Carti Funciare noi.

Cat dureaza alipirea

Efectuarea alipirii imobilelor va necesita o perioada de cel puțin 20 de zile lucrătoare (incluzand și termenul de eliberare si redactare ale actelor conform Legii nr. 7/1996 republicată (legea cadastrului și a publicității imobiliare), a Legii nr. 50/1991 republicată (privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii) și a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului).

5/5
Procesul de cadastru si intabulare implica si putina birocratie in vederea obtinerii actelor necesare inscrierii, este normal sa nu cunoasteti toti pasii asa ca va stau la dispozitie pentru eventualele intrebari.
Emilian Ion
Ing. Autorizat ANCPI

Drepturi Copyright

Articolele de pe acest site sunt proprietatea e-CADASTRU.ro si sunt protejate de legea nr.8/1996 privind dreptul de autor. Conținutul articolului poate fi preluat în limita a 300 de cuvinte și doar cu citarea sursei cu link activ către adresa articolului original. In caz contrar, autorul textului preluat fără respectarea condițiilor se va adresa instanțelor de judecată. vă mulțumim pentru înțelegere.

Cadastru si intabulare Buftea

Cadastru și Intabulare a Imobilelor în Buftea, Ilfov Cadastrul și intabularea imobilelor reprezintă procesul de înregistrare și actualizare a datelor referitoare la proprietăți în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară. Aceste informații sunt esențiale pentru stabilirea drepturilor de proprietate și pentru tranzacții imobiliare. Conform datelor de pe site-ul

certificat fiscal
Ce este cadastrul și cum funcționează în România?

Cadastrul în România: O privire de ansamblu Cadastrul este un sistem complex de evidență tehnică, economică și juridică a tuturor bunurilor imobile (pământ, ape, păduri, construcții etc.). Acesta a evoluat de-a lungul timpului, de la un simplu instrument de inventariere a resurselor funciare pentru stabilirea impozitelor, la un sistem integrat

Planuri incadrare in zona

Planurile de incadrare in zona 1:500 si 1:2000 In lumea construcțiilor și dezvoltării imobiliare, planurile de incadrare in zona joacă un rol crucial. Acestea oferă informații detaliate și precise despre dezvoltarea terenurilor, facilitând procesul de construcție și gestionare a proiectelor. În România, Organismul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) este

Cadastru Sector 5

Certificatul de edificare o necesitate pentru intrarea in legalitate Certificatul de edificare reprezintă un act administrativ emis de către autoritatea locală (primărie), prin intermediul căruia se atestă faptul că la baza construcției a existat o autorizație de construire valabilă și un proces verbal de recepție. În cazul construcțiilor care au

Memoriu arhitect intrare in legalitate

Memoriu arhitect pentru intrare in legalitate casa, apartament Memoriul arhitectural este un document elaborat de un arhitect autorizat și conține informații despre intervențiile realizate în trecut. Acesta include, de obicei, planuri și scheme ale modificărilor efectuate, precum și detalii despre materialele folosite. În plus, memoriul arhitectural poate conține și informații