fbpx

Alipire terenuri 

intabulare teren extravilan

Alipire terenuri si obtinerea certificatului de urbanism

Alipirea a doua sau mai multe imobile alaturate reprezinta procesul prin care acestea se unesc formand un singur imobil identificat printr-un numar cadastral unic.

Prin imobil se intelege un teren format din una sau mai multe parcele alaturate de pe teritoriul unei Unitati Administrativ Terioriale(UAT) cu sau fara constructii, indiferent de categoria de folosinta, avand unul sau mai multi proprietari.

Obtine o cotatie de pret pentru alipire completand formularul de mai jos.

Cand se realizeaza alipirea

Alipirea se realizeaza in situatia in care mosteniti sau achizitionati  un imobil nou situat in imediata vecinatate a celui vechi, ori detineti doua sau mai multe imobile alaturate de pe teritoriul aceleiasi UAT.

Imobilele alaturate inregistrate in cartea funciara, situate in intravilan, cu proprietari diferiti se pot alipi in scopul unei mai bune exploatari ale acestora; de exemplu alipirea unor loturi de teren pentru a forma o suprafata destinata construirii. 

Proprietarii imobilelor pot solicita alipirea in baza unei documentatii cadastrale, a unei conventii notariale cu privire la cotele parti rezultate din alipire si a actului de alipire.

Proprietarii unor terenuri situate in extravilan pentru a constitui exploatatii agricole pot alipi terenuri care nu au fost inscrise in prealabil in cartea funciara cu conditia ca imobilul rezultat prin alipire sa fie delimitat in teritoriu prin detalii fixe pe termen lung.

Aceste imobile pot fi alipite conform Ordinului 700/2014 al Directorului Agentiei Nationale de Publicitate Imobiliara denumit in continuare OCPI.

Acte necesare alipire imobile

Pentru alipirea a doua sau mai multe imobile(terenuri cu sau fara constructii) sunt necesare mai multe documente, respectiv:
  • Extras de carte funciară pentru fiecare imobil ce se va alipi;
  • Actele de proprietate;
  • Actele de identitate ale proprietarilor in copie xerox;
  • Schitele si planurile imobilelor;

Se vor completa formularele tip cerute de ANCPI/ OCPI la depunerea documentației în vederea recepționării și deschiderii cărții funciare.

Documentația de alipire se depune la Primaria pe raza careia se afla imobilele in vederea emiterii certificatului de urbanism de alipire.

Daca exista creditor ipotecar va trebui sa obineti si acordul acestuia.

Ce este certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism este un act cu caracter informativ si obligatoriu prin care Autoritatile Publice judetene sau locale(primariile) informeaza asupra regimul tehnic, economic si juridic al imobilelor precum si conditiile necesare pentru realizarea investitiilor imobiliare, tranzactiilor imobiliare ori alte operatiuni imobiliare.

Documentele de mai sus, plus certificatul de urbanism de alipire terenuri, se vor depune în 3 exemplare la OCPI în vederea recepționării, se va achita un tarif pentru recepționare de 60 de lei, termenul fiind de 7 zile lucratoare.

OCPI va emite un referat de admitere si va aloca numar cadastral pentru imobilul rezultat după alipire.

Documentul care certifica alipirea trebuie autentificat de catre un notar public care va solicita la randul sau de la Oficiul de Cadastru extrasele de Carte Funciara pentru autentificare apoi va depune cererea de inscriere in Cartea Funciara a alipirii imobilelor.

Tarif OCPI pentru alipire

  • 20 lei pentru eliberarea extrasului, temenul este de 1 zi lucratoare.
  • 60 lei pentru inscrierea in cartea Funciara a alipirii, termenul este de 7 zile lucratoare.

Incheierea alipirii OCPI

OCPI va dispune prin incheierea inscrierii in Cartea Funciara a alipirii respectiv inchiderea Cartilor Funciare ale imobilelor ce se alipesc si deschiderea unei Carti Funciare noi.

Cat dureaza alipirea

Efectuarea alipirii imobilelor va necesita o perioada de cel puțin 20 de zile lucrătoare (incluzand și termenul de eliberare si redactare ale actelor conform Legii nr. 7/1996 republicată (legea cadastrului și a publicității imobiliare), a Legii nr. 50/1991 republicată (privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii) și a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului).

5/5
Procesul de cadastru si intabulare implica si putina birocratie in vederea obtinerii actelor necesare inscrierii, este normal sa nu cunoasteti toti pasii asa ca va stau la dispozitie pentru eventualele intrebari.
Emilian Ion
Ing. Autorizat ANCPI