Cadastru si intabulare apartament Sector 3

Pentru a efectua cadastrul și intabularea unui apartament în Sectorul 3 al capitalei, veți avea nevoie de o serie de documente tehnice (întocmite de noi) și juridice (actele de proprietate). Cadastrul reprezintă măsurătorile apartamentului și întocmirea releveului, care include informații referitoare la adresa imobilului, suprafața utilă și suprafața totală. Intabularea reprezintă procesul efectuat de către OCPI (Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară), prin care se înregistrează în cartea funciară dreptul de proprietate pe baza actelor și a măsurătorilor cadastrale.

Acte necesare cadastru si intabulare apartament Sector 3

Actele necesare pentru a realiza cadastru si intabularea unui apartament sunt urmatoarele, dupa caz:

Cadastru si intabulare apartament cu modificari Sector 3

În situația în care apartamentul pe care doriți să-l intabulați în cartea funciară prezintă modificări față de schița originală, acesta se va putea înscrie pe baza unui Certificat de edificare emis de Primăria Sectorului 3 și a unei expertize MLPAT. Certificatul de edificare se eliberează cu condiția ca modificările să fie mai vechi de 3 ani și să nu fi fost aplicate amenzi. Dacă modificările sunt mai recente de 3 ani, se va merge pentru varianta de reautorizare, cu certificat de urbanism și autorizație de construire. Pentru actualizarea releveului apartamentelor care au număr cadastral, se va urma aceeași procedură de obținere a certificatului de edificare. Diferența constă în faptul că la OCPI nu se va aloca un număr cadastral nou, actualizându-se doar partea tehnică(releveul).

Acte necesare pentru Certificatul de edificare Primaria Sector 3

Actele necesare pentru eliberarea unui certificat de edificare sunt urmatoarele:

  • Cererea tip;
  • Actele de identitate ale proprietarilor;
  • Actele de proprietate;
  • Extrasul de Carte Funciară actualizat(daca exista nr. cadastral);
  • Expertiza Tehnică MLPAT;
  • Memoriu arhitectural, intocmit de arhitect cu drept de semnatura;
  • Declaratie notariala privind data realizarii modificarilor;
  • Releveul vechi/anterior avizat de Oficiul de Cadastru;
  • Releveul actual, conform cu realitatea, intocmit de catre noi;
  • Nota de constatare de la Poliția Locală

Cat costa cadastru si intabularea?

Prețul total pentru cadastru și intabularea unui apartament în Sectorul 3, București, este alcătuit din onorariul pentru întocmirea documentației și taxa de avizare OCPI, după cum urmează:

Cum platesc pentru cadastru?

Pentru apartamente, onorariul se achită în momentul efectuării măsurătorilor, iar taxa pentru întabulare se plătește direct în contul OCPI (Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară) prin transfer bancar sau prin Poșta Română.

Cat dureaza cadastru si intabularea unui apartament in Sector 3

Termenul de finalizare pentru o lucrare de cadastru și intabulare a unui apartament este compus din termenul necesar întocmirii dosarului cadastral, de 2-3 zile lucrătoare, și termenul necesar pentru avizarea de către OCPI, de 18 zile lucrătoare, în regim normal. În cazul în care se optează pentru depunerea dosarului în regim de urgență, termenul de întocmire a documentației se reduce la 1-2 zile lucrătoare, adăugându-se 300 de lei la onorariu, iar termenul de avizare de către OCPI devine de 8 zile lucrătoare, cu o taxă de 5 ori mai mare decât tariful normal.

Certificat energetic apartament sector 3

Certificatul energetic sau certificatul de performanță energetică, este un raport realizat de un expert care evaluează eficiența energetică a unui apartament sau a unei case. Acest certificat oferă informații despre cantitatea de energie consumată sau estimată necesară pentru menținerea unui anumit nivel de confort, luând în considerare încălzirea, răcirea, apa caldă și iluminatul, încadrând apartamentul într-o anumită clasă energetică. Cu noi, puteți obține certificatul energetic rapid, la prețuri începând de la 250 lei.

Toate documentatiile intr-un singur loc

Cu noi, puteți obține toate documentațiile tehnice necesare pentru întabularea apartamentului în cartea funciară. Venim, efectuăm măsurătorile, colectăm toate informațiile necesare, întocmim releveul, Certificatul energetic, Expertiza MLPAT, Memoriul arhitectural și vi le înmânăm.

Programeaza o lucrare

Solicitați o lucrare de cadastru și întabulare completând formularul de mai jos sau contactându-ne direct prin intermediul aplicației WhatsApp sau telefonic.

Picture of Ing. Emilian Ion

Ing. Emilian Ion

Procesul de cadastru și intabulare implică și puțină birocrație pentru obținerea actelor necesare înscrierii in cartea funciară. Este normal să nu cunoașteți toți pașii, așa că vă stau la dispoziție pentru eventualele întrebări.