Acte necesare cadastru

Emilian Ion

Emilian Ion

Ing. Autorizat ANCPI
0757557627
[email protected]

Acte necesare cadastru si intabulare

Acte necesare pentru cadastru si intabulare apartament sau garsoniera Bucuresti

Actele de proprietatea ale apartamentului

Actele de proprietate pot fi urmatoarele dupa caz:

 1. Apartamente cumparate de la persoane fizice/juridice:
 • Contract de vanzare–cumparare
 • Act de donatie

     2.  Apartamente cumparate de la institutii ale statului ICRAL, ICVL, RAIAL, Imobiliara SA, Foisor, etc.

 • Contract de construire.
 • Proces verbal de predare primire.
 • Contract de Imprumut (daca imobilul a fost achizitionat in rate).
 • Dovada de achitare integrala (in cazul imobilelor achizitionate cu plata in rate).
inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara
Asigurare obligatorie PAD

Conform Legii 115/2023, care modifică Legea 260/2008, asigurarea de tip PAD (Polita de Asigurare împotriva Dezastrelor) a devenit obligatorie pentru procesul de cadastru și întabulare a locuințelor. Această prevedere, intrată în vigoare pe 11 noiembrie 2023, stipulează că proprietarii de locuințe sunt obligați să prezinte un contract de asigurare obligatorie la înregistrarea sau modificarea înregistrării proprietății în cartea funciară. Această măsură are scopul de a asigura protecția locuințelor împotriva riscurilor de dezastre naturale.

Certificat fiscal pentru cadastru si intabulare.

Certificatul fiscal se solicită de la Direcția de Taxe și Impozite Locale (de unde se plătește impozitul) pentru toți proprietarii, cu specificația ‘pentru cadastru și întabulare’.

În situația în care există un certificat de moștenitor, noii proprietari trebuie să fie înregistrați pe rol și, ulterior, să solicite certificatul fiscal.

Certificat de casatorie/Sentinta de divort(dupa caz)

Certificatul de căsătorie sau sentința de divorț sunt necesare la dosarul de cadastru și intabulare dacă numele beneficiarului din actul de proprietate s-a schimbat între timp (nu mai corespunde cu cel din actele de proprietate).

Certificat de deces(dupa caz)

Certificatul de deces se depune la dosarul de cadastru în situația în care unul dintre proprietari a decedat și nu s-a emis încă certificatul de moștenitor. În acest caz, dreptul de proprietate din cartea funciară se va înregistra și pe numele defunctului, iar ulterior, în urma succesiunii, noii proprietari vor fi înregistrați de către notar în cartea funciară.

Certificat de mostenitor(dupa caz)

Certificatul de moștenitor se depune la dosarul de cadastru și intabulare în situația în care proprietatea este dobândită prin moștenire. Acesta trebuie să fie însoțit de copii legalizate ale actelor de proprietate specificate în conținutul său.

Documente justificative privind modificarile interioare(dupa caz)

În situația în care există modificări interioare iar schița/releveul întocmit nu corespunde cu situația inițială (schița la data preluării apartamentului ori realizarii ultimului cadastru), trebuiesc depuse la dosar acte justificative emise de primărie respectiv, Autorizația de construire, Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, Planurile autorizației de construire vizate pentru neschimbare, Certificat de edificare.

Dacă modificările interioare au fost executate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea acesteia, se poate intra în legalitate prin obținerea de la primărie a unui Certificat de edificare, cu condiția ca modificările să fie mai vechi de 3 ani și să nu fi fost aplicate amenzi contravenționale.

Mai multe detalii despre obținerea certificatului de edificare pentru modificări realizate fără autorizație găsiți aici

Dovada achitarii taxei OCPI

Taxa pentru prelucrarea cererii de către OCPI este de 120 lei pentru prima înregistrare și 60 lei pentru lucrările de actualizare a informațiilor cadastrale. Dovada plății acestei taxe trebuie depusă la dosar în copie.

În situația în care pentru imobilele care au numar cadastral există o cerere de radiere a împrumutului/ipotecii, se percepe suplimentar o taxă de 60 lei. Pentru imobilele care au intrat în proprietate ca urmare a actelor precum Contract de Partaj, Certificat de Moștenitor, Sentințe Civile sau Ordinul Prefectului, emise începând cu aprilie 2009, statul român percepe o taxă suplimentară de 0.15% din valoarea imobilului. Mai multe detalii despre asigurarea PAD gasiti aici.

Acte identitate proprietari - in copie

Acte necesare intabulare constructie noua

Actele necesare pentru intabularea unei case noi sunt urmatoarele:

 • Plan de amplasament si relevee interioare(dupa caz) intocmite de catre noi.
 • Plan de amplasament si delimitare – anterior avizat.
 • Original sau copie legalizata a urmatoarelor acte:
  Autorizatia de construire/Demolare.
  Proces-verbal de receptie la finalizarea lucrarilor.
 • Planurile Autorizatiei de construire cu stampila vizat spre neschimbare.
 • Certificat de atestare a edificarii sau extinderii constructiei, eliberat de primaria localitatii pe raza careia este situat imobilul.
 • Certificatul fiscal pentru toți proprietarii se solicită de la oficiul de taxe și impozite al primăriei, cu specificații pentru cadastru și valoarea de impozitare a construcției.
 • Asigurare obligatorie PAD.

Taxa pentru înscrierea în cartea funciară, percepută de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI), este de 60 lei plus 0.05% din valoarea de impozitare înscrisă în certificatul fiscal. Pe lângă taxa de înscriere, dacă pe teren nu au existat anterior alte construcții, se va adăuga și taxa pentru actualizarea categoriei de folosință din arabil în curți-construcții, în valoare de 60 lei.

Acte necesare prima inscriere terenuri

Extras din planul parcelar avizat pentru conformitate de primar(necesar doar pentru documentaţiile din extravilan).

Actele de proprietate, in copie legalizata.

Certificatul fiscal in original (de la taxe si impozite), cu precizarea pentru cadastru si intabulare si valoarea de impozitare atât pentru teren cat si pentru locuinţa.

Acte identitate proprietari in copie simpla

Acte necesare DEZMEMBRARE sau ALIPIRE IMOBILE

 • Acte identitate proprietari in copie;
 • Acte de proprietate in copie;
 • Documentatie cadastrala anterioara;
 • Copie legalizata a certificatului de urbanism pentru alipire indiferent de numarul de loturi alipite;
 • Certificat de urbanism pentru dezmembrare teren in mai mult de doua loturi;

Taxa perceputa de OFICIUL DE CADASTRU (OCPI) la receptia documentatiei tehnice este de 60 lei/lot rezultat din alipire respectiv 60 lei/lot rezultat din dezmembrare.

Acte necesare actualizare releveu apartament, casa

In cazul în care configurația casei/apartamentului nu mai corespunde cu situația inițială sau nu s-a respectat autorizația de construire, se poate elabora o documentație cadastrala pentru actualizarea informațiilor tehnice in baza urmatoarelor documente:

 • Copii ale actelor de identitate/CUI ale proprietarilor;
 • Copii ale actelor de proprietate;
 • Plan de amplasament si delimitare;
 • Relevee interioare actualizate;
 • Certificat de edificare pentru construcții realizate fără autorizație;
 • Adeverință de edificare (modificări ușoare, rigips);
 • Expertiză tehnică MLPAT;
 • Certificat fiscal emis de Direcția de Taxe și Impozite Locale;
 • Asigurare obligatorie PAD;

Scoatere din circuitul Agricol

 • Acte proprietate in copie.
 • Documentatie cadastrala avizata anterior in copie.
 • Copia Incheierii de intabulare.
 • Extras de Carte Funciara pentru informare.
 • Certificat de urbanism copie legalizata.
 • Aviz de la ANIF(Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare).
 • Copii Acte identitate proprietari in copii xerox
 • In situatia in care exista o autorizatie de construire, terenul respectiv se va scoate din circuitul agricol in baza acesteia.

Taxa perceputa de OFICIUL DE CADASTRU (OCPI) la receptia documentatiei tehnice variaza in functie de suprafata iar termenul pentru obtinerea avizelor este de 21 de zile lucratoare.

Documentatii si Planuri de situatie pentru PUZ, PUG, PUD, PAC

 • Copie dupa actele de proprietate.
 • Copie cadastru.
 • Copie a Incheierii de intabulare.
 • Extras de Carte funciara pentru informare.
 • Certificat de Urbanism copie legalizata- cu mentiunea necesar pentru P.U.Z.
 • Copii Acte identitate proprietari in copii xerox

Taxa perceputa de OFICIUL DE CADASTRU (OCPI) la receptia documentatiei tehnice este de 250 lei.

Procesul de cadastru si intabulare implica si putina birocratie in vederea obtinerii actelor necesare inscrierii, este normal sa nu cunoasteti toti pasii asa ca va stau la dispozitie pentru eventualele intrebari.

Drepturi Copyright

Articolele de pe acest site sunt proprietatea e-CADASTRU.ro si sunt protejate de legea nr.8/1996 privind dreptul de autor. Conținutul articolului poate fi preluat în limita a 300 de cuvinte și doar cu citarea sursei cu link activ către adresa articolului original. In caz contrar, autorul textului preluat fără respectarea condițiilor se va adresa instanțelor de judecată. vă mulțumim pentru înțelegere.

Cadastru si intabulare Sector 1

Pentru a efectua cadastru și intabularea unui imobil în Sector 1, București, sunt necesare o serie de documente tehnice și juridice pe care vom incerca sa le detaliem in continuare pentru a clarifica pe cât de mult posibil întregul proces. Ce sunt cadastru si intabularea? Cadastrul și intabularea sunt proceduri

Asigurare locuinta pentru cadastru

Asigurarea locuintei obligatorie pentru Cadastru si intabulare Asigurarea pentru locuințe de tip PAD este obligatorie pentru realizarea cadastrului și întabulării, conform Legii 115/2023, care modifică Legea 260/2008. Prevederile acestei legi au intrat în vigoare începând cu data de 11.11.2023 și stipulează că, la înregistrarea sau modificarea înregistrării unei locuințe în

Cadastru Voluntari

Ghid complet pentru a realiza cadastru si intabularea in Voluntari Ce înseamnă cadastru și intabulare? Cadastrul se referă la procesul de înregistrare a proprietăților imobiliare într-un registru oficial, care include detalii precum amplasamentul, dimensiunile, limitele și valoarea proprietății. Acesta servește ca bază pentru stabilirea taxelor și impozitelor locale, precum și

Cadastru si intabulare Buftea

Cadastru și Intabulare a Imobilelor în Buftea, Ilfov Cadastrul și intabularea imobilelor reprezintă procesul de înregistrare și actualizare a datelor referitoare la proprietăți în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară. Aceste informații sunt esențiale pentru stabilirea drepturilor de proprietate și pentru tranzacții imobiliare. Conform datelor de pe site-ul

certificat fiscal
Ce este cadastrul și cum funcționează în România?

Cadastrul în România: O privire de ansamblu Cadastrul este un sistem complex de evidență tehnică, economică și juridică a tuturor bunurilor imobile (pământ, ape, păduri, construcții etc.). Acesta a evoluat de-a lungul timpului, de la un simplu instrument de inventariere a resurselor funciare pentru stabilirea impozitelor, la un sistem integrat