fbpx

Acte necesare cadastru

Emilian Ion

Emilian Ion

Ing. Autorizat ANCPI
0757557627
[email protected]

Acte necesare cadastru si intabulare imobile

inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara

Acte necesare pentru prima inscriere apartament

Cerere de receptie si inscriere (furnizata de catre noi).

Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat (furnizata de catre noi).

Certificat fiscal pentru cadastru si intabulare.

Actele de proprietate (copie legalizata), dupa caz:
Contract de vanzare–cumparare.
– Contract de construire.
– Proces verbal de predare primire.
– Contract de Imprumut (daca imobilul a fost achizitionat in rate).
– Dovada de achitare integrala (in cazul imobilelor cu plata in rate).
– Certificat de casatorie/Sentinta de divort (daca numele beneficiarului din actul de proprietate s-a schimbat intre timp).
– Certificat de Deces.
– Certificat de Mostenire.

Declaratie Notariala -in cazul apartamentelor care nu au fost transcriseca actul nu a fost trecut in Registrul de Transcripțiuni si Inscriptiuni.

Certificatul Fiscal in original (de la taxe si impozite/primarie), cu specificatiea pentru cadastru si cu valoarea impozabila (pentru constructi noi)
Copii Acte identitate proprietari in copii xerox

Taxa perceputa de OFICIUL DE CADASTRU (OCPI) la receptia documentatiei tehnice si inscriere in cartea funciara este de 120 lei.

Biroul de carte funciara percepe pentru eliberarea copiei de carte funciara colectiva o taxa de 5 lei / fila, numarul total de file depinde de numarul de apartamente inscrise in cartea funciara aferenta constructiei.

  • In situatia in care exista o cerere de radiere a imprumutului/ipotecii se mai plateste suplimentar o taxa de 60 lei
  • Pentru imobilele care au intrat in proprietate ca urmare a unor acte de genul: Contract de Partaj, Certificat de Mostenitor, Sentinte Civile sau Ordinul Prefectului, eliberate incepand cu aprilie 2009 statul roman percepe o taxa suplimentara de 0.15% din valoarea imobilului.

Acte necesare inscriere constructie noua

Cererea de solicitare informatii, furnizata de catre noi.

Cerere de receptie si inscriere, furnizata de catre noi.

Declaratie pe propria raspundere cu privire la înstrainarea si identificarea imobilului, pusa la dispozitie de catre noi.

Extras de carte funciara pentru informare.

Copie xerox documentatia cadastrala avizata anterior.

Copia Incheierii de intabulare.

Copie legalizata a urmatoarelor acte:
– Autorizatia de construire/Demolare.
– Proces-verbal de receptie la finalizarea lucrarilor.
– Certificat de atestare a edificarii sau extinderii constructiei, eliberat de primaria localitatii pe raza careia este situat imobilul.

Certificatul fiscal in original se solicita de la oficiul de taxe si impozite din primarie, cu specificatia pentru cadastru, cu valoarea de impozitare a constructiei.

Copii Acte identitate proprietari in copii xerox

Taxa perceputa de OFICIUL DE CADASTRU (OCPI) la receptia documentatiei tehnice si inscriere in cartea funciara este de 60 lei + 0.05% din valoarea de impozitare inscrisa in certificatul fiscal.

Acte necesare prima inscriere terenuri

Cerere de solicitare informaţii si convenţie.

Cerere de recepţie si înscriere.

Declaraţie pe propria răspundere cu privire la înstrăinarea si identificarea imobilului.

Extras din planul parcelar avizat pentru conformitate de primar(necesar doar pentru documentaţiile din extravilan).

Actele de proprietate, in copie legalizata.

Certificatul fiscal in original (de la taxe si impozite), cu precizarea pentru cadastru si intabulare si valoarea de impozitare atât pentru teren cat si pentru locuinţa.

Copii Acte identitate proprietari in copii xerox

Acte necesare DEZMEMBRARE sau ALIPIRE IMOBILE

Cererea de solicitare informatii(furnizata de catre noi).

Cererea de receptie si inscriere(furnizata de catre noi).

Declaratie pe propria raspundere cu privire la înstrainarea si identificarea imobilului(furnizata de catre noi).

Extras de carte funciara pentru informare.

Copie acte de proprietate.

Copia documentatiei de cadastrale anterioara.

Copie legalizata a certificatului de urbanism pentru alipire indiferent de numarul de loturi alipite; dezmembrare pentru mai mult de doua loturi rezultate din operatiune.

Taxa perceputa de OFICIUL DE CADASTRU (OCPI) la receptia documentatiei tehnice este de 60 lei/lot rezultat din alipire respectiv 60 lei/lot rezultat din dezmembrare.

Copii Acte identitate proprietari in copii xerox

Acte necesare actualizare releveu apartament, casa

  • Copii acte de identitate/CUI proprietari;
  • Extras de carte funciara pentru informare – in copie;
  • Originalul sau copia legalizata a actelor in temeiul carora se solicita inscrierea;
  • Certificat/adeverinta de Edificare, dupa caz

Scoatere din circuitul Agricol

Acte proprietate in copie.

Documentatie cadastrala avizata anterior in copie.

Copia Incheierii de intabulare.

Extras de Carte Funciara pentru informare.

Certificat de urbanism copie legalizata.

Aviz de la ANIF(Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare).

Copii Acte identitate proprietari in copii xerox

In situatia in care exista o autorizatie de construire, terenul respectiv se va scoate din circuitul agricol in baza acesteia.

Taxa perceputa de OFICIUL DE CADASTRU (OCPI) la receptia documentatiei tehnice variaza in functie de suprafata iar termenul pentru obtinerea avizelor este de 21 de zile lucratoare.

Documentatii si Planuri de situatie pentru PUZ, PUG, PUD, PAC

Copie dupa actele de proprietate.

Copie cadastru.

Copie a Incheierii de intabulare.

Extras de Carte funciara pentru informare.

Certificat de Urbanism copie legalizata- cu mentiunea necesar pentru P.U.Z.

Copii Acte identitate proprietari in copii xerox

Taxa perceputa de OFICIUL DE CADASTRU (OCPI) la receptia documentatiei tehnice este de 200 lei.

Procesul de cadastru si intabulare implica si putina birocratie in vederea obtinerii actelor necesare inscrierii, este normal sa nu cunoasteti toti pasii asa ca va stau la dispozitie pentru eventualele intrebari.

Drepturi Copyright

Articolele de pe acest site sunt proprietatea e-CADASTRU.ro si sunt protejate de legea nr.8/1996 privind dreptul de autor. Conținutul articolului poate fi preluat în limita a 300 de cuvinte și doar cu citarea sursei cu link activ către adresa articolului original. In caz contrar, autorul textului preluat fără respectarea condițiilor se va adresa instanțelor de judecată. vă mulțumim pentru înțelegere.

Cadastru si intabulare Buftea

Cadastru și Intabulare a Imobilelor în Buftea, Ilfov Cadastrul și intabularea imobilelor reprezintă procesul de înregistrare și actualizare a datelor referitoare la proprietăți în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară. Aceste informații sunt esențiale pentru stabilirea drepturilor de proprietate și pentru tranzacții imobiliare. Conform datelor de pe site-ul

certificat fiscal
Ce este cadastrul și cum funcționează în România?

Cadastrul în România: O privire de ansamblu Cadastrul este un sistem complex de evidență tehnică, economică și juridică a tuturor bunurilor imobile (pământ, ape, păduri, construcții etc.). Acesta a evoluat de-a lungul timpului, de la un simplu instrument de inventariere a resurselor funciare pentru stabilirea impozitelor, la un sistem integrat

Planuri incadrare in zona

Planurile de incadrare in zona 1:500 si 1:2000 In lumea construcțiilor și dezvoltării imobiliare, planurile de incadrare in zona joacă un rol crucial. Acestea oferă informații detaliate și precise despre dezvoltarea terenurilor, facilitând procesul de construcție și gestionare a proiectelor. În România, Organismul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) este

Cadastru Sector 5

Certificatul de edificare o necesitate pentru intrarea in legalitate Certificatul de edificare reprezintă un act administrativ emis de către autoritatea locală (primărie), prin intermediul căruia se atestă faptul că la baza construcției a existat o autorizație de construire valabilă și un proces verbal de recepție. În cazul construcțiilor care au

Memoriu arhitect intrare in legalitate

Memoriu arhitect pentru intrare in legalitate casa, apartament Memoriul arhitectural este un document elaborat de un arhitect autorizat și conține informații despre intervențiile realizate în trecut. Acesta include, de obicei, planuri și scheme ale modificărilor efectuate, precum și detalii despre materialele folosite. În plus, memoriul arhitectural poate conține și informații