Extras carte funciara

Picture of Emilian Ion

Emilian Ion

Ing. Autorizat ANCPI
0757557627
[email protected]

Extrasul de carte funciara

e-cadastru_extras_carte_funciara_ANCPI

Extras de carte funciara, ce este si cum se obtine

Ce este extrasul de carte funciara

Extrasul de carte funciara contine informatii privitoare la situatia tehnica, economica si juridica a unui imobil, categoria de folosinta, identitatea proprietarilor, drepturile acestora, limitele imobilului, ipoteci si multe alte informatii.

Cartea funciara a unui imobil poate releve informatii legate de situatia 

  • din prezent –Extrasul de carte funciara pentru informare
  • din istoricul cartii funciare – Extrasul Carte Funciara in extenso

Cand avem nevoi de extras de carte funciara

Cartea funciară a unui imobil (orice construcție sau teren) este de fapt,  cartea de identitate al acestuia. Prin intermediul extrasului de carte funciara se poate face dovada proprietatii.

Extrasul de carte funciara este necesar pentru realizarea tranzactiilor imobiliare, la obtinerea certificatului de urbanism si autorizatiei de construire de la primarie, la innoirea actului de identitate, bransamente electrice sau gaze naturale, la banca, solicitarea unui credit, infiintarea unei societati comerciale sau doar pentru a afla anumite informații.

Se poate obține prin depunerea unei cereri, de către proprietar sau notar, iar termenul de eliberare este de o zi, exceptad de la calcul ziua în care s-a depus cererea.

Tipuri de extrase de carte funciara

  • Extras de carte funciara pentru informare
  • Extras de carte funciara in extenso
  • Extras de carte funciara pentru autentificare

Există trei tipuri de extrase de carte funciară care se solicita de la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara in functie de operatiunea care se va efectua dupa cum urmeaza:

Extras de carte funciara pentru informare

Extrasul de carte funciara pentru informare cuprinde informatii cu privire la situatia tehnica, economica si juridica a imobilelor la momentul eliberarii acestuia, respectiv suprafata imobilului, descrierea lui, proprietari, acte de proprietate si eventualele sarcini care greveaza asupra lor.

Extrasul de carte funciara pentru informare are rol informativ, se poate face dovada proprietatii cu ea insa nu poate sta la baza unei tranzactii ori altei operatiuni privind drepturile reale imobiliare.

Pentru autentificarea actelor notariale prin care se sting drepturi imobiliare, notarul va solicita extras de carte funciara pentru informare cu conditia ca situatia juridica a imobilului sa nu se fi schimbat intre timp.

Extras de carte funciara in extenso - prezintă istoricul imobilului.

Extrasul de carte funciara in extenso spre deosebire de extrasul de carte funciara pentru informare prezinta situatia imobilului de la data primei inregistrari a cartii funciare pana in prezent respectiv informatii despre istoricul proprietarilor, operatiunilor privid drepturile reale imobiliare care au fost realizate.

Extrasul de carte funciara pentru autentificare

Extras de carte funciara de autentificare -poate fi solicitat doar de catre notar la cererea proprietarului în vederea încheierii unei tranzacții. imobiliare. Conform legislației în vigoare, doar notarul poate autentifica actele prin care se constituie sau se radiază drepturile tabulare.In conformitate cu Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum și prin Ordinul nr. 700/2014 este necesar ca fiecare imobil(teren cu sau fara constructii, apartament, casa) sa aiba o Carte Funciara deschisa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Valabilitate extras de carte funciara pentru autentificare

Extrasul de carte funciara pentru autentificare este valabil 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii. In baza extrasului de carte funciara pentru informare notarul poate intocmi actele solicitate de catre beneficiari.

Pe toata perioada valabilitatii extrasului de carte funciara pentru autentificare se vor putea inscrie doar operatiunile solicitate initial.

Cum se obtine extrasul de carte funciara

Exceptand extrasul de autentificare ce poate fi solicitat doar de notar, celelalte doua tipuri de extrase se obtin prin depunerea unei cereri la Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliara ori la Birourile de Cadastru și Publicitate Imobiliara.

Pentru extrasul de carte funciară de informare/in extenso trebuie să completezi această cerere, cu informații precum: nume, prenume, adresă, CNP și datele imobilului (număr de carte funciară, număr topografic, localitate, adresă).

Cererile se depun de luni pana vineri, între orele 8:30 și 14:00 iar extrasele se pot ridica între orele 11:00 și 16:00.

Cat costa extrasul de carte funciara

Tarifele percepute de catre Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) sunt urmatoarele:

  • Extras de Carte Funciara pentru informare 20 de lei
  • Extras de Carte Funciara in extenso 5 lei /pagina fata-verso
  • Extras de Carte Funciara pentru autentificare 40 de lei

In cat timp se elibereaza extrasul de carte funciara

Daca se depune la cererea la ghiseu termenul de eliberare a unui extras este de 2 zile lucrătoare, exceptand de la calcul ziua în care s-a depus cererea.

Extrasul de carte funciara in regim de urgenta se poate solicita contra unei taxe de 100 de lei (de 5 ori valoarea tarifului la termen normal).

Pentru a evita statul pe la ghisee, află că poți obține un extras de carte funciară pentru informare și online. Poți face asta accesând aplicația dezvoltată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Pot vinde, cumpara imobilul daca nu am cadastru si intabulare

Nu se pot realiza operatiuni notariale imobiliare de orice fel pentru imobilele care nu sunt inscrise in cartea funciara(nu au cadastru si intabulare) cu exceptia cazurilor prevazute in codul Civil in articolul 887 respectiv actelor de partaj succesoral  sau voluntar exceptand cazul in care imobilele care se partajeaza se dezlipesc sau alipesc.

Articolul 887 din Codul Civil nominalizeaza drepturile reale imobiliare care se dobandesc fara inscriere in cartea funciara respectiv cand aceste provin din mosteniri, accesiune naturala, vanzare silita, exproprieri pentru cauze de utilitate publica si alte cazuri express prevazute de lege. Beneficiarii drepturilor dobandite vor putea dispune de ele dupa inscrierea in cartea funciara.

In cazul vanarii silite, daca nu s-a facut notarea in prealabil in cartea funciara drepturile dobandite nu vor fi opozabile in justitie ori in fata noilor proprietari.

Hotararea judecatoreasca definitiva prin care se constituie ori transmite un drept real imobiliar se transmite catre oficiul de cadastru de catre instanta deliberatoare in vederea notarii in cartea funciara ori registrul de transcriptiuni si inscriptiuni dupa caz.

Notarea hotararilor judecatoresti definitive se radiaza din din cartea funciara ori din registrul de trascriptiuni si inscriptiuni la cerere odata cu efectuarea inscrierilor dispuse in hotararea judecatoreasca.

Notarul si extrasul de carte funciara

Notarul care intocmeste acte prin care se constituie, transmite, modifica drepturi reale imbiliare este obligat sa solicite din oficiu inscrierea in cartea funciara.

Solicitarea de inscriere a drepturilor imobiliare se transmite catre Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara in ziua intocmirii ori cel tarziu in urmatoarea zi lucratoare.

Procedura de inscriere a drepturilor imobiliare de catre notar presupune solicitarea unui extras de carte funciara pentru autentificare in baza careia se vor autentifica actele notariale prin care se transmit, modifica ori se constituie drepturi reale imobiliare.

Valabilitatea extrasului de carte funciara pentru informare inceteaza doar prin implinirea termenului ori la solicitarea notarului care a solicitat extrasul de carte funciara autentificare.

Procesul de cadastru si intabulare implica si putina birocratie in vederea obtinerii actelor necesare inscrierii, este normal sa nu cunoasteti toti pasii asa ca va stau la dispozitie pentru eventualele intrebari.

Drepturi Copyright

Articolele de pe acest site sunt proprietatea e-CADASTRU.ro si sunt protejate de legea nr.8/1996 privind dreptul de autor. Conținutul articolului poate fi preluat în limita a 300 de cuvinte și doar cu citarea sursei cu link activ către adresa articolului original. In caz contrar, autorul textului preluat fără respectarea condițiilor se va adresa instanțelor de judecată. vă mulțumim pentru înțelegere.

Cadastru Sector 5

Certificatul de edificare o necesitate pentru intrarea in legalitate Certificatul de edificare reprezintă un act administrativ emis de către autoritatea locală (primărie), prin intermediul căruia se atestă faptul că la baza construcției a existat o autorizație de construire valabilă și un proces verbal de recepție. În cazul construcțiilor care au

Memoriu arhitect intrare in legalitate

Memoriu arhitect pentru intrare in legalitate casa, apartament Memoriul arhitectural este un document elaborat de un arhitect autorizat și conține informații despre intervențiile realizate în trecut. Acesta include, de obicei, planuri și scheme ale modificărilor efectuate, precum și detalii despre materialele folosite. În plus, memoriul arhitectural poate conține și informații

Contact OCPI Bucuresti

OCPI Bucuresti numere de telefon Bulevardul Expoziţiei, 1A, Bucureşti 037.44.88.100 [email protected] https://b.ancpi.ro/ Serviciul Cadastru Fond Funciar – interior 151 Inspectori – interior 148/147 Serviciul Publicitate Imobiliara BCPI Sectorul 1 – interior 136/137/120 BCPI Sectorul 2 – interior 119/172/171 BCPI Sectorul 3 – interior 127/121/126 BCPI Sectorul 4 – interior 125/164/143 BCPI

Titlul de proprietate

Ce este Titlul de Proprietate Titlul de proprietate este un act oficial care atestă dreptul unei persoane sau a unui grup de persoane de a deține și de a dispune de un imobil sau teren în mod legal. Acest document este recunoscut de lege și servește ca dovadă a proprietății

Dreptul de superficie

Dreptul de superficie Dreptul de superficie este un drept real prin care titularul (superficiarul) are dreptul de a construi și de a exploata o construcție pe un teren care nu îi aparține, pentru o perioadă determinată. Terenul respectiv poate aparține unei alte persoane fizice sau juridice, de exemplu statului sau

Unitati de masura in topografie

Unitati de masura in topografie In topografie, există diverse unități de măsură pentru a măsura distanțele, unghiurile și înălțimile. Iată câteva dintre cele mai utilizate unități de măsură în topografie: Metru (m) – Este unitatea de bază pentru distanță în sistemul metric și este utilizată pentru a măsura lungimea segmentelor

Coordonatele wgs84

Coordonatele wgs84 Coordonatele WGS84 sunt un sistem de referință geografică global folosit pentru a descrie poziția unui punct de pe suprafața Pământului. Sistemul de referință WGS84 este utilizat în mod obișnuit în navigație, cartografie și în sistemele de poziționare globală, cum ar fi GPS. Coordonatele WGS84 sunt date sub formă

Memoriu arhitectura intrare in legalitate

Memoriu arhitect pentru obtinerea certificatului de edificare Memoriu tehnic arhitectura intrare in legalitate Memoriul arhitectural intocmit de arhitect sau urbanist cu drept de semnatura se solicita in special pentru proiectele de intrare in legalitate in cazul constructiilor realizate fara autorizatie de construire si contin concluzii privind incadrarea lucrarilor in reglementarile

Intrare in legalitate constructii

Intrare in legalitate constructii edificate fara autorizatie Construcţiile edificate fără autorizaţie de construire au dat naştere unor discuţii între urbaniştii şi între arhitecţii şefi ai structurilor administraţiei publice la nivel local şi judeţean în condiţiile în care din Legea 50/1991 a fost eliminată noţiunea de “intrare în legalitate”. Deşi această

Acte intabulare casa

Acte necesare cadastru si intabulare casa Cadastrul si intabularea unei case se realizeaza atunci cand dorim sa inscriem dreptul de proprietate asupra imobilului in cartea funciara la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara(OCPI). Cadastrul si intabularea sunt operatiuni distincte obligatorii conform legii respectiv: Cadastrul este partea tehnica prin care se

Expertiza MLPAT casa, anexa

Cum se obtine, acte necesare, pret Expertiza tehnica MLPAT casa, anexa Expertiza tehnica MLPAT, casa fara autorizatie Conform legii intrarea in legalitate a constructiilor edificate fara autorizatie sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se face prin obtinerea Certificatului de edificare de la primaria in circumscriptia careia se afla imobilul daca s-au

Expertiza tehnica MLPAT apartament
Expertiza tehnica MLPAT apartament

Expertiza tehnica MLPAT apartament Expertiza MLPAT apartament bloc Expertiza tehnica MLPAT pentru apartamente este solicitata de regula dupa ce s-au facut modificari interioare – intrare in legalitate ori se intentioneaza realizarea unor lucrari de construire. Intrare in legalitate modificari apartament Pentru a realiza modificari structurale in apartament in mod normal