Repozitionare imobile

repozitionare imobil

Repozitionare teren, teren cu casa

Ce insemna repozitionarea unui imobil(teren, teren cu constructie)

Repozitionarea reprezinta operatiunea cadastrala prin care se rectifica coordonatele unui imobil care este pozitionat eronat in planul cadastral. Repozitionarea se realizeaza prin rotatie, translatie ori modificare geometriei imobilului.

Repozitionare pentru un imobil neînscris in Cartea Funciara

Pentru imobilele fara carte funciara deschisa se pot realiza operatiuni de repozitionare si rectificare de erori; prin modificarea geometriei se pot aduce modificari la suprafata totala a imobilului de maxim plus/minus 2% din valoarea suprafetei masurate inscrisa in cartea funciara.

Cine realizeaza repozitionarea unui imobil

Repozitionarea se poate face din oficiu de catre Oficiul de Cadastru(OCPI) ori la cerere prin intocmirea unei documentatii de catre un inginer topograf, geodez autorizat ANCPI.

Acte necesare documentatie repozitionare imobil

Pentru realizarea documentatiei de repozitionare sunt necesare urmatoarele acte:

Prin repozitionare se pot face si corectii privind adresa, suprafata parcelelor si datelor de identificare cadastrala a imobilulul repozitionat fara afectarea amplasamentului.

Modificarea suprafeței imobilului in intravilan

Conform Ordinului ANCPI numarul 1207 din 22 aprilie 2020 in cazul imobilelor situate în intravilan, se poate realiza o documentatie cadastrala de modificare a suprafetei imobilului cu pana la 2% in plus fata de suprafata inscrisa in cartea funciara insotita de o declaratie notariala a proprietarului cu privire la noile limite de proprietate.

Daca modificarea suprafetei imobilului(teren, teren cu constructie) implica marirea suprafetei imobilului cu un procent intre 2% – 15% in plus fata de suprafata inscrisa in cartea funciara, documentatia cadastrala realizata va fi insotita de declaratie notariala a proprietarului si proces verbal de vecinatate.

Modificarea suprafeței imobilului in extravilan

Modificare suprafetei imobilelor situate in extravilan se poate modifica cu pana la 5% in plus din suprafata inscrisa in cartea funciara in baza documentatie cadastrale si a declaratiei notariale a proprietarului privind noile limite in cazul zonelor cu efecte ale legilor proprietatii, unde exista plan parcelar receptionat de Oficiul de Cadastru; in zonele foste necooperativizate, unde nu s-au emis titluri de proprietate se va incheia si proces-verbal de vecinatate.

Repozitionarea unui imobil pentru rectificarea anumitor erori daca suprafata acestuia se modifica cu +/- 2% fata de suprafata din cartea funciara se face in baza documentatiei cadastrale si a declaratiei notariale a proprietarului prin care este de acord cu noile limite de proprietate.

Repozitionarea pentru corectarea erorilor poate fi efectuata de cate ori va fi nevoie insa modificarea suprafetei cu +/- 2% se permite o singura data.

Procesul verbal de vecinatate pentru inscrierea terenurilor noi in cartea funciara – prima inscriere.

Pentru prima inscriere a unui teren intravilan, atunci cand suprafata rezultata din masuratorile cadastrale este mai mare cu 2% – 15% este necesar semnarea unui proces verbal de vecinatate.

In cazul terenurilor situate in extravilan daca suprafata rezultata din masuratorile cadastrale este cu pana la 5% mai mare decat cea existenta anterior, pentru inscrierea in carte funciara vor fi necesare declaratia autentica notariala a proprietarului si procesul verbal de vecinatate.

Daca pentru ambele cazul diferentele de suprafata rezultate in urma masuratorilor este de pana in 2% nu mai este necesar procesul verbal de vecinatate fiind suficienta doar declaratia autentica a proprietarului prin care este de acord cu noile limite ale imobilului.

Ce se intampla daca vecinul nu vrea sa semneze procesul verbal de vecinatate

Conform legii pentru obtinerea procesului verbal de vecinatate este necesara convocarea vecinului prin transmiterea unei solicitari catre acesta cu confirmare de primire in care se va propune data convocarii in vederea semnarii procesului verbal de vecinatate cu respectarea unui termen de minim 15 zile calendaristice incepand cu data comunicarii.

Nesemnarea procesului verbal de vecinatate de catre vecin nu constituie pedica la inscrierea imobilului in cartea funciara in situatia in care se respecta formalitatile de convocare atunci cand vecinul nu raspunde notificarii. Pe de alta parte refuzul expres al proprietarului imobilului vecin de semnare a procesului verbal de vecinatate constituie motiv de respingere acererii de inscriere in cartea funciara.