Intabulare

Picture of Emilian Ion

Emilian Ion

Ing. Autorizat ANCPI
0757557627
[email protected]

Intabulare, ce este si cand trebuie facuta

Intabularea este operatiunea prin care se inscrie in cartea funciara dreptul de proprietate asupra unui imobil sau a unor acte privitoare la acesta.

Intabulare dex

 “A înscrie definitiv un drept de proprietate sau un drept real imobiliar în cartea funciară. – din germ. intabulieren.”

  • întabulare sau intabulare

    Am observat de multe ori ca se face confuzie cu privire la scrierea corecta a cuvantului, ceea ce este normal de altfel, sunt termeni cu care te intersectezi doar atunci cand realizezi operatiuni notariale si cadastrale.

    Forma corecta este intabulare

    Forma gresita este întabulare

Intabularea este necesara atunci cand se realizeaza operatiuni imobiliare de vanzare, donatie, concesiune, contract de schimb, grevarea unor sarcini ori instituirea unei servituti de trecere pentru un imobil.

Ce inseamna intabularea

Intabularea unui imobil(teren cu sau fara constructii, casa, apartament etc.) inseamna inregistrarea oficiala a proprietarului de drept in evidentele Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara – OCPI

Este o operatiune juridica care are la baza cadastrul – procesul tehnic prin care se masoara, se prelucreaza datele tehnice ale imobilului si ulterior se face inregistrarea in cartea funciara.

Cand este necesara intabularea

Ce se intampla daca nu am imobilul intabulat

Intabularea nu este obligatorie insa lipsa acesteia duce la imposibilitatea de a vinde/a cumpara sau realiza operatiuni privind dreptul de proprietate asupra imobilului. Actele unui imobil sunt: actul de proprietate, cadastrul si intabularea.

intabulare

Actul de proprietate care se depune in vederea intabularii sau inscrierii provizorii a unui imobil trebuie sa fie incheiat in forma autentica notariala si sa contina datele de identificare ale imobilului, numar cadastral, numar de carte funciara si datele de identificare ale proprietarului – cod numeric personal.

Tipuri de intabulari

Prin intabulare se inscriu drepturile reale imobiiare in cartea funciara.

Intabularea este de doua feluri:

  • prima intabulare sau prima inscriere imobil – atunci cand nu exista documentatie cadastrala iar imobilul nu a mai fost inscris in cartea funciara;
  • intabulare ulterioara, dupa incheierea actelor juridice;

Prima inscriere a unui imobil presupune realizarea cadastrului(partea tehnica de realizare si prelucrare a masuratorilor) si intabularea in cartea funciara de catre un inginer cadastrist, la cererea proprietarului.

Intabularea ulterioara se realizeaza atunci cand imobilul are documentatie cadastrala si a fost inscris anterior in evidentele de cadastru si carte funciara. Intabularea ulterioara se refera la tranferul dreptului de proprietate prin operatiuni notariale de vanzare-cumparare, act de donatie, mostenire, ipoteca, partaj etc.

Dupa semnarea actelor juridice notarul este obligat sa solicite deschiderea cartii funciare pentru inscrierea noilor inscrisuri respectiv radierea celor vechi.

preturi cadastru

Cat costa intabularea

Costul unei intabulari este format din: onorariu intocmire documentatie cadastrala + taxe OCPI(tarife unice la nivel national)

Cadastru si intabulare garsoniera

Intocmire documentatie 400 lei + 120 lei taxe OCPI

Cadastru si intabulare apartament 2 camere

Intocmire documentatie 400 lei + 120 lei taxe OCPI

Cadastru si intabulare apartament 3 camere

Intocmire documentatie 450 lei + 120 lei taxe OCPI

Cadastru si intabulare apartament 4 camere

Intocmire documentatie 500 lei + 120 lei taxe OCPI

Intabulare teren

Intocmire documentatie 950 lei + 120 lei taxe OCPI

Intabulare teren cu constructii 

Intocmire documentatie 1100 lei + 120 lei taxe OCPI

Acte necesare

Intabulare casa

Acte necesare intabulare casa:

Cerere tip de inscriere

Documentatie cadastrala

Actele de proprietate in forma autentica notariala

Certificat fiscal de la Administratia financiara cu specificatia ‘pentru cadastru si intabulare’

Acte identitate proprietari in copii xerox

Intabulare apartament

Acte necesare intabulare apartament

Cerere de receptie si inscriere

Certificat fiscal pentru cadastru si intabulare

Actele de proprietate in copie legalizata

Declaratie Notariala -in cazul apartamentelor care nu au fost transcrise–ca actul nu a fost trecut in Registrul de Transcripțiuni si Inscriptiuni.

Certificat fiscal 

Acte identitate proprietari in copii xerox

Intabulare teren

Acte  necesare intabulare teren

Declaraţie pe propria răspundere cu privire la înstrăinarea si identificarea imobilului.

Extras din planul parcelar avizat pentru conformitate de primar(necesar doar pentru documentaţiile din extravilan).

Actele de proprietate, in copie legalizata.

Certificat fiscal

Acte identitate proprietari in copii xerox

Cat dureaza intabularea

Termenul de realizare a unei intabulari si avizarea de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara este de 21 de zile in regim normal si 7 zile in regim de urgenta. Furnizarea serviciilor in regim de urgenta de catre OCPI presupune pe langa plata tarifului in regim normal si plata unui tarif suplimentar pe serviciu in cuantum de 4 ori valoarea tarifului normal, dar nu mai mult de 5000 lei pe serviciu.

Cadastru si intabulare

Cadastru si intabularea reprezinta doua operatiuni disctincte respectiv, prima se refera la intocmirea documentatiei cadastrale iar cea din urma la inregistrarea in cartea funciara.

Cartea funciara reprezinta registrul unic la nivel national de evidenta a tuturor bunurilor imobile si a situatiei lor juridice. 

Drepturile ce pot fi intabulate in cartea funciara sunt urmatoarele: dreptul de proprietate, superficie, uz , uzufruct, abitatie, servitute, administrare, concesiune, dreptul de folosinta si drepturile de garantie(ipoteca).

5/5
Pentru mai multe informatii sau programari de lucrari va stam la dipozitie

Drepturi Copyright

Articolele de pe acest site sunt proprietatea e-CADASTRU.ro si sunt protejate de legea nr.8/1996 privind dreptul de autor. Conținutul articolului poate fi preluat în limita a 300 de cuvinte și doar cu citarea sursei cu link activ către adresa articolului original. In caz contrar, autorul textului preluat fără respectarea condițiilor se va adresa instanțelor de judecată. vă mulțumim pentru înțelegere.

Cadastru Sector 5

Certificatul de edificare o necesitate pentru intrarea in legalitate Certificatul de edificare reprezintă un act administrativ emis de către autoritatea locală (primărie), prin intermediul căruia se atestă faptul că la baza construcției a existat o

Memoriu arhitect intrare in legalitate

Memoriu arhitect pentru intrare in legalitate casa, apartament Memoriul arhitectural este un document elaborat de un arhitect autorizat și conține informații despre intervențiile realizate în trecut. Acesta include, de obicei, planuri și scheme ale modificărilor

Contact OCPI Bucuresti

OCPI Bucuresti numere de telefon Bulevardul Expoziţiei, 1A, Bucureşti 037.44.88.100 [email protected] https://b.ancpi.ro/ Serviciul Cadastru Fond Funciar – interior 151 Inspectori – interior 148/147 Serviciul Publicitate Imobiliara BCPI Sectorul 1 – interior 136/137/120 BCPI Sectorul 2 –

Titlul de proprietate

Ce este Titlul de Proprietate Titlul de proprietate este un act oficial care atestă dreptul unei persoane sau a unui grup de persoane de a deține și de a dispune de un imobil sau teren

Dreptul de superficie

Dreptul de superficie Dreptul de superficie este un drept real prin care titularul (superficiarul) are dreptul de a construi și de a exploata o construcție pe un teren care nu îi aparține, pentru o perioadă

Unitati de masura in topografie

Unitati de masura in topografie In topografie, există diverse unități de măsură pentru a măsura distanțele, unghiurile și înălțimile. Iată câteva dintre cele mai utilizate unități de măsură în topografie: Metru (m) – Este unitatea

Coordonatele wgs84

Coordonatele wgs84 Coordonatele WGS84 sunt un sistem de referință geografică global folosit pentru a descrie poziția unui punct de pe suprafața Pământului. Sistemul de referință WGS84 este utilizat în mod obișnuit în navigație, cartografie și

Memoriu arhitectura intrare in legalitate

Memoriu arhitect pentru obtinerea certificatului de edificare Memoriu tehnic arhitectura intrare in legalitate Memoriul arhitectural intocmit de arhitect sau urbanist cu drept de semnatura se solicita in special pentru proiectele de intrare in legalitate in

Intrare in legalitate constructii

Intrare in legalitate constructii edificate fara autorizatie Construcţiile edificate fără autorizaţie de construire au dat naştere unor discuţii între urbaniştii şi între arhitecţii şefi ai structurilor administraţiei publice la nivel local şi judeţean în condiţiile

Acte intabulare casa

Acte necesare cadastru si intabulare casa Cadastrul si intabularea unei case se realizeaza atunci cand dorim sa inscriem dreptul de proprietate asupra imobilului in cartea funciara la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara(OCPI). Cadastrul si

Expertiza MLPAT casa, anexa

Cum se obtine, acte necesare, pret Expertiza tehnica MLPAT casa, anexa Expertiza tehnica MLPAT, casa fara autorizatie Conform legii intrarea in legalitate a constructiilor edificate fara autorizatie sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se face prin

Expertiza tehnica MLPAT apartament
Expertiza tehnica MLPAT apartament

Expertiza tehnica MLPAT apartament Expertiza MLPAT apartament bloc Expertiza tehnica MLPAT pentru apartamente este solicitata de regula dupa ce s-au facut modificari interioare – intrare in legalitate ori se intentioneaza realizarea unor lucrari de construire.