fbpx

Memoriu arhitectura intrare in legalitate

Emilian Ion

Emilian Ion

Ing. Autorizat ANCPI
0757557627
[email protected]

Memoriu arhitectura pentru obtinerea certificatului de edificare

Expertiza tehnica MLPAT
expertiza MLPAT apartament

Memoriu tehnic arhitectura intrare in legalitate

Memoriul arhitectural intocmit de arhitect sau urbanist cu drept de semnatura se solicita in special pentru proiectele de intrare in legalitate in cazul constructiilor realizate fara autorizatie de construire si contin concluzii privind incadrarea lucrarilor in reglementarile documentatiilor de urbanizm aprobate si in vigoare la data solicitarii.

Memoriu tehnic arhitectura intrare in legalitate

Casa

Memoriu arhitect/urbanist pentru intrare in legalitate casa, Bucuresti si Ilvov

Apartament

Memoriu arhitect intrare in legalitate modificari interioare ori obtinere certificat de urbanism

Proiect DTAC

Realizare proiect DTAC privind obtinerea autorizatie

Putem realiza memoriul si planurile de arhitectura solicitate de primarie in vederea intrarii in legalita a constructiilor realizate fara autorizatie/nerespectarea acesteia ori lipsa procesului verbal de receptie la finalizarea lucrarilor.

Obtine o cotatie de pret pentru lucrarea ta completand formularul de mai jos

Memoriu arhitectural apartament

Memoriu arhitectural in cazul unui apartament de exemplu cuprinde relevee interioare cu situatia initiala inainte de modificari, situatia rezultata dupa realizarea modificarilor, detalierea elementelor modificate si incadrarea lor in reglementarile urbanisice, semnate de arhitect sau urbanist cu drept de semnatura.

De exemplu daca s-a modificat structura balconului, a fost inchis cu geam termopat sau s-au adaugat elemente de arhitectura care nu mai corespund cu arhitectura generala a blocului, va trebui intocmit un proiect arhitectural aparte care este supus ulterior aprobarii  primariei prin compartimentul de urbanism si amenajare al teritoriului. Daca se constata nerespectarea prevederilor de urbanism primaria poate solicita solutii ori revenirea la starea initiala.

Memoriu tehnic arhitectural este un proiect simplificat asemanator proiectului tehnic DTAC aferent obtinerii autorizatiei de construire necesar autorizatilor locale in vederea stabilirii incadrarii lucrarilor in prevederilor documentatiilor de urbanism aprobate la data solicitarii.

Memoriu tehnic arhitectural casa

In cazul locuintelor memoriul arhitectural necesar pentru intrarea in legalitate in urma edificarii fara autorizatie de construire ori nerespectarea acesteia se face pe baza masuratorilor cadatrale intocmite de un inginer cadastru care vor releva amplasamentul casei pe teren si implicit verificarea respectarii planului de situatie si a expertizei tehnice intocmita de inginerul structurist autorizat MLPAT. Modificarile la fatada necesita intocmirea planselor tehnice cu fatada, lateralele si sectiunea transversala.

Uneori, chiar daca din punct de vedere arhitectural constructia se incadreaza in parametri arhitecturali ai zonei primaria(autoritatea publica locala) poate respinge documntatia de intrare in legalitatea in cazul in care nu se respecta procentul de ocupare al terenului POT(amprenta la sol a constructiilor) respectiv CUT(coeficientul de utilizare, care cuprinde suprafetele desfasurate ale cladirilor).

Memoriu arhitectural lipsa Proces Verbal Receptie la terminarea lucrarilor

De foarte multe ori dupa obtinerea autorizatie de construire si edificarea propriuzisa a constructiei din lipsa informatiilor ori neglijenta nu se mai merge mai departe in vederea finalizarii intregului proces respectiv, intocmirea procesului verbal de receptie, realizarea masuratorilor cadastrale, obtinerea certificatului de edificare si ulterior intabularea noii constructii in cartea funciara.

Lipsa procesului verbal de receptie pentru constructiille edificate dupa anul 2001, atrage dupa sine necesitatea intrarii in legalitate prin realizarea expertizei tehnica MLPAT, masuratorilor cadastrale si memoriului tehnic arhitectural, intocmit de arhitect.

Conform legii 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de construire, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, articolul 37, alineat 6, constructiile edificate fara autorizatie, mai vechi de 3 ani pot intra in legalitate in baza certificatului de edificare eliberat de primarie in baza masuratorilor cadastrale, expertiza tehnica MLPAT respectiv a memoriului arhitectural intocmit de arhitect sau urbanist cu drept de semnatura privitor la incadrarea lucrarilor realizate in prevederile regulamentelor de urbanism aprobate.

Pret memoriu arhitectural intrare in legalitate

Costul memoriului arhitectural si planurilor intocmite de arhitect difera in functie de tipul locuintei si complexitatea lucrarilor realizate. Ne puteti contacta direct ori completand formularul de mai sus pentru a solicita o cotatie de pret conform lucrarii dvs.

Drepturi Copyright

Articolele de pe acest site sunt proprietatea e-CADASTRU.ro si sunt protejate de legea nr.8/1996 privind dreptul de autor. Conținutul articolului poate fi preluat în limita a 300 de cuvinte și doar cu citarea sursei cu link activ către adresa articolului original. In caz contrar, autorul textului preluat fără respectarea condițiilor se va adresa instanțelor de judecată. vă mulțumim pentru înțelegere.

Titlul de proprietate

Ce este Titlul de Proprietate Titlul de proprietate este un act oficial care atestă dreptul unei persoane sau a unui grup de persoane de a deține și de a dispune de un imobil sau teren

Dreptul de superficie

Dreptul de superficie Dreptul de superficie este un drept real prin care titularul (superficiarul) are dreptul de a construi și de a exploata o construcție pe un teren care nu îi aparține, pentru o perioadă

Unitati de masura in topografie

Unitati de masura in topografie In topografie, există diverse unități de măsură pentru a măsura distanțele, unghiurile și înălțimile. Iată câteva dintre cele mai utilizate unități de măsură în topografie: Metru (m) – Este unitatea

Coordonatele wgs84

Coordonatele wgs84 Coordonatele WGS84 sunt un sistem de referință geografică global folosit pentru a descrie poziția unui punct de pe suprafața Pământului. Sistemul de referință WGS84 este utilizat în mod obișnuit în navigație, cartografie și

Cadastru si intabulare Sector 1

Cadastru Sector 1 Cadastru si intabularea sunt proceduri obligatorii in vederea realizarii operatiunilor privind dreptul de proprietate, vanzare, act de donatie, construire etc. Cadastru este partea tehnica, masurarea propriuzisa a proprietatii si intocmirea Planului de