fbpx

Expertiza MLPAT Primarie

Emilian Ion

Emilian Ion

Ing. Autorizat ANCPI
0757557627
[email protected]

Expertiza MLPAT pentru Primarie

Expertiza tehnica MLPAT primarie

Ce este expertiza MLPAT

Prin Certificatul de Urbanism, primaria solicita Expertiza MLPAT in situatia in care se constata ca lucrarile de construire s-au realizat fara respectarea autorizatiei de construire, lipsa acesteia ori a procesului verbal de receptie la finalizarea lucrarilor, modificari la fatada, lucrari de supraetajare, mansardare ori schimbare de functiune cu modificari structurale.

Expertiza MLPAT demolare pereti apartament

Expertiza tehnica MLPAT apartament

Expertiza tehnica pentru modificari la fatada cladirii

Pentru lucrari la fatada cladirii cu interventii asupra elementelor constructive, structurale sau nestructurale, avand ca efect modificarea totala sau partiala a fatadei cladirii primaria solicita in mod obligatoriu expertiza tehnica ori acordul proiectatului initial.

Expertiza tehnica MLPAT pentru supraetajare cladiri

Supraetajarea cladirilor este permisa conform legii 50/1991 o singura data, cu un singur nivel, in suprafata de max. 20% din suprafata construita desfasurata a cladiri, cu conditia sa nu se afle in zonele de protectie a monumentelor ori a altor obiective protejate.

Expertiza Tehnica pentru mansardare

Conform legii este permisa mansardarea cladirilor existente cu condiţia ca aceasta să nu fie o falsa mansardare ci să se inscrie in volumul unui acoperis cu panta de maxim 45 grade; suprafata nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria construita.

Pentru mansardarea unei cladiri este necesar sa obtineti obligatoriu autorizatie de construire respectiv realizarea unui proiect tehnic care va avea la baza indicii urbanistici specificati in certificatul de urbanism si expertiza tehnica.

Expertiza tehnica pentru continuarea lucrarilor la constructii nefinalizate

Conform legii 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructie actualizata, in cazul intreruperii executiei lucrarilor pe o perioada care depaseste durata de executie inscrisa in autorizatia ce construire, fara aplicarea masurilor de conservare, continuarea lucrarilor ramase de realizat se va putea face numai avand la baza o documentatie tehnica intocmita in conformitate cu un raport de expertiza tehnica privind respectarea cerintelor fundamentale in constructii.

Expertiza Tehnica pentru obtinerea Certificatului de edificare

Certificatul de edificare pentru modificari interioare este necesar atunci cand:

 • constructia a fost edificata fara autorizatie de construire sau cand aceasta nu s-a respectat
 • lipseste procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor
 • s-au realizat modificari ale proiectului tehnic fara autorizatie
 • intrare in legalitate edificare constructii conform legii 50/1991

Cat costa Expertiza tehnica MLPAT solicitata prin CU de primarie

Costul expertizei MLPAT pentru primarie difera in functie de dimensiunea, tipul si complexitatea constructiei edificate si este cuprinsa intre 1000 lei si 4500 lei iar in unele cazuri poate fi si mai mare.

Ce acte ai nevoie de pentru eliberarea Certificatului de Edificare la primarie

Acte necesare modificari interioare - Primaria Sector 1

Primaria sectorului 1 emite in baza documentatiei de mai jos,
Adeverinta de atestare a edificarii constructiei(edificata, extinsa/modificata fara autorizatie de construire) 

 • Cerere tip
 • Buletin de Identitate/Carte de identitate/Pasaport – ale tuturor proprietarilor persoane fizice sau C.U.I/C.I.F. ale tuturor proprietarilor persoane juridice – in copie
 • Documente de reprezentare – (imputernicire, adresa, delegatie, etc.) – in original
 • Extras de Carte Funciara pentru informare(actualizata la zi, nu mai veche de 30 de zile)
 • Acte de proprietate conform cu originalul
 • Expertiza tehnica cu privire la respectarea cerintelor fundamentale aplicabile privind calitatea in constructii si concluzii privind neafectarea cladirilor invecinate, intocmita de un expert tehnic-inginer atestat MLPAT-1, in original, nu mai veche de 1 an calendaristic.
 • Documentatie tehnica(specialitatea arhitectura, memoriu tehnic si planuri) cu concluzii privind incadrarea lucrarilor in reglementarile documentatiilor de urbanism aprobate si in vigoare la data solicitarii, intocmita de un arhitect sau urbanism cu drept de semnatura, in original
 • Documentatie cadastrala intocmita de persoana autorizata A.N.C.P.I. privitor la lucrarile executate(ridicare topografica care sa evidentieze amplasamentul constructiei in cauza, dimensiunile, suprafata construita si cea desfasurata, precum si retragerile acesteia fata de limitele de proprietate ale terenului), in original
 • Alte documente necesare, dupa caz(respectarea prevederilor Codului Civil-art. 612, art. 615, art. 616), respectarea H.C.G.M.B. nr. 66 din 06.04.2006 cu privire la locurile de parcare care vor fi asigurate strict in incinta)
 • Declaratie notariala pe propria raspundere privind:
 •  lucrarile de construire executate fara autorizatie mai vechi de 3 ani.
 •  inexistenta unui Proces verbal de control si/sau proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor aferente lucrarilor de construire executate fara autorizatie
 • Acte doveditoare ale vechimii modificarilor, mai mult de 3 ani a constructiei(contracte, bonuri fiscale, facturi, etc.)
 • Dovada luarii in evidentele fiscale in vederea impunerii la momentul edificarii constructiei
 • Dovada platii la zi a impozitului pe constructie

Actele se depun la sediul primariei Sector 1 din Bd. Banu Manta nr. 9, Sector 1, Bucuresti, la departamentul de urbanism si amenajare a teritoriului.

Acte necesare modificari interioare Primaria sectorului 2

Primaria sectorului 2 emite in baza documentatiei de mai jos, Adeverinta de atestare a lucrarilor executate fara autorizatie de construire.

 • Cerere tipizata
 • I./C.I. proprietari C.U.I./C.I.F. persoane juridice
 • Acte de proprietate, conform cu originalul
 • Extras de Carte Funciara pentru informare nu mai veche de 30 de zile
 • Acordul bancii creditoare sau dovada radiere ipoteca, dupa caz
 • Expertiza tehnica cu privire la respectarea cerintelor fundamentale aplicabile privind calitatea in constructii
 • Memoriu tehnic, intocmit de un arhitect cu privire la lucrarile executate in raport cu incadrarea acestora in reglementarile documentatiilor de urbanism aprobate

Nota: la primaria Sector 2, memoriul tehnic se solicita doar in anumite cazuri, purtati o discutie la sediul primariei si vedeti daca sunteti in situatia in care trebuie sa prezentati si memeriul arhitectural.

 1. Documentatie cadastrala, intocmita de catre o persoana fizica autorizata de catre OCPI, respectiv, RLV nou cu situatia existenta, RLV vechi, PAD, dupa caz
 2. Nota de constatare emisa de catre Politia Locala – Serviciul Disciplina in Constructii

Acte necesare modificari interioare Primaria sectorului 3

Primaria sectorului 3 emite in baza documentatiei de mai jos, Adeverinta de atestare a lucrarilor executate fara autorizatie de construire.

  • Cerere
  • I./C.I. proprietari, coproprietari sau C.U.I./C.I.F. firma
  • Acte de proprietate, conform cu originalul
  • Extras de Carte Funciara pentru informare(actualizata la zi, nu mai veche de 30 de zile)
  • Acordul bancii creditoare sau dovada radiere ipoteca, dupa caz
  • Expertiza tehnica cu privire la respectarea cerintelor fundamentale aplicabile privind calitatea in constructii
  • Memoriu tehnic, intocmit de un arhitect cu privire la lucrarile executate in raport cu incadrarea acestora in reglementarile documentatiilor de urbanism aprobate
  • Documentatie cadastrala, intocmita de catre o persoana fizica autorizata de catre OCPI
  • Nota de constatare emisa de catre Politia Locala – Serviciul Disciplina in Constructii

Documentatii principale pentru intrare in legalitate constructii realizate fara autorizatie

Actele de baza prin care se intra in legalitate dupa construirea fara autorizatie ori alte situatii care necesita eliberarea certificatului de atestare a edificarii pentru modificari ale constructiei sunt:

Documentatia cadastrala conform cu realitatea

Expertiza tehnica MLPAT

Proiectul arhitectural – memoriu tehnic 

Solicita Expertiza tehnica MLPAT completand formularul de mai jos

5/5
Ne puteti contacta pentru mai multe detalii si telefonic intre orele 08:00-18:00

Drepturi Copyright

Articolele de pe acest site sunt proprietatea e-CADASTRU.ro si sunt protejate de legea nr.8/1996 privind dreptul de autor. Conținutul articolului poate fi preluat în limita a 300 de cuvinte și doar cu citarea sursei cu link activ către adresa articolului original. In caz contrar, autorul textului preluat fără respectarea condițiilor se va adresa instanțelor de judecată. vă mulțumim pentru înțelegere.

Navigare rapida

Formular contact

Memoriu arhitectura intrare in legalitate

Memoriu arhitect pentru obtinerea certificatului de edificare Memoriu tehnic arhitectura intrare in legalitate Memoriul arhitectural intocmit de arhitect sau urbanist cu drept de semnatura se solicita in special pentru proiectele de intrare in legalitate in

Cadastru si intabulare Sector 1

Cadastru Sector 1 Cadastru si intabularea sunt proceduri obligatorii in vederea realizarii operatiunilor privind dreptul de proprietate, vanzare, act de donatie, construire etc. Cadastru este partea tehnica, masurarea propriuzisa a proprietatii si intocmirea Planului de

Intrare in legalitate constructii

Intrare in legalitate constructii edificate fara autorizatie Construcţiile edificate fără autorizaţie de construire au dat naştere unor discuţii între urbaniştii şi între arhitecţii şefi ai structurilor administraţiei publice la nivel local şi judeţean în condiţiile

Acte intabulare casa

Acte necesare cadastru si intabulare casa Cadastrul si intabularea unei case se realizeaza atunci cand dorim sa inscriem dreptul de proprietate asupra imobilului in cartea funciara la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara(OCPI). Cadastrul si

Expertiza MLPAT casa, anexa

Cum se obtine, acte necesare, pret Expertiza tehnica MLPAT casa, anexa Expertiza tehnica MLPAT, casa fara autorizatie Conform legii intrarea in legalitate a constructiilor edificate fara autorizatie sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se face prin