fbpx

Actualizare date cadastrale imobil

actualizare date imobil

Ce inseamna actualizare date cadastrale

Procesul de actualizare date cadastrale imobil presupune practic reinnoirea documentatiei tehnice din Cartea Funciara.

Actualizarea de date cadastrale este necesara in momentul in care se aduc modificari unui imobil(teren, constructie) prin extindere, ridicare etaj nou sau anexe, demolarea unei anexe deja existente sau alte operatiuni care fac ca suprafata nou obtinuta sa nu mai corespunda cu cea din acte.

Operatiunea de actualizare este obligatorie conform legilor in vigoare si implica remasurarea imobilului pentru a crea un nou dosar cadastral care trebuie depus la OCPI pentru procesarea actualizarii.

Actualizarea datelor cadastrale este necesara si in situatia in care intervin modificari la:

 • adresa imobil
 • limite imobil
 • categoria de folosinta
 • in cazul privatizarii
 • darii in arenda
 • vanzare silita

Actualizarea datelor cadastrale se realizeaza in urma solicitarii proprietarilor ori la cererea oficiilor teritoriale pe raza carora este situat imobilul.

ACTUALIZARE DATE CADASTRALE LA SCHIMBARE ADRESA IMOBIL

Documentatia tehnica realizata in scopul modificarii adresei imobilului

Acte necesare:

 • Extras de Carte Funciara nou
 • Copie CI proprietari persoane fizice/CUI persoane juridice
 • Declaratie de indentificare imobil
 • Adeverinta de la Primarie cu privire la adresa imobilului
 • Copiile vechilor documentatii cadastrale in cazul in care acestea exista
ACTUALIZARE DATE CADASTRALE LA REPOZITIONARE SAU MODIFICARE LIMITE IMOBIL

Documentatia tehnica realizata in scopul repozitionarii ori modificarii limitelor imobilului

Acte necesare:

 • Extras de Carte Funciara actualizat
 • Copie harta de Carte Funciara obtinuta de la Primarie ori Birourile de Cadastru si Publicitate Imobiliara subordonate
 • Declaratie de indentificare imobil
 • Copie CI proprietari ori CUI persoane juridice
 • Copie documentatie veche de intabulare ori alt tip
 • Proces verbal de vecinatate necesar pentru limita neingradita, streasina sau altele
 • Planul parcelar in anumite cazuri
ACTUALIZARE DATE CADASTRALE LA RECTIFICARE SAU MODIFICARE SUPRAFATA IMOBIL

Documentatia tehnica realizata in scopul rectificarii ori modificarii suprafetei imobilului

Acte necesare:

 • Extras de Carte Funciara actualizat
 • Copie harta de Carte Funciara obtinuta de la Primarie ori Birourile de Cadastru si Publicitate Imobiliara subordonate
 • Declaratie de indentificare imobil
 • Copie CI proprietari ori CUI persoane juridice
 • Copie documentatie veche de intabulare ori alt tip
 • Proces verbal de vecinatate necesar pentru limita neingradita, streasina sau altele
 • Declaratie notariala in scopul diminuarii ori extiderii suprafetei
 • Planul parcelar in anumite cazuri
ACTUALIZARE DATE CADASTRALE LA SCHIMBARE CATEGORIE DE FOLOSINTA IMOBIL

Documentatia tehnica realizata in scopul schimbarii categoriei de folosinta a imobilului

Acte necesare

 • Extras de Carte Funciara actualizat
 • Adeverinta de la Primari cu privire la categoriile de folosinta conform planului de amplasament si delimitare
 • Declaratie de indentificare imobil
 • Copie CI proprietari ori CUI persoane juridice
 • Copie documentatie veche de intabulare ori alt tip
 • Proces verbal de vecinatate necesar pentru limita neingradita, streasina sau altele
 • Declaratie notariala in scopul diminuarii ori extiderii suprafetei
 • Planul parcelar in anumite cazuri
TRECEREA UNUI TEREN DIN EXTRAVILAN IN INTRAVILAN

Documentatia tehnica realizata in scopul trecerii unui imobil din extravilan in intravilan

Acte necesare

 • Extras de Carte Funciara actualizat
 • Adeverinta de la Primari conform careia imobilul este situat in extravilan
 • Declaratie de indentificare imobil
 • Copie CI proprietari ori CUI persoane juridice
 • Copie documentatie veche de intabulare ori alt tip

  Termenul de finalizare a procedurii este de 2 – 3 zile pentru intocmirea documentatiei tehnice si 21 de zile lucratoare(in regim normal) pentru avizarea acestuia de catre Oficiul de Cadastru.

  Pentru mai multe informatii sau programari de lucrari va stam la dispozitie.

  Ing. Emilian Ion

  0758 030 373

  Va invitam sa vizualizati lista cu onorariile noastre pentru actualizare date cadastrale

  inapoi