fbpx

Alipire apartamente

alipire apartamente, cadastru apartament

Prin Alipire apartamente se intelege procedura tehnico-juridic prin care doua sau mai multe apartamente sau unitati individuale distincte cu Carti Funciare deschise in prealabil se unesc formand un singur apartament.

De asemenea in situatia in care o locuinta a fost divizata anterior prin acest proces ea poate fi reintregita.

Conditia pentru alipire a doua imobile este ca acestea sa fie in posesia aceluiasi proprietar. Nu se poate realiza procedura de alipire imobile cu proprietari diferiti.

Unitatea individuala sau apartamentul rezultat in urma alipirii se inscrie intr-o Carte Funciara noua in beneficiul aceluiasi proprietar cu mentinerea sarcinilor si drepturilor existente anterior alipirii.

Alipirea imobilelor este finalizata dupa inchiderea vechilor Carti Funciare si deschiderea celei noi.

1. Pentru intocmirea documentatiei cadastrale va trebui sa luati legatura un expert autorizat de catre ANCPI. Inginerii nostri va stau la dispozitie pentru orice detalii sau nelamuriri.

2. Va trebui sa aveti la indemana urmatoarele documente:
 • Extras Carte Funciara de informare aferent fiecarui apartament care urmeaza a fi alipit/unit(in cazul in care nu-l posedati va putem obtine noi extrasul)
 • Cerere in vederea eliberarii extrasului de Carte Funciara
 • Se va achita tariful pentru eliberare a Cartii Funciare de informare in valoare de 20 lei pentru fiecare apartament catre Oficiul de Cadastru, termenul de eliberare este de 2 zile lucratoare.
 • acordul creditorului impotecar in situatia in care unul sau toate apartamentele sunt ipotecate
 • Copie Carti Identitate proprietari
 • vechile relevee ale apartamentelor
3.  Se vor completa formularele tip cerute de Oficiul de Cadastru in vederea depunerii documentatiei, receptionarii si deschiderii noii Carti Funciare.
4. Se va intocmi dosarul cadastral in baza masuratorilor efectuate pe teren de catre unul dintre inginerii nostri in prezenta proprietarului.
 • se vor analiza documentele furnizate de proprietar
 • se va stabili data in care vor fi realizate masuratorile
 • se va incheia o conventie pentru ca persoana autorizata sa poata ridica si depune documentatiile catre ANCPI in beneficiul proprietarului
 • se vor efectua masuratorile pentru fiecare apartament
 • se prelucreaza la birou datele in vederea realizarii de relevee
5. Dosarul cadastral se va depune la Oficiul de Cadastru de pe raza caruia se afla imobilele in vederea receptionarii
 • documentatia este depusa in 3 exemplare
 • se achita catre Oficiul de Cadastru tariful de receptionare in cuantum de 60 lei, termenul de receptionare a documentatiei fiind de 7 zile lucratoare
 • Oficiul de Cadastru poate cere completari ori verifici suplimentare
6. Receptionarea dosarului Cadastral
 • se emite Referat de admitere a documentatiei si se aloca numarul cadastral pentru noul apartament rezultat din alipire
 • dupa 7 zile se va ridica documentatia cadastrala de catre persoana autorizata si se va transmite proprietarului in 2 exemplare
7. Incheierea actului de alipire de catre notarul public
 • Proprietarul se adreseaza unui notar public in vederea autentificarii actului de alipire
 • Notarul public solicita la randul sau Oficiului de Cadastru eliberarea extraselor de Carte Funciara pentru autentificare
 • In baza documentatiei cadastrale de alipire receptionate si al extraselor de Carte Funciara de autentificare se va autentifica si incheia actul de alipire.
 • Notarul depune la Oficiul de Cadastru cererea de inscriere in Cartea Funciara a alipirii
 • Se achita tariful de inscriere in Cartea Funciara a alipirii in cuantum de 60 lei, termenul fiind de 7 zile lucratoare.
8. Inscrierea alipirii in Cartea Funciara
 • Oficiul de Cadastru va dispune prin incheiere de Carte Funciara inscrierea alipirii in noua Carte Funciara
 • Se inchid vechile Carti Funciare
 • Se ridica de catre notarul public incheierea de Carte Funciara si Extrasul de Carte funciara de informare
  Tarife de urgenta OCPI
  • Tarif de urgenta receptioe in regim de urgenta 300 lei; 3 zile lucratoare
  • Tarif de inscriere in regim de urgenta 300 lei, 3 zile lucratoare

  Click aici pentru Tarife intocmire Dosar Cadastral Alipire apartamente

  Inapoi