Care sunt partile comune ale unui imobil

spatii comnue imobil

Partile comune conform articolui 649 din codul civil

Se considera a fi parti comune, daca nu se specifica prin lege ori alt act juridic altfel urmatoarele:

  • Terenul pe care se afla cladirea format din suprafata construita si cea neconstruita necesara exploatarii normale a acesteia.
  • Fundatia, curtea interioara, structura, structura de rezistenta, peretii, acoperisul, terasele, scarile, casa scarilor, pivnite si subsoluri
  • Cosuri de fum si aerisire, spatii spalatorii si uscatorii

Pot fi atribuite in folosinta exclusiva a unor parti comune

Conform articolului 650 din codul civil se poate atribui drept de folosinta exclusiva unor coproprietari cu conditia ca drepturile celorlalti coproprietari sa nu fie atinse.

Decizia de atribuire exclusiva a drepturilor de folosinta asupra unui spatiu din imobil se adopta cu majaritate de doua treimi din numarul total de coproprietari, de catre asociatia de proprietari sau in lipsa acesteia de adunarea generala.

Instrainarea, ipotecarea unitatilor individuale din cadrul condominiilor se poate face doar impreuna cu cota parte din spatiul comun.

Drepturile si sarcinile proprietarilor asupra imobileler

Proprietarii comuni a unui imobil vor imparti beneficiile si sarcinile proportional cu cota lor parte din proprietate.