Distante intre cladiri, lucrari, plantatii fata de hotarul vecin

Distante intre cladiri, lucrari, plantatii pe limita de hotar

Distante intre cladiri, lucrari, plantatii fata de hotarul vecin

Conform acticolului 612 din codul civil, constructiile, lucrarile sau plantatiile se pot amplasa la minumun 60 cm de linia de hotar,

daca prin regulamentul de urbanism local nu este prevazul altfel.

Arborii mai mari de 2m se amplaseaza la minumun 60 cm fata de limita de hotar cu exceptia celor mai mici de 2 m, plantatiilor si gardurilor vii.

Daca nu se respecta distanta, proprietarul imobilului afectat poate solicita taierea acestora pana la diminsiunea permisa ori scoaterea acestora pe cheltuiala proprietarului.

Vederea asupra proprietatii vecinului

Vederea asupra proprietatii vecinului

Conform Articolului 614 din Codul Civil realizarea ferestrelor de vedere in zidul comun este permisa doar cu acordul proprietarilor.

Distanta minima pentru fereastra de vedere- articolul 615

Este obligatorie pastrarea unei distante de minim 2 metri intre fereastra, balconul ori alte lucrari asemenea lucrari si limita de hotar.

Distanta pentru ferestrele neparalele cu linia de hotar este de minim 1 m, masurata de la cel mai apropiat al ferestrei ori balconului fata de limita de hotar.

Fereastra de lumina Articolul 616 din codul civil.

Proprietarul poate sa-si deschida fara limita de distanta ferestre de lumina daca sunt astfel construite incat sa impiedice vederea spre fondul invecinat.