Certificatul energetic

Emilian Ion

Emilian Ion

Ing. Autorizat ANCPI
0757557627
[email protected]

Certificatul energetic, ce este si cand avem nevoie de el.

Certificatul de performanta energetica reprezinta un act recunoscut de catre statele membre UE,  care indica performantele energetice ale unei cladiri calculata conform art. nr. 3 in Legea 372/2005.

Certificatul energetic este un act obligatoriu intocmit de catre auditori energetici atestati(MDRAP) cu o valabilitate de 10 ani.

Care este termenul de executie a unui certificat energetic

Termenul de executie si eliberare al unui certificat energetic este de maximum 24-48 de ore pentru zona Bucuresti, Ilfov.

Certificarea performantei energetice poate fi efectuata pentru intreaga cladire ori pe o unitate din aceasta reprezentativa, cu aceleasi caracteristici relevante din punct de vedere al energiei.

Conform directivei 2010/31/UE/19.05.2010 toate cladirile construite dupa anul 2007 necesita certificat de performanta energetica.

“cladire” din punct de vedere energetic este  o constructie cu acoperis si pereti in care energia este utilizata pentru a se regla climatul interior;

“Cladire cu consum de energie aproape egal cu 0” insemna o cladire a carei performanta energetica este foarte ridicata.
Preturi certificat energetic
 • Certificat energetic garsoniera: 250 lei;
 • Certificat energetic apartament 2 camere: 250 lei
 • Certificat energetic apartament 3 camere: 250 lei
 • Certificat energetic apartament 4 camere: 300 lei
 • Certificat energetic apartament 5+ camere: 350 lei
 • Certificat energetic case: de la 2,5 lei/m2
 • Certificat energetic pentru alte constructii: pretul se negociaza in functie de complexitatea lucrarii

Ce insemna performanta energetica a unei cladiri

Performanta energetica a unei cladiri reprezinta totalul energiei calculate sau masurate necesare pentru asigurarea necesarului de energie(pentru incalzire, racire, ventilatie, apa calda si iluminat), in conditii de utilizare normala.

Cum se determina performanta energetica a unei cladiri

Performanta energetica a unei cladiri se determina in functie de consumul calculat sau real de energie pentru incalzirea si racirea spatiului, ventilatie, apa calda menajera, iluminat si alte sisteme tehnice ale imobilelor. Rezultatele se exprima printr-un indicator numeric al consumului de energie in vederea certificarii performantei energetice si al incadrarii in cerintele minime de performanta energetica. Metodologia calculului performantei energetice este intr-o continua evolutie.

Acte necesare pentru obtinerea unui Certificat Energetic

Documente necesare pentru obtinerea unui Certificat Energetic pentru un apartament sau o casa sunt urmatoarele:
 • Releveul apartamentului sau a casei(dimensiuni incapari, ferestre, usi)
 • Cartea tehnica a constructiei
 • Informatii despre imobil(detaliate mai jos).
In cazul in care nu exista releveu vi-l putem realiza noi si depune spre avizare la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliare, puteti consulta lista noastra de preturi aici.

Ce informatii sunt necesare pentru a intocmi Certificatul energetic

 • Denumire proprietari
 • Anul construcției
 • Regimul de înălțime al clădirii, etajul apartamentului evaluat energetic (în cazul în care se află la ultimul etaj, se solicită informații despre termoizolația terasei; dacă este situat la parter, se solicită informații despre subsol, dacă există, și dacă acesta este încălzit, după caz);
 • Releveul apartamentului cu dimensiunile încăperilor și ale ferestrelor;
 • Identificarea peretilor exteriori;
 • Tipul ferestrelor (simple/duble), materialul ramelor (PVC/lemn/otel/aluminiu), tipul sticlei (o singură foaie/sistem termopan/tripan);
 • Ce tip de material a fost utilizat pentru închiderea peretilor exteriori și grosimea acestora (zidărie cărămidă/BCA/panouri prefabricate de beton);
 • Dacă imobilul a fost sau nu reabilitat termic cu polistiren (și grosimea acestuia);
 • Tip de încălzire – centralizat (RADET) sau centrală proprie;
 • Câte puncte de apă există în imobil (cadă, duș, lavoare etc.);
 • Apometre/repartitoare instalate la locație;
 • Înălțimea încăperilor;
 • Tipul caloriferelor utilizate (aluminiu, fontă, oțel);
 • Orientarea cardinală a apartamentului (nord, sud, est, vest);
 • Balconul, dacă este deschis sau închis (și cu ce tip de tâmplărie, după caz);
 • Starea tehnică a fațadei;
 • Existența unui subsol tehnic în imobil și dacă sunt pierderi de apă caldă (pentru imobilele cu încălzire centralizată).”

Ce insemna sistem tehnic al cladirii

Sistemul tehnic al clădirii este format din toate echipamentele tehnice utilizate pentru încălzire, răcire, ventilare, apă caldă menajeră, iluminat incorporat, automatizare și controlul clădirii, precum și generarea de energie electrică, inclusiv sistemele care utilizează energie din surse regenerabile.

Certificat energetic pentru locuințe unifamiliale

Clădirile unifamiliale pot fi certificate din punct de vedere energetic pe baza unei evaluări a unei alte clădiri reprezentative, similare din punct de vedere al proiectării, volumetriei și performanței energetice, cu condiția ca asemănarea să fie garantată de expertul care eliberează certificatul de performanță energetică.

Eliberarea certificatelor de performanță energetică a clădirilor

Statele membre UE solicită eliberarea certificatelor de performanță energetică pentru:

 • clădiri sau unități din clădiri, construite, vândute sau închiriate unui nou locatar;
 • clădirile cu suprafețe utile de peste 250 mp, utilizate de către autorități publice și vizitate în mod frecvent de public.

Statele membre UE impun ca, la construcția, vânzarea sau închirierea unui imobil sau a unei unități din acesta, originalul sau o copie a certificatului de performanță energetică să fie înmânată noului proprietar/locatar.

În certificatul energetic se oferă informații privind locul de unde proprietarul imobilului sau locatarul acestuia poate solicita informații detaliate despre recomandările privind performanța energetică stipulate pe certificat.

Certificat energetic pentru construcții vândute sau închiriate înaintea construirii

Atunci când o clădire se vinde sau închiriază înainte de a fi construită, instituțiile statului pot solicita o evaluare a viitoarelor performanțe energetice, certificatul fiind eliberat în acest caz înainte sau odată cu finalizarea construcției.

Conform directivelor statelor membre UE, imobilele care dețin certificate energetice și care sunt supuse vânzării sau închirierii trebuie să specifice în anunțurile din mijloacele de comunicare în masă indicatorul de performanță energetică stipulat în Certificatul de performanță energetică.

Categorii de clădiri care necesită Certificat de performanță energetică conform Legii 372/2005 Art. 6 alin. 1

Certificatul de performanță energetică se elaborează pentru următoarele categorii de clădiri care se construiesc, se vând, se închiriază sau se supun lucrărilor de renovare majoră:

 • Clădiri unifamiliale;
 • Blocuri colective;
 • Birouri;
 • Clădiri de învățământ;
 • Spitale;
 • Hoteluri și restaurante;
 • Construcții sportive;
 • Clădiri pentru servicii de comerț en gros și cu amănuntul;
 • Alte tipuri de clădiri cu consum energetic;
 • Clădiri aflate în proprietatea/administrarea autorităților publice ale statului/instituții care prestează servicii publice.

Ce înseamnă renovare majoră a unei clădiri?

Renovare majoră reprezintă totalul lucrărilor de renovare din punct de vedere energetic atunci când:

 • costul renovării (anveloparea și/sau sistemele tehnice) clădirii depășește 25% din valoarea imobilului (excluzând valoarea terenului pe care este amplasată clădirea);
 • peste 25% din suprafața clădirii este supusă lucrării de renovare.

Construcții pentru care nu este necesar Certificatul energetic

La ce clădiri nu se întocmește Certificat energetic?

Conform legii 372/2005, Art 7, există anumite clădiri exceptate în mod explicit pentru care nu se întocmește Certificat energetic, după cum urmează:

 • Lăcașuri de cult sau cu alt caracter religios;
 • Construcții cu valoare istorică și/sau arhitecturală și monumente protejate;
 • Clădiri provizorii cu perioadă de folosință maxim 2 ani (zone industriale, ateliere, anexe gospodărești ale exploatărilor agricole);
 • Construcții rezidențiale care sunt utilizate maxim 4 luni pe an;
 • Construcții izolate (independente) cu suprafața utilă sub 50 mp;
 • Clădiri care se vând/inchiriază înainte de efectuarea recepției la finalizarea lucrărilor (Art. 20, alineat 3).

Cât costă un certificat energetic?

Prețul pentru întocmirea unui Certificat energetic este între 250 lei (pentru apartamente cu 1 cameră – garsoniere) și 350 lei (pentru apartamente cu 4 camere).

Cât timp durează emiterea certificatului energetic?

Certificatul energetic se emite în 24-48 de ore de la solicitare pentru imobilele localizate în zona București-Ilfov.

Certificatul se redactează și se eliberează de către un auditor energetic pentru clădiri, în urma solicitării proprietarului, fiind valabil 10 ani de la data eliberării acestuia stipulată în certificat, cu excepția situației în care sunt realizate între timp lucrări de renovare majoră prin care se modifică consumul energetic al clădirii.

Certificatul energetic cuprinde valori calculate conform reglementărilor tehnice în vigoare privind consumul de energie și emisiile de CO2. În anexa certificatului energetic sunt cuprinse recomandări pentru reducerea consumurilor de energie ale clădirii, cu excepția cazului în care acest lucru nu este posibil.

 • Cand ai nevoie de certificat energetic?

  Conform articolului 19, pentru toate clădirile care se vând sau se închiriază, este necesar ca proprietarul/administratorul să pună la dispoziția cumpărătorului/chiriașului, înaintea semnării contractului, originalul (în cazul vânzării) sau o copie (în cazul închirierii) a Certificatului energetic.

  Conform articolului 20, pentru clădirile care se construiesc, Certificatul de performanță energetică va fi prezentat în original în momentul realizării recepției la terminarea lucrărilor și se anexează în copie la Procesul-verbal de recepție, constituind parte integrantă a cărții tehnice a imobilului.

  Procesul-verbal încheiat la recepția la finalizarea lucrărilor, neînsoțit de copia după Certificatul de performanță energetică, este nul

Procesul de cadastru si intabulare implica si putina birocratie in vederea obtinerii actelor necesare inscrierii, este normal sa nu cunoasteti toti pasii asa ca va stau la dispozitie pentru eventualele intrebari.

Drepturi Copyright

Articolele de pe acest site sunt proprietatea e-CADASTRU.ro si sunt protejate de legea nr.8/1996 privind dreptul de autor. Conținutul articolului poate fi preluat în limita a 300 de cuvinte și doar cu citarea sursei cu link activ către adresa articolului original. In caz contrar, autorul textului preluat fără respectarea condițiilor se va adresa instanțelor de judecată. vă mulțumim pentru înțelegere.

Cadastru si intabulare Sector 1

Pentru a efectua cadastru și intabularea unui imobil în Sector 1, București, sunt necesare o serie de documente tehnice și juridice pe care vom incerca sa le detaliem in continuare pentru a clarifica pe cât

Asigurare locuinta pentru cadastru

Asigurarea locuintei obligatorie pentru Cadastru si intabulare Asigurarea pentru locuințe de tip PAD este obligatorie pentru realizarea cadastrului și întabulării, conform Legii 115/2023, care modifică Legea 260/2008. Prevederile acestei legi au intrat în vigoare începând

Cadastru Voluntari

Ghid complet pentru a realiza cadastru si intabularea in Voluntari Ce înseamnă cadastru și intabulare? Cadastrul se referă la procesul de înregistrare a proprietăților imobiliare într-un registru oficial, care include detalii precum amplasamentul, dimensiunile, limitele

Cadastru si intabulare Buftea

Cadastru și Intabulare a Imobilelor în Buftea, Ilfov Cadastrul și intabularea imobilelor reprezintă procesul de înregistrare și actualizare a datelor referitoare la proprietăți în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară. Aceste informații sunt

certificat fiscal
Ce este cadastrul și cum funcționează în România?

Cadastrul în România: O privire de ansamblu Cadastrul este un sistem complex de evidență tehnică, economică și juridică a tuturor bunurilor imobile (pământ, ape, păduri, construcții etc.). Acesta a evoluat de-a lungul timpului, de la