Clauza de inalienabilitate

Clauza de inalienabilitate in intelesul codului civil articolul 627

Clauza de inalienabilitate presupune interzicerea instrainarii unui imobil prin conventie ori prin testament pe o perioada de maxim 49 de ani daca exista un interes serios si legitim. Termenul de intrare in vigoarea a clauzei de ianalienabilitate curge de la data dobandirii acestuia. Anularea clauzei de inalienabilitate atrage dupa sine nulitatea intregului contract in cadrul caruia a fost stipulata.

Clauza de inalienabilitate se subintelege in cadrul coventiilor prin care se naste obligatia de a transmite pe viitor imoblilul catre o anumita persoana.

Transmiterea bunului pe cale de succesiune nu poate fi oprita prin stipularea inalienabilitatii.

Clauza de inalienabilitate este opozabila dobanditorilor ori creditorilor proprietarului doar daca este valabila si indeplineste conditiile de opozabilitate.

Daca a fost prevazuta in cadrul unui contract cu titlu gratuit, clauza de inalienabilitate este opozabila si creditorilor anteriori ai dobanditorilor.

Nu pot fi supuse urmaririi imobilele pentru care s-a stipulat clauza de inalienabilitate, respectiv pe timpul valabilitatii acesteia.