fbpx

Acordul vecinilor

Emilian Ion

Emilian Ion

Ing. Autorizat ANCPI
0758030373
[email protected]

Acordul vecinilor in cazul in care se executa lucrări de construcție a unor imobile noi ori de consolidare/reabilitare/ schimbare de destinație clădirilor preexistente

Acordul vecinilor stipulat in cadrul Anexei 1 la legea 50/1991 privind Autorizarea lucrărilor de construcție este necesar in următoarele situații:

  • Amplasarea unor imobile noi situate in adiacent sau in imediata vecinătate a unor imobile existente – numai in situația in care se impun măsuri de protecție a acestora
  • Lucrări la construcțiile existente de schimbare a destinației
  • La amplasarea unor clădiri cu cu o alta destinație fata de clădirile existente in zona

Prin amplasarea clădirilor noi in imediata vecinătate a celor existente deja pot apărea situații in care se pot cauza prejudicii de siguranța, stabilitate, siguranța la incendiu, sanitare și de salubritate. Situațiile cele mai des întâlnite sunt alipirea la calcan, executarea unor fundații la cote mai mici decât cele ale clădirilor existente și altele asemenea.

Pentru imobilele cu o alta destinație /funcțiune decât cele învecinate cele mai uzuale probleme sunt cele ale incompatibilităților privind zgomotul și eliberarea de noxe.

 

Acordul vecinilor se obține condiționat de asigurarea prin Proiectul tehnic și Autorizația de construire a măsurilor de punere in siguranța așa cum rezulta din expertiza tehnica realizată la inițiativa investitorului și este valabil doar in format autentic.

Refuzul neîntemeiat de acordare al acordului se constata de instanța de judecată iar hotărârea definitiva a acesteia va putea fi prezentata ca act înlocuitor in procesul de obținere a autorizației de constructie.

In cazul in care este necesară obținerea autorizației de construire pentru lucrări de consolidare/reabilitate pentru imobilele colective(de orice fel) in vederea urgentării autorizării refuzul proprietarilor va putea fi înlocuit cu hotărârea Asociației de proprietari.

 

Navigare rapida

Formular contact

Expertiza tehnica MLPAT apartament
Expertiza tehnica MLPAT apartament

Expertiza tehnia MLPAT apartament Expertiza MLPAT apartament bloc Expertiza tehnica MLPAT pentru apartamente este solicitata de regula dupa ce s-au facut modificari interioare – intrare in legalitate ori se intentioneaza realizarea unor lucrari de construire.

Expertiza MLPAT Primarie

Expertiza MLPAT pentru Primarie Ce este expertiza MLPAT Prin Certificatul de Urbanism, primaria solicita Expertiza MLPAT in situatia in care se constata ca lucrarile de construire s-au realizat fara respectarea autorizatiei de construire, lipsa acesteia

Durata cadastru si intabulare

Cat dureaza cadastrul si intabularea Documentatia cadastrala constituie o parte importanta a actelor de proprietate ale unui imobil. Vanzarea imobilului si orice alta operatiune notariala privind dreptul de proprietate se va baza pe cadastru si