Acordul vecinilor

Picture of Emilian Ion

Emilian Ion

Ing. Autorizat ANCPI
0757557627
[email protected]

Acordul vecinilor in cazul in care se executa lucrări de construcție a unor imobile noi ori de consolidare/reabilitare/ schimbare de destinație clădirilor preexistente

Acordul vecinilor stipulat in cadrul Anexei 1 la legea 50/1991 privind Autorizarea lucrărilor de construcție este necesar in următoarele situații:

  • Amplasarea unor imobile noi situate in adiacent sau in imediata vecinătate a unor imobile existente – numai in situația in care se impun măsuri de protecție a acestora
  • Lucrări la construcțiile existente de schimbare a destinației
  • La amplasarea unor clădiri cu cu o alta destinație fata de clădirile existente in zona

Prin amplasarea clădirilor noi in imediata vecinătate a celor existente deja pot apărea situații in care se pot cauza prejudicii de siguranța, stabilitate, siguranța la incendiu, sanitare și de salubritate. Situațiile cele mai des întâlnite sunt alipirea la calcan, executarea unor fundații la cote mai mici decât cele ale clădirilor existente și altele asemenea.

Pentru imobilele cu o alta destinație /funcțiune decât cele învecinate cele mai uzuale probleme sunt cele ale incompatibilităților privind zgomotul și eliberarea de noxe.

 

Acordul vecinilor se obține condiționat de asigurarea prin Proiectul tehnic și Autorizația de construire a măsurilor de punere in siguranța așa cum rezulta din expertiza tehnica realizată la inițiativa investitorului și este valabil doar in format autentic.

Refuzul neîntemeiat de acordare al acordului se constata de instanța de judecată iar hotărârea definitiva a acesteia va putea fi prezentata ca act înlocuitor in procesul de obținere a autorizației de constructie.

In cazul in care este necesară obținerea autorizației de construire pentru lucrări de consolidare/reabilitate pentru imobilele colective(de orice fel) in vederea urgentării autorizării refuzul proprietarilor va putea fi înlocuit cu hotărârea Asociației de proprietari.

 

Drepturi Copyright

Articolele de pe acest site sunt proprietatea e-CADASTRU.ro si sunt protejate de legea nr.8/1996 privind dreptul de autor. Conținutul articolului poate fi preluat în limita a 300 de cuvinte și doar cu citarea sursei cu link activ către adresa articolului original. In caz contrar, autorul textului preluat fără respectarea condițiilor se va adresa instanțelor de judecată. vă mulțumim pentru înțelegere.

Cadastru Sector 5

Certificatul de edificare o necesitate pentru intrarea in legalitate Certificatul de edificare reprezintă un act administrativ emis de către autoritatea locală (primărie), prin intermediul căruia se atestă faptul că la baza construcției a existat o

Memoriu arhitect intrare in legalitate

Memoriu arhitect pentru intrare in legalitate casa, apartament Memoriul arhitectural este un document elaborat de un arhitect autorizat și conține informații despre intervențiile realizate în trecut. Acesta include, de obicei, planuri și scheme ale modificărilor

Contact OCPI Bucuresti

OCPI Bucuresti numere de telefon Bulevardul Expoziţiei, 1A, Bucureşti 037.44.88.100 [email protected] https://b.ancpi.ro/ Serviciul Cadastru Fond Funciar – interior 151 Inspectori – interior 148/147 Serviciul Publicitate Imobiliara BCPI Sectorul 1 – interior 136/137/120 BCPI Sectorul 2 –

Titlul de proprietate

Ce este Titlul de Proprietate Titlul de proprietate este un act oficial care atestă dreptul unei persoane sau a unui grup de persoane de a deține și de a dispune de un imobil sau teren

Dreptul de superficie

Dreptul de superficie Dreptul de superficie este un drept real prin care titularul (superficiarul) are dreptul de a construi și de a exploata o construcție pe un teren care nu îi aparține, pentru o perioadă

Unitati de masura in topografie

Unitati de masura in topografie In topografie, există diverse unități de măsură pentru a măsura distanțele, unghiurile și înălțimile. Iată câteva dintre cele mai utilizate unități de măsură în topografie: Metru (m) – Este unitatea

Coordonatele wgs84

Coordonatele wgs84 Coordonatele WGS84 sunt un sistem de referință geografică global folosit pentru a descrie poziția unui punct de pe suprafața Pământului. Sistemul de referință WGS84 este utilizat în mod obișnuit în navigație, cartografie și

Memoriu arhitectura intrare in legalitate

Memoriu arhitect pentru obtinerea certificatului de edificare Memoriu tehnic arhitectura intrare in legalitate Memoriul arhitectural intocmit de arhitect sau urbanist cu drept de semnatura se solicita in special pentru proiectele de intrare in legalitate in

Intrare in legalitate constructii

Intrare in legalitate constructii edificate fara autorizatie Construcţiile edificate fără autorizaţie de construire au dat naştere unor discuţii între urbaniştii şi între arhitecţii şefi ai structurilor administraţiei publice la nivel local şi judeţean în condiţiile

Acte intabulare casa

Acte necesare cadastru si intabulare casa Cadastrul si intabularea unei case se realizeaza atunci cand dorim sa inscriem dreptul de proprietate asupra imobilului in cartea funciara la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara(OCPI). Cadastrul si

Expertiza MLPAT casa, anexa

Cum se obtine, acte necesare, pret Expertiza tehnica MLPAT casa, anexa Expertiza tehnica MLPAT, casa fara autorizatie Conform legii intrarea in legalitate a constructiilor edificate fara autorizatie sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se face prin

Expertiza tehnica MLPAT apartament
Expertiza tehnica MLPAT apartament

Expertiza tehnica MLPAT apartament Expertiza MLPAT apartament bloc Expertiza tehnica MLPAT pentru apartamente este solicitata de regula dupa ce s-au facut modificari interioare – intrare in legalitate ori se intentioneaza realizarea unor lucrari de construire.