fbpx

Certificat de edificare constructie

Certificatul de edificare al unei constructii(vechi sau noi) este obligatoriu in vederea înscrierii acesteia in cartea funciara.

Certificatul de atestare al edificarii este un document administrativ care se eliberează de primăria pe raza căreia este localizat imobilul.

Prin certificatul de atestare al edificării se atesta faptul ca la baza edificării construcției exista autorizație de construcție, proces verbal de receptie la terminarea lucrărilor sau alte documente după caz.

In cazul in care nu exista autorizație de construire sau proces verbal de receptie la finalizarea lucrărilor, construcția se considera nefinalizata.

Certificatul de edificare constructii realizate fara autorizatie de construire

In cazul in care se dorește intabularea unei locuințe vechi edificata fără autorizație de construire, pentru emiterea certificatului de atestare a edificării va fi necesară efectuarea unei expertize tehnice pentru constatatarea respectării cerințelor fundamentale privind calitatea in constructii însoțită de o documentația cadastrala.

Certificat edificare constructie fara proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor

In situația in care nu exista proces verbal de receptie la finalizarea lucrărilor certificatul de atestare a edificării se va emite de către primarie in urma depunerii cererii pentru emiterea certificatului de edificare, autorizației de construcție in original și a documentației cadastrale.

Înapoi


3 comentarii

Bucur George Vasile · iunie 11, 2021 la 12:49 pm

Am construit o casă în comuna galateana Smârdan în 2006 cu autorizație emisa de primărie la vremea aceea dar nu am procesul verbal de recepție a lucrării. În decembrie 2020 am aflat de publicarea legii 7/06.06.2020, care m-a încurajat să fac intabularea casei. La măsurătorile cadastrale au rezultat o suprafață construita mai mare ceea ce ma obligat să refac proiectul cu extinderea respectivă, am făcut expertiză tehnică a construcției din care rezulta citez” sunt respectate cerințele fundamentale aplicabile privind calitatea în construcții ” iar cu toate acestea la cererea către primarie de eliberare a certificatului de edificare a construcției am primit negație pe motiv că legea 7/2020 nu are norme de aplicare și nu vrea să se riște nimeni. Cum trebuie să procedez unde să cer un punct de vedere autorizat , mulțumesc!

    admin · iunie 11, 2021 la 7:44 pm

    S-a constatat acest lucru, intr-un proces verbal? s-au scris masurile care trebuiesc luate sau a fost o discutie doar la cadastru?

Bucur George Vasile · iunie 12, 2021 la 5:49 pm

Buna seara.Lucrările de construcție a casei le-am terminat în w007 dar nu am reușit sa obțin acest p.v. de recepție la terminarea lucrarilor( vina mea că nu am solicitat în scris cu nr. de înregistrare de la autoritățile locale la acea vreme, m-au tot dus cu vorba , nu mai contează, prostia mea) , realitatea este că, construcția a fost ridicată fără respectarea autorizație. În sensul acesta sunt nedumerit dacă in speța prezentata se poate aplica prevederile legii 7/2020, luând în considerare și faptul că in expertiza tehnica realizată pt. această casa spune în concluzie că “sunt respectate cerințele fundamentale aplicabile privind calitatea în construcții ” și se poate emite certificatul de edificare a construcției în vederea înscrierii acesteia în cartea funciară. Primaria a emis un formular nou numit certificat de urbanism în scopul obținerii autorizației de construire “extindere și modificare locuință ” . Dar eu nu mai modific sau extind nimic, acestea s-au făcut în 2007. Mulțumesc pentru sprijinul acordat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *