Certificatul de urbanism

Picture of Emilian Ion

Emilian Ion

Ing. Autorizat ANCPI
0757557627
[email protected]

Certificatul de urbanism

certificat urbanism

 

Ce este certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism reprezinta un act informativ cu caracter obligatoriu prin care Autoritatea Administratiei Publice judetene/locale face cunoscut regimul juridic, economic si tehnic al imobilelor precum si regulile de urbanism la care se supun in vederea realizarii de investitii, tranzactii imobiliare ori alte actiuni imobiliare.

Pe langa datele tehnice, economice si juridice ale imobilului prin certificatul de urbanism, daca scopul cererii il constituie obtinerea autorizatiei de constructie ca act final se stabilesc si urmatoarele:

  • cerintele care urmeaza a fi indeplinite in vederea realizarii constructiilor
  • lista cu avizele/acordurile necesare in scopul obtinerii autorizatiei de constructie
  • lista cu operatorii de retele tehnico-edilitare care vor emite acordurile
  • instiintarea solicitantului cu privire la obligatia de a obtine punctul de vederea(aviz/act administrativ) al autoritatii pentru protectia mediului

Obtinerea certicatului de urbanism nu confera drept de construire, acesta impreuna cu restul avizelor va face parte integranta din documentatia tehnica a autorizatiei de constructie.

Cine poate solicita emiterea certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism se poate solicita de catre orice persoana fizica sau juridica interesata de regimul urbanistic la care se supune un anumit imobil.

Se solicita printr-o cerere inaintata catre primaria pe raza careiea este situat imobilul in care se vor specifica datele de identificare imobilul, adresa completa, numar cadastral, numarul cartii funciare dupa caz si obligatoriu motivul solicitarii.

Cine semneaza certificatul de urbanism

De cele mai multe ori certificatul de urbanism este semnat de catre primarul unitatii administrativ teritoriale si de arhitectul sef sau persoana cu responsabilitate din cadrul departamentului de urbanism, amenajare a teritoriului si autorizare a constructiilor.

In situatia in care imobilul este situat pe limita mai multor unitati teritoriale, certificatul de urbanism se semneaza de catre consiliul judetean cu avizul primarilor.

Cand avem nevoie de certificat de urbanism

Certificatul de urbanism se emite in urmatoarele situatii:

  • in vederea concesionarii de terenuri
  • adjudecarea prin licitatie a lucrarilor publice de proiectare respectiv  in stadiul de studiu de fezabilitate
  • cereri in justitie ori operatiuni notariale cu privire la tranzactiile imobiliare cand obiectul acestora este: comasare sau dezmembrare in/din cel putin 3 parcele, respectiv dezmembrari comasari de parcele in scopul realizarii de lucrarilor de constructie sau infrastructura.
  • constituirea unei servituti de trecere pentru un imobil
Termen eliberare certificat urbanism

Certificatul de urbanism se elibereaza in termen de 30 zile lucratoare de la data solicitarii scrise in format scriptic sau digital prin posta electronica in functie de optiunea solicitantului.

Te pot interesa si urmatoarele articole:

Cum se obtine Autorizatia de constructie

Alipire terenuri si obtinerea certificatului de urbanism

Inapoi

Drepturi Copyright

Articolele de pe acest site sunt proprietatea e-CADASTRU.ro si sunt protejate de legea nr.8/1996 privind dreptul de autor. Conținutul articolului poate fi preluat în limita a 300 de cuvinte și doar cu citarea sursei cu link activ către adresa articolului original. In caz contrar, autorul textului preluat fără respectarea condițiilor se va adresa instanțelor de judecată. vă mulțumim pentru înțelegere.

Cadastru Sector 5

Certificatul de edificare o necesitate pentru intrarea in legalitate Certificatul de edificare reprezintă un act administrativ emis de către autoritatea locală (primărie), prin intermediul căruia se atestă faptul că la baza construcției a existat o

Memoriu arhitect intrare in legalitate

Memoriu arhitect pentru intrare in legalitate casa, apartament Memoriul arhitectural este un document elaborat de un arhitect autorizat și conține informații despre intervențiile realizate în trecut. Acesta include, de obicei, planuri și scheme ale modificărilor

Contact OCPI Bucuresti

OCPI Bucuresti numere de telefon Bulevardul Expoziţiei, 1A, Bucureşti 037.44.88.100 [email protected] https://b.ancpi.ro/ Serviciul Cadastru Fond Funciar – interior 151 Inspectori – interior 148/147 Serviciul Publicitate Imobiliara BCPI Sectorul 1 – interior 136/137/120 BCPI Sectorul 2 –

Titlul de proprietate

Ce este Titlul de Proprietate Titlul de proprietate este un act oficial care atestă dreptul unei persoane sau a unui grup de persoane de a deține și de a dispune de un imobil sau teren

Dreptul de superficie

Dreptul de superficie Dreptul de superficie este un drept real prin care titularul (superficiarul) are dreptul de a construi și de a exploata o construcție pe un teren care nu îi aparține, pentru o perioadă

Unitati de masura in topografie

Unitati de masura in topografie In topografie, există diverse unități de măsură pentru a măsura distanțele, unghiurile și înălțimile. Iată câteva dintre cele mai utilizate unități de măsură în topografie: Metru (m) – Este unitatea

Coordonatele wgs84

Coordonatele wgs84 Coordonatele WGS84 sunt un sistem de referință geografică global folosit pentru a descrie poziția unui punct de pe suprafața Pământului. Sistemul de referință WGS84 este utilizat în mod obișnuit în navigație, cartografie și

Memoriu arhitectura intrare in legalitate

Memoriu arhitect pentru obtinerea certificatului de edificare Memoriu tehnic arhitectura intrare in legalitate Memoriul arhitectural intocmit de arhitect sau urbanist cu drept de semnatura se solicita in special pentru proiectele de intrare in legalitate in

Intrare in legalitate constructii

Intrare in legalitate constructii edificate fara autorizatie Construcţiile edificate fără autorizaţie de construire au dat naştere unor discuţii între urbaniştii şi între arhitecţii şefi ai structurilor administraţiei publice la nivel local şi judeţean în condiţiile

Acte intabulare casa

Acte necesare cadastru si intabulare casa Cadastrul si intabularea unei case se realizeaza atunci cand dorim sa inscriem dreptul de proprietate asupra imobilului in cartea funciara la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara(OCPI). Cadastrul si

Expertiza MLPAT casa, anexa

Cum se obtine, acte necesare, pret Expertiza tehnica MLPAT casa, anexa Expertiza tehnica MLPAT, casa fara autorizatie Conform legii intrarea in legalitate a constructiilor edificate fara autorizatie sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se face prin

Expertiza tehnica MLPAT apartament
Expertiza tehnica MLPAT apartament

Expertiza tehnica MLPAT apartament Expertiza MLPAT apartament bloc Expertiza tehnica MLPAT pentru apartamente este solicitata de regula dupa ce s-au facut modificari interioare – intrare in legalitate ori se intentioneaza realizarea unor lucrari de construire.