Certificatul de urbanism

Emilian Ion

Emilian Ion

Ing. Autorizat ANCPI
0757557627
[email protected]

Certificatul de urbanism

certificat urbanism

 

Ce este certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism reprezinta un act informativ cu caracter obligatoriu prin care Autoritatea Administratiei Publice judetene/locale face cunoscut regimul juridic, economic si tehnic al imobilelor precum si regulile de urbanism la care se supun in vederea realizarii de investitii, tranzactii imobiliare ori alte actiuni imobiliare.

Pe langa datele tehnice, economice si juridice ale imobilului prin certificatul de urbanism, daca scopul cererii il constituie obtinerea autorizatiei de constructie ca act final se stabilesc si urmatoarele:

  • cerintele care urmeaza a fi indeplinite in vederea realizarii constructiilor
  • lista cu avizele/acordurile necesare in scopul obtinerii autorizatiei de constructie
  • lista cu operatorii de retele tehnico-edilitare care vor emite acordurile
  • instiintarea solicitantului cu privire la obligatia de a obtine punctul de vederea(aviz/act administrativ) al autoritatii pentru protectia mediului

Obtinerea certicatului de urbanism nu confera drept de construire, acesta impreuna cu restul avizelor va face parte integranta din documentatia tehnica a autorizatiei de constructie.

Cine poate solicita emiterea certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism se poate solicita de catre orice persoana fizica sau juridica interesata de regimul urbanistic la care se supune un anumit imobil.

Se solicita printr-o cerere inaintata catre primaria pe raza careiea este situat imobilul in care se vor specifica datele de identificare imobilul, adresa completa, numar cadastral, numarul cartii funciare dupa caz si obligatoriu motivul solicitarii.

Cine semneaza certificatul de urbanism

De cele mai multe ori certificatul de urbanism este semnat de catre primarul unitatii administrativ teritoriale si de arhitectul sef sau persoana cu responsabilitate din cadrul departamentului de urbanism, amenajare a teritoriului si autorizare a constructiilor.

In situatia in care imobilul este situat pe limita mai multor unitati teritoriale, certificatul de urbanism se semneaza de catre consiliul judetean cu avizul primarilor.

Cand avem nevoie de certificat de urbanism

Certificatul de urbanism se emite in urmatoarele situatii:

  • in vederea concesionarii de terenuri
  • adjudecarea prin licitatie a lucrarilor publice de proiectare respectiv  in stadiul de studiu de fezabilitate
  • cereri in justitie ori operatiuni notariale cu privire la tranzactiile imobiliare cand obiectul acestora este: comasare sau dezmembrare in/din cel putin 3 parcele, respectiv dezmembrari comasari de parcele in scopul realizarii de lucrarilor de constructie sau infrastructura.
  • constituirea unei servituti de trecere pentru un imobil
Termen eliberare certificat urbanism

Certificatul de urbanism se elibereaza in termen de 30 zile lucratoare de la data solicitarii scrise in format scriptic sau digital prin posta electronica in functie de optiunea solicitantului.

Te pot interesa si urmatoarele articole:

Cum se obtine Autorizatia de constructie

Alipire terenuri si obtinerea certificatului de urbanism

Inapoi

Drepturi Copyright

Articolele de pe acest site sunt proprietatea e-CADASTRU.ro si sunt protejate de legea nr.8/1996 privind dreptul de autor. Conținutul articolului poate fi preluat în limita a 300 de cuvinte și doar cu citarea sursei cu link activ către adresa articolului original. In caz contrar, autorul textului preluat fără respectarea condițiilor se va adresa instanțelor de judecată. vă mulțumim pentru înțelegere.

Cadastru si intabulare Sector 1

Pentru a efectua cadastru și intabularea unui imobil în Sector 1, București, sunt necesare o serie de documente tehnice și juridice pe care vom incerca sa le detaliem in continuare pentru a clarifica pe cât

Asigurare locuinta pentru cadastru

Asigurarea locuintei obligatorie pentru Cadastru si intabulare Asigurarea pentru locuințe de tip PAD este obligatorie pentru realizarea cadastrului și întabulării, conform Legii 115/2023, care modifică Legea 260/2008. Prevederile acestei legi au intrat în vigoare începând

Cadastru Voluntari

Ghid complet pentru a realiza cadastru si intabularea in Voluntari Ce înseamnă cadastru și intabulare? Cadastrul se referă la procesul de înregistrare a proprietăților imobiliare într-un registru oficial, care include detalii precum amplasamentul, dimensiunile, limitele

Cadastru si intabulare Buftea

Cadastru și Intabulare a Imobilelor în Buftea, Ilfov Cadastrul și intabularea imobilelor reprezintă procesul de înregistrare și actualizare a datelor referitoare la proprietăți în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară. Aceste informații sunt

certificat fiscal
Ce este cadastrul și cum funcționează în România?

Cadastrul în România: O privire de ansamblu Cadastrul este un sistem complex de evidență tehnică, economică și juridică a tuturor bunurilor imobile (pământ, ape, păduri, construcții etc.). Acesta a evoluat de-a lungul timpului, de la