Acte necesare Cadastru si intabulare apartament

intrebari cadastru, acte cadastru

Acte în copii legalizate ( după caz )

 • Contract de vanzare cumpărare
 • Contract de vanzare cumpărare cu plata în rate
 • Adeverinta de achitare integrala
 • Contract de construire
 • Proces verbal de predare-primire apartament
 • Contract de schimb / donatie
 • Contract de partaj
 • Contract de imprumut / rate
 • Titlu de proprietate
 • Certificat de moştenitor
 • Certificat de casatorie
 • Certificat de deces
 • Sentinta civila definitiva şi irevocabila
 • Sentinţă de divort

Documente in original

 • Certificat fiscal de la Administraţia financiară pentru Cadastru şi Întabulare

Documente în copii simple

 • Cărţile de identitate / Buletine de identitate ale proprietarilor
 • Schiţe (după caz)

Poti vizualiza aici lista de preturi pentru Cadastru si intabulare apartament